TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 30 Listopada 2020, 22:07
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Słowo Boże

Słowo Boże na każdy dzień (29 listopada - 5 grudnia)
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na każdy dzień (29 listopada - 5 grudnia)

Ty, Panie, jesteś naszym ojcem, odkupiciel nasz – to Twoje imię odwieczne. Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą? odmień się przez wzgląd na Twoje sługi i na pokolenia Twojego dziedzictwa.

Słowo Boże na każdy dzień (22 - 28 listopada)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (22 - 28 listopada)

Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności: Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia.

Słowo Boże na każdy dzień (15 - 21 listopada)
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na każdy dzień (15 - 21 listopada)

Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo» – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie umkną.

Słowo Boże na każdy dzień (8 - 14 listopada)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (8 - 14 listopada)

Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich.

Słowo Boże na każdy dzień (1 - 7 listopada)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (1 - 7 listopada)

Żydzi uważali, że Tora (Prawo żydowskie zawarte w pierwszych pięciu księgach Starego Testamentu) zawiera 613 przykazań (micwot), w tym 248 pozytywnych przykazań (rób to) i 365 negatywnych (nie rób). Trudno było się w tym wszystkim połapać. Poza tym jak zachować wszystkie te przykazania? Czy w związku z tym można było osiągnąć zbawienie?

Słowo Boże na każdy dzień (25 - 31 października)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (25 - 31 października)

Żydzi uważali, że Tora (Prawo żydowskie zawarte w pierwszych pięciu księgach Starego Testamentu) zawiera 613 przykazań (micwot), w tym 248 pozytywnych przykazań (rób to) i 365 negatywnych (nie rób). Trudno było się w tym wszystkim połapać. Poza tym jak zachować wszystkie te przykazania? Czy w związku z tym można było osiągnąć zbawienie?

Słowo Boże na każdy dzień (18 - 24  października)
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na każdy dzień (18 - 24 października)

Wielu ludzi przychodziło do Pana Jezusa, jedni szukali u Niego ratunku, podczas gdy inni próbowali podchwycić Go na słowach i upokorzyć. Dla jednych był Mesjaszem, a dla drugich kimś kto zwyczajnie przeszkadza. Dzisiaj, czytając słowa niedzielnej Ewangelii, możemy zauważyć, że mamy do czynienia z drugą grupą ludzi. Do ich grona zaliczała się elita duchowa Izraela: arcykapłani, faryzeusze i uczeni w Piśmie. Oczywiście zdarzały się wyjątki, ale nie było ich wiele. 

Słowo Boże na każdy dzień (11 -17  października)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (11 -17 października)

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.

Słowo Boże na każdy dzień (4 - 10 października )
ks. Grzegorz Mączka
Słowo Boże na każdy dzień (4 - 10 października )

Iz 5, 1–7; Ps 80; Flp 4, 6–9; Mt 21, 33–43 Chwilę wcześniej Jezus z ogromnym smutkiem powiedział do arcykapłanów i starszych ludu, że tak kurczowo trzymają się swojej wersji historii zbawienia, że ani znak obecności i słowa Jana Chrzciciela, ani lawina nawróceń poborców podatków i prostytutek nie mają żadnego wpływu na zmianę myślenia i wejście w pokutę. Im się po prostu wszystko należy…

Słowo Boże na każdy dzień (27 września - 3 października )
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (27 września - 3 października )

Ez 18, 25–28; Ps 25; Flp 2, 1-11; Mt 21, 28–32 „[Jezus] uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca” (Flp 2, 8-11).

Słowo Boże na każdy dzień (20 - 26 września)
ks. Grzegorz Mączka
Słowo Boże na każdy dzień (20 - 26 września)

Iz 55, 6-9; Ps 145; Flp 1, 20c-24.27a; Mt 20, 1-16a Chwilę wcześniej Jezus z ogromnym smutkiem powiedział do arcykapłanów i starszych ludu, że tak kurczowo trzymają się swojej wersji historii zbawienia, że ani znak obecności i słowa Jana Chrzciciela, ani lawina nawróceń poborców podatków i prostytutek nie mają żadnego wpływu na zmianę myślenia i wejście w pokutę. Im się po prostu wszystko należy…

Słowo Boże na każdy dzień (13 - 19 września)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (13 - 19 września)

Syr 2, 30–28, 7; Ps 103; Rz 14, 7–9; Mt 18, 21–35 Już kiedyś o tym wspominałem (ale wiadomo, że powtarzanie jest matką uczących się), apostoł Mateusz spisał Ewangelię dla Żydów i pokazał Jezusa jako nowego Mojżesza. 

Słowo Boże na każdy dzień (6 - 12 września)
ks. Grzegorz Mączka
Słowo Boże na każdy dzień (6 - 12 września)

Ez 33, 7–9; Ps 95; Rz 13, 8–10; Mt 18, 15–20 Warto rozszerzyć lekturę dzisiejszej Ewangelii o kilka wcześniejszych wersetów, w których Chrystus kreśli obraz radości pasterza z powodu odnalezienia zabłąkanej owcy, a właściwie (będąc wiernym tekstowi oryginalnemu) – owcy, która została zwiedziona, oszukana i wyprowadzona podstępem z trzody.

Słowo Boże na każdy dzień (31 sierpnia - 5 września)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na każdy dzień (31 sierpnia - 5 września)

„Nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe” (Rz 12, 2; w najnowszym przekładzie na język polski brzmi to tak: „W żadnym wypadku nie naśladujcie świata, który was otacza, lecz pozwólcie, by Słowo Najwyższego przemieniało wasz sposób myślenia na nowy, tak abyście mieli zdolność rozpoznania, co jest wolą Boga, a szczególnie tego, co jest dobre, co Bogu miłe, a co doskonałe”).

Słowo Boże na każdy dzień (23 - 29 sierpnia )
ks. Grzegorz Mączka
Słowo Boże na każdy dzień (23 - 29 sierpnia )

Iz 22, 19–23; Ps 138; Rz 11, 33–36; Mt 16, 13–20 Podobno organizatorzy pielgrzymek do Ziemi Świętej rzadko umieszczają w programie odwiedziny starożytnego miasta Banjas, które leży u podnóża góry Hermon na Wzgórzach Golan daleko na północy państwa Izrael. Jednak historia tego miejsca warta jest chwili uwagi, żeby zrozumieć sens wędrówki Jezusa z uczniami w miejsce, w którym słyszymy jedno z najistotniejszych wyznań wiary Apostołów.