TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 25 Września 2021, 00:31
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Nauka społeczna Kościoła

Ekonomia i ideologie
ks. Paweł Guździoł
Ekonomia i ideologie

Nie da się funkcjonować we współczesnym świecie bez ekonomii. Niestety ekonomia może być pod wpływem różnych ideologii, które deformują samą ekonomię i ukierunkowują ją nie według podstawowych jej zasad, ale podprządkowują głoszonym ideom.

Parafia i jej rola społeczna
ks. Paweł Guździoł
Parafia i jej rola społeczna

Próbując określić czym jest parafia, należy zawsze podkreślić, że mamy do czynienia z grupą ludzi. Musimy zwrócić uwagę na wspólnotowy charakter tej grupy, a zarazem dostrzec każdą osobę i jej indywidualne zdolności i predyspozycje. 

Widzieć, oceniać, działać
ks. Paweł Guździoł
Widzieć, oceniać, działać

Te trzy słowa są określeniem metody, jaką posługuje się nauka społeczna Kościoła. Taką metodę zaproponował papież Jan XXIII w encyklice Mater et magistra: „Zasady nauki społecznej wprowadza się zazwyczaj w życie w trzech etapach: najpierw bada się, jaki jest rzeczywisty stan rzeczy, następnie dokonuje się wnikliwej oceny tego stanu w świetle wspomnianych zasad, a wreszcie ustala się, co można i należy czynić, by podane zasady wprowadzić w życie odpowiednio do okoliczności miejsca i czasu” (MM 236)

Tożsamość i przebaczenie
ks. Paweł Guździoł
Tożsamość i przebaczenie

Wczytując się w encyklikę Fratelli tutti, można czasami odnieść wrażenie, że papież Franciszek mówi o sprawach tak oczywistych, o których wszyscy powinni wiedzieć. Nikogo nie należy przekonywać jak ważny jest dialog, każdy podkreśla wartość prawdy, relacje międzyludzkie powstają poprzez spotkanie, a drogą do pokoju jest przebaczenie.

Miłość polityczna
ks. Paweł Guździoł
Miłość polityczna

Jak powszechnie się twierdzi Polacy znają się doskonale na dwóch rzeczach: na medycynie i polityce. O polityce mogą rozprawiać, krytykować, dyskutować i bardzo często się kłócić. Gdybyśmy usłyszeli hasło „miłość i polityka” to pierwsze skojarzenie zapewne wiązałoby się z jakąś aferą czy skandalem o podłożu erotycznym.

Kompas społeczny
ks. Paweł Guździoł
Kompas społeczny

Każdorazowe orędzie na Światowy Dzień Pokoju w mniejszym lub większym stopniu nawiązuje do nauki społecznej Kościoła. Tegoroczne orędzie eksponuje tę naukę i z wielką mocą podkreśla jej znaczenie i rolę. Papież Franciszek wzywa szefów państw i rządów, zwierzchników organizacji międzynarodowych, przywódców religijnych i wszystkich ludzi dobrej woli, aby obrali sobie podstawowe zasady nauki społecznej Kościoła jako kompas nadający kierunek w tych trudnych czasach gdy „łódź ludzkości jest wstrząsana burzą kryzysu i płynie mozolnie w poszukiwaniu spokojniejszego horyzontu”.

Wszyscy braćmi
ks. Paweł Guździoł
Wszyscy braćmi

W naszej rubryce poświęconej nauce społecznej Kościoła nie możemy przemilczeć nowej encykliki społecznej zatytułowanej Fratelli tutti. Papież Franciszek podpisał tę encyklikę 3 października 2020 roku w Asyżu przy grobie Świętego Franciszka w wigilię liturgicznego wspomnienia biedaczyny z Asyżu.

Pomieszane z poplątanym
ks. Paweł Guździoł
Pomieszane z poplątanym

Kolejny felieton w tej rubryce ma może dziwny tytuł, ale od razu zaznaczam, że nie charakteryzuje on stanu Nauki społecznej Kościoła. Bardziej chodzi o charakterystykę społeczeństwa na poziomie podstawowych pojęć i wartości. Można by jeszcze użyć określenia swoisty „kogel-mogel”, jednak to mogłoby się kojarzyć z polską komedią, sama zaś sytuacja nie jest wcale śmieszna.

Seniorzy w dobie koronawirusa
ks. Paweł Guździoł
Seniorzy w dobie koronawirusa

Choć wydaje się nam, że czarne scenariusze związane z epidemią są za nami, wciąż pojawiają się zakażenia i wymagana jest odpowiedzialność. Od samego początku, gdy pojawiły się zachorowania, zwracano uwagę na seniorów jako grupę ryzyka. Pierwotnie nawet pojawiły się opinie, że tylko osoby starsze są podatne na zakażenia.

Pluralizm  polityczny i jego konsekwencje
ks. Paweł Guździoł
Pluralizm polityczny i jego konsekwencje

Bardzo podoba mi się jedno z określeń nauki społecznej Kościoła, które mówi, że jest ona przekładem Ewangelii na życie społeczne. Dlatego też w tym przekładzie nie można pominąć polityki, która w życiu społecznym zajmuje wręcz centralne miejsce.

Pęd do władzy
ks. Paweł Guździoł
Pęd do władzy

Przypomina mi się scena z polskiego filmu „Ekstradycja”, w której prezes banku przekazuje swój urząd następcy i mówi: „pieniądze szczęścia nie dają, władza to jest szczęście”. Na ile władza daje szczęście, a na ile staje się narkotykiem, który uzależnia.

Cnota  odpowiedzialności
ks. Paweł Guździoł
Cnota odpowiedzialności

Cechą bardzo cenną jest odpowiedzialność we wszystkich wymiarach naszego życia. W zwykłych relacjach codziennych osoby wykazujące się odpowiedzialnością są poważane i cenione. Chodzi o odpowiedzialność dotyczącą każdej sytuacji, tej która jest uważana za mało ważną, jak i tej, która jest bardzo poważna.

Amazonia  marzeń
ks. Paweł Guździoł
Amazonia marzeń

Sam ostatnio wspomniałem, że mówienie o ekologii stało się bardzo modnym trendem i nie chciałbym być posądzony, że wpadłem w ten trend, gdyż znowu ekologii chciałem poświęcić ten felieton. Odpowiedzialnym za to uczynię więc papieża Franciszka, odwołując się do adhortacji wydanej po synodzie poświęconym Amazonii, który odbył się w Rzymie od 6 do 27 października 2019 roku.

Nawrócenie  ekologiczne
ks. Paweł Guździoł
Nawrócenie ekologiczne

Papież Franciszek w ostatnim Orędziu na Światowy Dzień Pokoju, (który omawialiśmy w poprzednim felietonie) ukazuje jako jedną z dróg pokoju nawrócenie ekologiczne. Także dzięki rozmowom w czasie kolędy zrodziła się myśl, aby ten temat rozwinąć.

Drogi pokoju
ks. Paweł Guździoł
Drogi pokoju

Tradycyjnie z okazji Światowego Dnia Pokoju obchodzonego 1 stycznia papież kieruje do nas orędzie, w którym apeluje, aby postrzegać pokój jako drogę nadziei, w której nie można się lękać i bać, ale szukać dialogu i pojednania dokonując nawrócenia ekologicznego. Jak stwierdza papież „Świat nie potrzebuje pustych słów, ale przekonanych świadków, budowniczych pokoju otwartych na dialog, bez wykluczenia i manipulacji”.