TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 02 Marca 2021, 05:18
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Słowo Boże

Słowo Boże na każdy dzień ( 22 - 27  lutego )
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 22 - 27 lutego )

1 P 5, 1-4; Ps 23; Mt 16, 13-19 Piotr jako pierwszy z Apostołów otrzymał dwie szczególnie wielkie łaski. Był on pierwszym uczniem, który uwierzył w boskość Jezusa i tę swoją wiarę wyznał w obecności pozostałych uczniów.

Słowo Boże na niedzielę 21  lutego
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę 21 lutego

Liturgia pierwszej niedzieli Wielkiego Postu skupia nasz wzrok na tajemnicy Bożego przymierza, które za każdym razem, kiedy Bóg zawierał z człowiekiem, było obietnicą miłości. Pierwszym, jakie odnotowało Pismo Święte było przymierze z Noem, nazywane inaczej przymierzem noahickim. Jego fragment odnajdujemy w pierwszym czytaniu:  Rdz 9, 8-15; Ps 25; 1 P 3, 18-22; Mk 1, 12-15

Słowo Boże na każdy dzień ( 15 - 20 lutego )
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 15 - 20 lutego )

Rdz 6, 5-8; 7,1-5.10; Ps 29; Mk 8, 14-21 Wtedy przykazał swoim uczniom: „Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!”. Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba.

Słowo Boże na niedzielę 14 lutego
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na niedzielę 14 lutego

Kpł 13, 1-2. 45-46; Ps 32; 1 Kor 10, 31-11,1; Mk 1, 40-45 „Trędowaci od najdawniejszych czasów wzbudzali w Izraelu najwyższy wstręt. Trądem wówczas nazywano wiele różnych chorób – gruźlicę kości o przebiegu ropnym, słoniowatość, różnego rodzaju choroby skórne, poważne oparzeliny, tzw «trąd głowy», czyli łysinę plackowatą.

Słowo Boże na każdy dzień ( 8 - 13 lutego )
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 8 - 13 lutego )

Rdz 1, 1-19; Ps 104; Mk 6, 53-56 Podczas życzeń, nieważne z jakiej okazji, niemal zawsze słyszymy ,,i dużo zdrowia”. Mogłoby się wydawać, że jeśli usłyszymy to kilkaset razy to stanie się to faktem i będzie obowiązywać w naszym życiu.

Słowo Boże na niedzielę 7 lutego
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę 7 lutego

Hi 7, 1-4.6-7; Ps 147A; 1 Kor 9, 16-19.22-23; Mk 1, 29-39 Słowo przewidziane na V Niedzielę zwykłą kieruje nasz wzrok na drugiego człowieka. Począwszy od Księgi Hioba, stanowiącej pierwsze czytanie, możemy dostrzec jak szybko przemija ludzkie życie. „Dni moje lecą jak tkackie czółenko, i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna” (Hi 7, 6-7). Patrząc z perspektywy czasu można zauważyć, że choć lat przybywa, to życie z dnia na dzień jest coraz krótsze.

Słowo Boże na każdy dzień ( 1 - 6 lutego )
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 1 - 6 lutego )

Hbr 11, 32-40; Ps 31; Mk 5, 1-20 ,,Gdy wysiadł z łodzi, zaraz wyszedł Mu naprzeciw z grobowców człowiek opętany przez ducha nieczystego”. Spotkania z Jezusem odbywają się w różnych okolicznościach i czasami podczas nich skupiamy się na rzeczach nieważnych, przez co gubimy sens w budowaniu z Nim relacji. Zapominamy, że to On jest najważniejszy.

Słowo Boże na niedzielę 31 stycznia
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na niedzielę 31 stycznia

Pwt 18, 15-20; Ps 95; 1 Kor 7, 32-35; Mk 1, 21-28 Święty Paweł zwraca się do Koryntian: „Mówię dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę, ale po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu” (1Kor 7, 35). Te słowa jeszcze lepiej zrozumiemy, gdy przyjrzymy się Apostołowi Narodów.

Słowo Boże na niedzielę 24 stycznia
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę 24 stycznia

Jon 3, 1-5.10 Ps 25 1 Kor 7, 29-31 Mk 1, 14 -20 Śledząc karty Pisma Świętego można niejednokrotnie natrafić na zmaganie proroka. Niekoniecznie musiało ono dotyczyć walki z kimś z zewnątrz. W wielu przypadkach była to walka wewnętrzna, a ściślej mówiąc walka z samym sobą. 

Słowo Boże na każdy dzień ( 18 - 23 stycznia)
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 18 - 23 stycznia)

W religijności możemy coś robić tylko dlatego, że taki jest zwyczaj, tak robią inni, tego się od nas wymaga. Wtedy intencje religijności nie są czyste i proste.

Słowo Boże na niedzielę 17 stycznia
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na niedzielę 17 stycznia

1 Sm 3, 3b-10.19 Ps 40 1 Kor 6, 13c-15a.17-20 J 1, 35-42 „(To wam oznajmiamy), co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce - bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione - oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna” (1J 1, 1-4).

Słowo Boże na każdy dzień ( 11 - 16 stycznia)
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 11 - 16 stycznia)

Słowo Boże na każdy dzień ( 11 - 16 stycznia)
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

Słowo na niedzielę 10 stycznia
ks. Łukasz Pondel
Słowo na niedzielę 10 stycznia

Iz 55, 1-11; Ps: Iz 12; 1 J 5, 1-9; Mk 1, 7-11Żyjemy w czasach, kiedy nieraz mówi się: „nie ma nic za darmo”. Patrząc z perspektywy dzisiejszej, słowa z pierwszego czytania mogą wydawać się trudne do zrozumienia, gdyż Bóg mówi: „Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko!” (Iz 55, 1).

Słowo na kazdy dzień (4 - 9 stycznia)
Nadesłane
Słowo na kazdy dzień (4 - 9 stycznia)

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”.
Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.

Słowo Boże na niedzielę, 3 stycznia
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na niedzielę, 3 stycznia

Syr 24, 1-2.8-12; Ps 147B; Ef 1, 3-6.15-18; J 1, 1-18 „Gdy wszystko było pogrążone w głębokim milczeniu, a noc w swym biegu dosięgła połowy drogi, wszechmocne Słowo Twoje, Panie, zstąpiło z nieba, z królewskiego tronu”. To są słowa antyfony na wejście z dzisiejszej Mszy Świętej. Mamy więc „milczenie” i „połowę nocy”, czyli „ciszę” i „ciemność”. I w tę „ciszę” oraz „ciemność” zstępuje „wszechmocne Słowo Boże”, Jezus Chrystus.