TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 17 Maja 2021, 18:00
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Słowo Boże

Słowo Boże na niedzielę 16 maja
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę 16 maja

Dz 1, 1-11; Ps 47; Ef 4, 1-13; Mk 16, 15-20 Liturgia czytań z uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego kieruje nasz wzrok na uczniów, czyli tych, których Jezus wybrał. Od nich, a także dzięki nim, od współczesnych kapłanów Kościół wciąż domaga się świadectwa.
Jezus po swoim zmartwychwstaniu „dał polecenia” 

Słowo Boże na każdy dzień ( 10 - 15 maja )
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 10 - 15 maja )


Dz 16, 11-15; Ps 149; J 15, 26-16,4a „… abyście się nie załamali w wierze”.
Przyczyn odejścia od wiary może być bardzo wiele. Jedni odchodzą od Boga z powodu różnych zgorszeń w Kościele. Innych odstraszają konkretne wymagania Ewangelii, które mogą się wydawać nie do udźwignięcia w dzisiejszym świecie.

Słowo Boże na niedzielę 9 maja
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na niedzielę 9 maja

Dz 10, 25-26.34-35.44-48; Ps 98; 1 J 4, 7-10; J 15, 9-17 Tydzień temu usłyszeliśmy, jak Pan Jezus mówił do nas: „Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać... Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie”

Słowo Boże na każdy dzień ( 3 - 8 maja )
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 3 - 8 maja )

Ap 11, 19a; 12,1.3-6a.10ab; Ps: Jdt 13; Kol 1, 12-16; J 19, 25-27 Oddana Janowi stała się również moją Matką. Ona, która zapisała w swoim sercu pierwsze słowo Jezusa, która przechowuje to, czego nie zapisały Ewangelie, która jak nikt inny była związana z Jezusem jest mi przez Niego ofiarowana.

Słowo Boże na niedzielę 2 maja
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę 2 maja

Dz 9, 26-31; Ps 22; 1 J 3, 18-24; J 15, 1-8 Droga nawrócenia Szawła (późniejszego Pawła), który jest bohaterem pierwszego czytania (por. Dz 9, 26–31), uzmysławia nam, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej. Ten, który był przeciwnikiem Jezusa, stał się nie tylko Jego wyznawcą, ale i Apostołem.

Słowo Boże na niedzielę 25 kwietnia
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na niedzielę 25 kwietnia

Dz 4, 8-12; Ps 118; 1 J 3, 1-2; J 10, 11-18  „Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10, 11) – mówi dzisiaj Pan Jezus. I słyszymy w tych słowach echo innych słów z dzisiejszej Mszy Świętej: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec”

Słowo Boże na każdy dzień ( 19 - 24 kwietnia )
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 19 - 24 kwietnia )


Dz 6, 8-15; Ps 119; J 6, 22-29 Dziękując Bogu, chleba mamy pod dostatkiem, przynajmniej my tu w Polsce, ale wydaje się, że jednak nasz głód ciągle nie jest zaspokojony. Mamy też wiele innych dóbr. I one nie czynią nas szczęśliwymi.

Słowo Boże na niedzielę 18 kwietnia
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę 18 kwietnia

Jakże trudno jest dzisiaj wyznać, że Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem. Ostatnie święta pokazały nam nie tylko, że było i jest trudno, ale wręcz w wyniku różnych decyzji było to niemożliwe. Dlatego tak bardzo realnie brzmią dzisiaj słowa św. Piotra, który mówi: „wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi”. Dz 3, 13-15.17-19; Ps 4; 1 J 2, 1-5; Łk 24, 35-48

Słowo Boże na każdy dzień (12-17kwietnia)
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień (12-17kwietnia)

Powtórne narodzenie to zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie bowiem nie jest wskrzeszeniem zmarłego, ale powstaniem do nowego życia. To nowe życie możemy rozpocząć już dziś. Do tego zaprasza nas Bóg!  Dz 4, 23-31; Ps 2; J 3, 1-8

Słowo Boże na niedzielę, 11 kwietnia
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na niedzielę, 11 kwietnia

„Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni” (modlitwa z Mszy Świętej z II Niedzieli Wielkanocnej). Dz 4, 32-35; Ps 118; 1 J 5, 1-6; J 20, 19-31

Słowo Boże na każdy dzień ( 5 - 10 kwietnia )
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 5 - 10 kwietnia )

Świat, który nie chce przyjąć prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jest pełen kłamstw, hipokryzji i bojaźni przed kłopotami. To świat pełen zmagań i wielu trudności, który przekłada się na życie w lęku przed samym sobą.  Dz 2, 14.22b-32; Ps 16; Mt 28, 8-15

Słowo Boże na niedzielę, 4 kwietnia
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę, 4 kwietnia

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszym świętem dla chrześcijanina. Wydarzenia opisywane w dzisiejszej liturgii są nacechowane wieloraką ingerencją Boga. Owa cudowność, a także pokora Boga, dają się odczuć od pierwszych liter czytań.  Dz 10, 34a.37-43; Ps 118;  Kol 3, 1-4; J 20, 1-9

Słowo Boże na każdy dzień (29 marca -3 kwietnia)
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień (29 marca -3 kwietnia)

Iz 42, 1-7; Ps 27; J 12, 1-11 Cena olejku nardowego była zawrotna. Funt tego produktu kosztował równowartość rocznego wynagrodzenia. Można było za to kupić i dokonać wiele. Maria poświęciła to dla Jezusa z miłością i czcią.

Słowo Boże na niedzielę 28  marca
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na niedzielę 28 marca

Iz 50, 4-7; Ps 22; Flp 2, 6-11; Mk 14, 1-15,47 Rozpoczynamy Wielki Tydzień. I rozpoczynamy go od mocnego uderzenia MĘKI NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA według św. Marka. Ale ja chciałbym sięgnąć do początków, a dokładniej do Księgi Bereszit, czyli Początków (tak w języku hebrajskim nazywa się Księgę Rodzaju). Pamiętamy, że pierwsi ludzie, którym Pan Bóg dał raj, cieszyli się darem nieśmiertelności, mogli rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz. Czego chcieć więcej? 

Słowo Boże na niedzielę 21 marca
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę 21 marca

Jr 31, 31-34; Ps 51; Hbr 5, 7-9; J 12, 20-33 Ludzkie serce jest w stanie wiele znieść. Przekonaliśmy się o tym wielokrotnie. Ile było momentów, kiedy jedyne to, co pozostało to poddać sie. Jednak wola życia była silniejsza. Jeżeli nasze serce jest w stanie tak wiele przyjąć, to co dopiero Boże serce?