TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 23 Września 2021, 22:31
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Słowo Boże

Słowo Boże 20 - 25 września
Nadesłane
Słowo Boże 20 - 25 września

Ezd 1, 1-6; Ps 126; Łk 8, 16-18 Z tej Ewangelii wynika, że każdy z nas ma się stać trochę jak gwiazda filmowa, która jest rozpoznawana przez innych. Trochę, bo mamy być większymi gwiazdami. 

Słowo na niedzielę 19 września
ks. Łukasz Pondel
Słowo na niedzielę 19 września

Mdr 2, 12.17-20; Ps 54;  Jk 3, 16-4, 3; Mk 9, 30-37 Liturgia Słowa XXV Niedzieli zwykłej kieruje nasz wzrok na temat władzy. Sama Księga Mądrości pokazuje nam do czego zdolny jest człowiek zaślepiony władzą: „Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności” (Mdr 2, 12).

Słowo Boże 13 - 18 września
Nadesłane
Słowo Boże 13 - 18 września

1 Tm 2, 1-8; Ps 28; Łk 7, 1-10 Dać dobre świadectwo o drugiej osobie. W tej Ewangelii ta postawa starszyzny izraelskiej może być dla nas najtrudniejsza do zrealizowania.

Słowo Boże na każdy dzień (6-11 września)
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień (6-11 września)

Kol 1, 24-2,3; Ps 62; Łk 6, 6-11. Żyjemy w przedziwnych czasach, gdzie często wstydzimy się czynić dobro, a nie wstydzimy się czynić zła. 

Słowo Boże na niedzielę (5 września)
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę (5 września)

Iz 35, 4-7a; Ps 146; Jk 2, 1-5; Mk 7, 31-37. Kościół doświadczony ostatnim rokiem dla niektórych z nas mógł stać się obcy. 

 

Słowo Boże na każdy dzień (30-4 września)
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień (30-4 września)

1 Tes 4, 13-18; Ps 96; Łk 4, 16-30. Słowa odczytywane przez Pana Jezusa z Księgi proroka Izajasza odnoszą się do Niego samego. 

Słowo Boże na niedzielę (29 sierpnia)
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na niedzielę (29 sierpnia)

Pwt 4, 1-2.6-8; Ps 15; Jk 1, 17-18.21b-22.27; Mk 7, 1-8a.14-15.21-23. Niejednokrotnie jesteśmy przerażeni ogromem zła, które „dzieje się” w tym świecie. I na ogół – niestety – doszukujemy się tego zła w innych ludziach. 

 

Słowo na każdy dzień (23-28 sierpnia)
Nadesłane
Słowo na każdy dzień (23-28 sierpnia)

Tes 1,1-5.8b-10; Ps 149; Mt 23,13-22. Właściwie możemy odetchnąć, ponieważ owe biada i ślepcy odnosi się do nauczycieli Pisma i faryzeuszy, czyli do przewodników duchowych. Czy na pewno?

Słowo Boże na niedzielę (22 sierpnia)
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę (22 sierpnia)

Joz 24, 1-2a.15-17.18b; Ps 34; Ef 5, 21-32; J 6, 55.60-69. Liturgia XXI Niedzieli zwykłej skłania nas do refleksji na temat wierności. Pierwsza wierność, o której mówi Słowo to wierność Bogu. 

 

Słowo na każdy dzień (16-21 sierpnia)
Nadesłane
Słowo na każdy dzień (16-21 sierpnia)

Sdz 2,11-19; Ps 106; Mt 19,16-22. Czasami jest nam nietęgo, gdy usłyszymy od Jezusa co mamy zrobić. Podobnie było z młodzieńcem, który zachowywał przykazania i był po prostu dobry.

Słowo Boże na niedzielę 15 sierpnia
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na niedzielę 15 sierpnia

Ap 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab; Ps 45; 1 Kor 15, 20-26; Łk 1, 39-56 „Maryja Dziewica, która przy zwiastowaniu anielskim przyjęła sercem i ciałem Słowo Boże i dała światu Życie, jest uznawana i czczona jako prawdziwa Matka Boga i Odkupiciela.

Słowo Boże na każdy dzień ( 9 - 14 sierpnia )
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 9 - 14 sierpnia )

Oz 2, 16b.17b.21-22;  Ps 45; Mt 25, 1-13 Głos o nadchodzącym oblubieńcu dociera do wszystkich. Zarówno panny, które miały oliwę, jak i te, które jej nie miały, zbudziły się słysząc wołanie. Szybko jednak się okazało, że tylko część z nich będzie mogło wyjść naprzeciw panu młodemu i ostatecznie wziąć udział w przyjęciu weselnym.

Słowo Boże na niedzielę 8 sierpnia
ks. Łukasz Pondel
Słowo Boże na niedzielę 8 sierpnia

1 Krl 19, 4-8; Ps 34; Ef 4, 30-5, 2; J 6, 41-51 Liturgia słowa XIX Niedzieli zwykłej rozpoczyna się od dramatycznej ucieczki proroka Eliasza przed królową Izebel. Jeszcze niedawno stał on oko w oko z 450 prorokami bożka Baala. 

 

Słowo Boże na każdy dzień ( 2 - 7 sierpnia )
Nadesłane
Słowo Boże na każdy dzień ( 2 - 7 sierpnia )

Lb 11, 4b-15; Ps 81; Mt 14, 13-21 „Wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówił
modlitwę uwielbienia”.

Słowo Boże na niedzielę 1 sierpnia
ks. Tomasz Kaczmarek
Słowo Boże na niedzielę 1 sierpnia

Wj 16, 2-4.12-15; Ps 78; Ef 4, 17.20-24; J 6, 24-35 Jeżeli uważnie słuchamy Ewangelii w tym roku, to pewnie zdziwiło nas to, że w kolejne niedziele czytane były fragmenty Ewangelii według Świętego Marka, a tu nagle „wyskakuje” Ewangelia według Świętego Jana.