TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 23 Września 2021, 22:22
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Rok Życia Konsekrowanego

Bogactwo Kościoła - Rok życia konsekrowanego
Bogactwo Kościoła - Rok życia konsekrowanego

Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej- Idźcie i miłością swoją rozpalajcie świat. Spalajcie się dla sprawy Chrystusa - powiedział o. Ignacy Posadzy, założyciel zgromadzenia, które posługuje także w naszej diecezji - w Ostrowie Wielkopolskim.Zrodziło się ono z inspiracji kard. Augusta Hlonda, założ

Ubogie Bogactwo życie za klauzurą
Arleta Wencwel - Plata
Ubogie Bogactwo życie za klauzurą

Założycielka tego zgromadzenia przeszła do historii jako pierwsza kobieta, która napisała regułę dla swojego zakonu, zatwierdzoną przez Kościół. Pozostawiła po sobie pisma i stała się żywą Regułą.

Po prostu dom
Renata Jurowicz
Po prostu dom

W Broniszewicach sąsiadują ze sobą klasztor Zgromadzenia Sióstr św. Dominika i Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży. Tam dominikanki realizują swój charyzmat, w który wpisana jest opieka nad chorymi i niepełnosprawnymi.

Posłał mnie głosić Ewangelię ubogim (Łk 4,18) - ojcowie redemptoryści
Arleta Wencwel - Plata
Posłał mnie głosić Ewangelię ubogim (Łk 4,18) - ojcowie redemptoryści

Za przykładem swoich poprzedników redemptoryści pragną kontynuować współpracę z Chrystusem Odkupicielem, aby dzięki twórczej wierności i charyzmatowi św. Alfonsa oraz dziedzictwu św. Klemensa ofiarnie służyć ludziom najbardziej opuszczonym i ubogim.

Ukryte przed światem
Anika Nawrocka
Ukryte przed światem

W Błaszkach posługują cztery siostry obliczanki. Nie noszą habitów, niektórzy mieszkańcy długo nie wiedzieli nawet, że w ich miasteczku jest takie Zgromadzenie. Choć mają być ukryte, odważnie wychodzą do ludzi, by głosić Jezusa i wynagradzać za grzechy świata swoją pracą i modlitwą.

Wszystko przez Serce Maryi -  Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
Arleta Wencwel - Plata
Wszystko przez Serce Maryi - Zgromadzenie Sióstr Felicjanek

Bezgraniczna miłość Boga objawiająca się w wiernym pełnieniu Jego woli, służeniu potrzebującym z poświęceniem i gotowością oraz trosce o zbawienie wszystkich ludzi - to cele Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.

Z miłości do Boga
Anika Nawrocka
Z miłości do Boga

Nie brakuje ludzi starszych i chorych, którzy są samotni lub opuszczeni przez najbliższych, a na ośrodki opieki społecznej mają za małe renty, czy emerytury. Właśnie do takich osób wychodzą siostry antoninki z Mirkowa, jeśli jest taka możliwość, zabierają chorego do „Domu dobrych serc”.

Córki Najświętszych Serc - rok życia konsekrowanego
Renata Jurowicz
Córki Najświętszych Serc - rok życia konsekrowanego

Pierwsze siostry znane nam jako doroteuszki przyjechały do Kalisza prosto z Włoch. To właśnie tu powstał ich pierwszy klasztor w Polsce. Teraz siostry prowadzą świetlicę socjoterapeutyczną i nie tylko.

Pilna praca z Maryją dla Kościoła i ludzi
Arleta Wencwel - Plata
Pilna praca z Maryją dla Kościoła i ludzi

Nadprzyrodzone umiłowanie pracy i niezwykła w niej pilność. Praca tak pojęta ma stać się dla nas środkiem własnego uświęcenia, ubogacenia osobowości i współdziałaniem ze Stwórcą w doskonaleniu świata - w tych słowach streszcza się posługa sióstr wspólnej pracy.

Potrzebni świadkowie wiary
Arleta Wencwel - Plata
Potrzebni świadkowie wiary

Sobór Watykański II stwierdził, że choć stan życia konsekrowanego nie jest częścią hierarchicznej struktury Kościoła, to należy on jednak do jego życia i świętości. I rzeczywiście trudno sobie dzisiaj wyobrazić Kościół bez osób zakonnych, członków instytutów świeckich, konsekrowanych dziewic i wdów.

Oddane najsłabszym
Anika Nawrocka
Oddane najsłabszym

Cztery gałęzie sióstr służebniczek pomagają najmłodszym dzieciom, głodnym i bezdomnym oraz chorym. Troszczą się przy tym o edukację młodzieży i ocalenie pamięci o przeszłości - także poza granicami Polski. W Pleszewie posługuje 48 służebniczek wielkopolskich.

Uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju?
Arleta Wencwel - Plata
Uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju?

Prowadzenie życia i działalności we wspólnocie, praktykowanie ubóstwa i zajmowanie „mniejszej” pozycji w społeczeństwie oraz prowadzenie duszpasterstwa i apostolstwa przez duże wspólnoty to cecha charakterystyczna dla Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

Innych uszczęśliwiać - Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Renata Jurowicz
Innych uszczęśliwiać - Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Siostry elżbietanki łączą w swoim życiu miłość Boga i bliźniego, która przyjmuje konkretny kształt pomocy chorym, dzieciom i młodzieży. W Ostrowie Wielkopolskim są obecne już od ponad 130 lat i prowadzą ośrodek wychowawczy i nie tylko.

Całkowicie oddani nauczaniu
Anika Nawrocka
Całkowicie oddani nauczaniu

Ich biały kołnierzyk z charakterystycznymi wyłogami może kojarzyć się ze strojem duchownych ewangelickich, stąd czasem mogą wynikać pomyłki. Ale to nie jedyny powód, dla którego bracia szkolni są zgromadzeniem zakonnym jedynym w swoim rodzaju. W Uszycach posługuje czterech braci szkolnych.

Karmelitanki - Duchowe córki Góry Karmel i Świętej Teresy z Avila
Arleta Wencwel - Plata
Karmelitanki - Duchowe córki Góry Karmel i Świętej Teresy z Avila

Pod koniec XIX wieku powstał karmelitański klasztor we Lwowie, z którego wywodzi się kaliska wspólnota na Niedźwiadach. By bliżej poznać życie sióstr, których na co dzień nie spotkamy na ulicy, a nawet w kościele, udaliśmy się do klasztoru na rozmowę.