TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 23 Września 2021, 22:26
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Prawo kanoniczne

Konstytucje  II Rzeczypospolitej (2)
ks. Zbigniew Cieślak
Konstytucje II Rzeczypospolitej (2)

W okresie II Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1939), w relacjach państwo - Kościół w Polsce, podstawowymi regulacjami prawnymi były: Konkordat z 1925 roku oraz Konstytucja marcowa i kwietniowa.

Dane osobowe  i fotografie
ks. Zbigniew Cieślak
Dane osobowe i fotografie

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Dekretu KEP, periodyki informacyjne, które są przeznaczone do użytku wewnętrznego Kościoła, opisujące wydarzenia z życia i działalności redagujących je parafii czy wspólnot kościelnych, mogą na mocy prawa zawierać dane osobowe bez zgody zainteresowanych osób. Jakie dane mogą zawierać drukowane gazetki parafialne?

Zasady funkcjonowania w kancelarii - w kancelarii
ks. Zbigniew Cieślak
Zasady funkcjonowania w kancelarii - w kancelarii

Kontynuujemy serię felietonów dotyczących kancelarii parafialnej. Wybraliśmy ten właśnie termin (kancelaria) jako bardziej odpowiedni dla instytucji kościelnej jaką jest parafia. Podobne odniesienia, to kancelaria adwokacka, notarialna, radcy prawnego czy kancelaria Sejmu, Senatu, itp. Natomiast termin „biuro” jest bardzi

W kancelarii parafialnej. Wstęp - prawo kanoniczne
ks. Zbigniew Cieślak
W kancelarii parafialnej. Wstęp - prawo kanoniczne

W naszej diecezji i całej Polsce funkcjonują dwa terminy: biuro parafialne lub kancelaria parafialna. Co one oznaczają? Właściwie to samo, tyle że termin „biuro” jest bardziej ogólny, oznacza generalnie powierzchnię, gdzie znajduje się sprzęt obsługi administracyjnej danej instytucji, a odnosi się zasadniczo do wszystk

Zawarcie małżeństwa na skutek przemocy fizycznej oraz braku używania rozumu
Renata Jurowicz
Zawarcie małżeństwa na skutek przemocy fizycznej oraz braku używania rozumu

Prawo kanoniczne

Nieoczekiwana ciąża - prawo kanoniczne
ks. Zbigniew Cieślak
Nieoczekiwana ciąża - prawo kanoniczne

ks. Zbigniew Cieślak

Zatajenie fakto?w sprzed zawarcia małżen?stwa - prawo kanoniczne
ks. Zbigniew Cieślak
Zatajenie fakto?w sprzed zawarcia małżen?stwa - prawo kanoniczne

Kolejną okolicznością, jaką wymienia papież Franciszek w Liście Apostolskim motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus z 8 grudnia 2015 roku jako podstawę skierowania sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa na drogę procesu skróconego, według kan. 1683-1687, jest zatajenie powaz?nych okolicznos?ci i fakto?w sprzed zawarcia

Zatajenie fakto?w sprzed zawarcia małz?en?stwa podstawą do procesu skróconego
ks. Zbigniew Cieślak
Zatajenie fakto?w sprzed zawarcia małz?en?stwa podstawą do procesu skróconego

Ks. Zbigniew Cieślak w felietonie poświęconym prawu kanonicznemu omawia kolejną okoliczność dającą możliwość ubiegania się o przeprowadzenie skróconego procesu stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Pozostanie w relacji pozamałżeńskiej - felieton
ks. Zbigniew Cieślak
Pozostanie w relacji pozamałżeńskiej - felieton

Następną okolicznością, jaką definiuje List Apostolski motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus z 8 grudnia 2015 roku jako podstawę skierowania sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa na drogę procesu skróconego, jest pozostawanie w relacji pozamałz?en?skiej w czasie zawierania małz?en?stwa lub wkro?tce po s?lubie. Ocz

Aborcja podstawą do procesu skróconego o stwierdzenie nieważności małżeństwa
ks. Zbigniew Cieślak
Aborcja podstawą do procesu skróconego o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Prawo kanoniczne

Krótkie pożycie małżeńskie jako podstawa do procesu skróconego o stwierdzenie nieważności małżeństwa
ks. Zbigniew Cieślak
Krótkie pożycie małżeńskie jako podstawa do procesu skróconego o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Prawo kanoniczne

Brak wiary jako podstawa do procesu skróconego
ks. Zbigniew Cieślak
Brak wiary jako podstawa do procesu skróconego

Prawo kanoniczne

Kiedy zastosować skrócony proces stwierdzenia nieważności małżeństwa?
ks. Zbigniew Cieślak
Kiedy zastosować skrócony proces stwierdzenia nieważności małżeństwa?

Papież Franciszek dokonał reformy procedury stwierdzenia nieważności małżeństwa Listem apostolskim motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” z 8 grudnia 2015 roku. Elementem reformy, który najbardziej zaskoczył wiernych, ale i opinię publiczną na świecie, było wprowadzenie tzw. „processus brevior”, czyli pr

Małżeństwa niesakramentalne do uratowania
ks. Zbigniew Cieślak
Małżeństwa niesakramentalne do uratowania

Podczas kolędy, czyli wizyty duszpasterskiej w parafiach wyłania się coraz bardziej problem małżeństw nieskaramentalnych osób wierzących i praktykujących, a nie mogących przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania oraz Komunii Świętej.

Prawdziwa pokora jako wartość w życiu
ks. Zbigniew Cieślak
Prawdziwa pokora jako wartość w życiu

Świat wartości