TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 23 Września 2021, 22:38
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

25 lat Diecezji Kaliskiej

Beatyfikacja Franciszka Stryjasa
Jerzy Aleksander Splitt
Beatyfikacja Franciszka Stryjasa

W dwudziestopięcioletnich dziejów Kościoła kaliskiego przypomnieć należy działania związane z wyniesieniem do chwały ołtarzy Franciszka Stryjasa, świeckiego katechety-męczennika, którego proces beatyfikacyjny prowadzony był już po utworzeniu w 1992 roku diecezji kaliskiej.

Kaliskie Kolegium Teologiczne i Studium Organistowskie
Jerzy Aleksander Splitt
Kaliskie Kolegium Teologiczne i Studium Organistowskie

Do grona instytucji edukacyjnych, które swoją działalnością na trwałe wpisały się w 25-letnie dzieje diecezji kaliskiej należą także - obok Wyższego Seminarium Duchownego przedstawionego w poprzednim numerze „Opiekuna” - dwie placówki oświatowe umożliwiające wiernym pogłębianie duchowości...

Polskie Studium Józefologiczne - 25 lat diecezji
Jerzy Aleksander Splitt
Polskie Studium Józefologiczne - 25 lat diecezji

Wśród różnych instytucji działających w ramach struktury organizacyjnej Kościoła kaliskiego ważne miejsce w jego dotychczasowych dwudziestopięcioletnich dziejach zajmuje Polskie Studium Józefologiczne będące jedną z najważniejszych tego rodzaju placówek naukowych na świecie.

Dopkąd idę?  - 25 lat kapłaństwa ks. Paweł Zieliński
Dopkąd idę? - 25 lat kapłaństwa ks. Paweł Zieliński

Diecezja kaliska świętuje srebrny jubileusz.Świętują go także kapłani wyświęceni jako pierwsiw stolicy nowej diecezji. Publikujemy ich świadectwapo 25 latach kapłańskiego życia.

Ewangelizacja  powołanie w powołaniu
Ewangelizacja powołanie w powołaniu

Jak to się dzieje, że ktoś zostaje księdzem? To najczęstsze pytanie, jakie młodzi zadają kapłanom. Powołanie zawsze pozostanie wielkim darem i tajemnicą. Bóg wzywa jednak konkretnego człowieka, który w danych okolicznościach daje odpowiedź. Co zatem wpłynęło na moją odpowiedź? Wywodzę się z rodziny bardzo wierzące

Media diecezjalne
Jerzy Aleksander Splitt
Media diecezjalne
Od pielgrzymek księży ?dachauowczyków? do Dnia Męczeństwa  Duchowieństwa Polskiego
Jerzy Aleksander Splitt
Od pielgrzymek księży ?dachauowczyków? do Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

Spośród licznych wydarzeń, jakie miały miejsce w diecezji kaliskiej w ciągu minionych 25 lat jej istnienia najpowszechniej znane są w całym kraju - obok pierwszoczwartkowych spotkań modlitewnych - pielgrzymki księży, byłych więźniów obozów koncentracyjnych, w których miejsce obecnie organizowane są ogó

Po dwudziestu pięciu latach
Po dwudziestu pięciu latach

Diecezja kaliska świętuje srebrny jubileusz. Świętują go także kapłani wyświęceni jako pierwsi w stolicy nowej diecezji. Publikujemy ich świadectwa po 25 latach kapłańskiego życia. ?

Kimże ja jestem Panie, że doprowadziłeś mnie aż dotąd?
Kimże ja jestem Panie, że doprowadziłeś mnie aż dotąd?

„Panie Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam i przed kapłaństwem w proch padam i przed kapłaństwem klękam”

Księże, tam się las pali, trzeba jechać gasić - jubilaci
Księże, tam się las pali, trzeba jechać gasić - jubilaci

W dzień fatimski, w środę, 13 marca 2002 roku około godziny 17.00 zadzwonił telefon do kancelarii parafialnej parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu, w słuchawce usłyszałem głos mojego biskupa kaliskiego Stanisława Napierały, który też w środę, 27 maja 1992 roku w katedrze kaliskiej wyświęcił mnie na

O wspólnotach duszpasterskich
Jerzy Aleksander Splitt
O wspólnotach duszpasterskich

Do Boga można podążać różnymi drogami. Można czynić to także we wspólnotach. O niektórych z nich była mowa w poprzednich numerach „Opiekuna”, ale ponieważ jest ich wiele i odgrywają ważną rolę w życiu Kościoła także i tym razem poświęcimy im nieco uwagi.

Kapłaństwo ?w drodze? - jubilaci
Kapłaństwo ?w drodze? - jubilaci

Diecezja kaliska świętuje srebrny jubileusz. Świętują go także kapłani wyświęceni jako pierwsi w stolicy nowej diecezji. Publikujemy ich świadectwa po 25 latach kapłańskiego życia.

Wspólnoty dziecięce i młodzieżowe - 25 lat diecezji
Jerzy Aleksander Splitt
Wspólnoty dziecięce i młodzieżowe - 25 lat diecezji

Bogactwem młodego Kościoła kaliskiego obchodzącego jubileusz 25 lat swego istnienia są liczne stowarzyszenia, wspólnoty i ruchy katolickie. Teraz przedstawione zostaną trzy kolejne spośród nich, skupiające dzieci i młodzież, które swoją działalnością także wpisują się na trwałe w dzieje naszej diecezji.

Akcja Katolicka w diecezji kaliskiej
Akcja Katolicka w diecezji kaliskiej

Akcja Katolicka swymi początkami sięga odległych lat okresu międzywojennego, a w czasach nam współczesnym na trwałe wpisała się w dwudziestopięcioletnie dzieje Kościoła kaliskiego, bowiem swoją działalnością towarzyszy mu od dwudziestu lat.

Świadectwa kapłanów w 25-lecie święceń
Świadectwa kapłanów w 25-lecie święceń

Świadectwa kapłanów w 25-lecie święceń