TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 01 Grudnia 2020, 09:09
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Zjazd sekcji patrystycznej

Zjazd sekcji patrystycznej

Od 18 do 20 września w Wyższym Seminarium Duchownym Kaliszu obradowało 42 patrologów z całej Polski. Tematem tegorocznego zjazdu było chrześcijaństwo w Afryce Prokonsularnej.
Sekcja Patrystyczna przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski powstała 3 listopada 1977 roku podczas międzynarodowego sympozjum patrystycznego zorganizowanego w Lublinie przez Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL. Była to realizacja postulatu utworzenia samodzielnej jednostki skupiającej specjalistów w zakresie literatury i teologii wczesnochrześcijańskiej, zgłoszonego przez ks. dr. hab. Wacława Hryniewicza podczas Kongresu Teologów Polskich w Krakowie w 1976 roku i popartego przez ks. kard. Karola Wojtyłę.
Sympozja naukowe sekcji patrystycznej odbywają się corocznie i każdego roku wybierana jest inna diecezja. W tym roku po raz pierwszy sympozjum odbyło się w Kaliszu. Goście przyjechali na zaproszenie ks. kanonika Michała Kielinga, który był zarazem głównym organizatorem spotkania. Zgodnie z regulaminem sekcji należą do niej pracownicy naukowo-dydaktyczni (od stopnia doktora wzwyż) dyscyplin patrystycznych, wykładający w wyższych uczelniach katolickich w Polsce oraz inne osoby duchowne i świeckie posiadające specjalizację w tym zakresie. Tak więc grono 42 uczestników spotkania w Kaliszu było zacne, byli wśród nich uczeni z polskich wyższych uczelni. Przybyli najwybitniejsi nestorzy patrologii jak ks. dr Marek Starowieyski czy ks. dr Bogdan Częsz, który poprowadził jedną z sesji dwudniowego sympozjum w kaliskim Seminarium Duchownym.
Obrady odbywały się w sali konferencyjnej gmachu. Jak podsumował ks. kanonik Michał Kieling, uczestnicy sympozjum byli pod wielkim wrażeniem gorącego przyjęcia zarówno przez moderatorów, jak i kleryków. W pierwszym dniu podczas obrad swoje referaty przedstawili ks. dr Stanisław Adamiak z Warszawy, ks. dr Arkadiusz Nocoń z Rzymu, ks. dr Marcin Wysocki z Lublina, ks. dr Waldemar Turek z Rzymu i ks. dr Dariusz Zalewski z Ełku. ks. dr Adamiak wygłosił referat „Od Scypiona do Belizariusza. Rzymianie w Afryce Północnej”. Natomiast ks. dr Nocoń poruszył temat związany z męczennikami Afryki Północnej w Martyrologium Rzymskim. „Czyż i Afryka nie jest pełna ciał świętych męczenników? (Augustyn Ep. 78,3). Męczeństwo jako rys duchowości Aryki Północnej” - to temat, któremu swój wygłos poświęcił ks. dr hab. Marcin Wysocki. Poruszony został także temat, jakimi językami posługiwali się chrześcijanie Afryki Prokonsularnej w oparciu o analizę tekstów Tertuliana, św. Cypriana i św. Augustyna. Ten aspekt omówił prelegent z Rzymu.
Oprócz wykładów tego dnia patrolodzy uczestniczyli we Mszy Świętej w sanktuarium św. Józefa, której przewodniczył ks. bp Edward Janiak. - Jestem przekonany do tego, że św. Józef to taki cichy, milczący, ale skuteczny patron we wszystkich sprawach Kościoła – mówił Ksiądz Biskup w homilii. Natomiast wieczorem odbyła się uroczystość wręczenia Jubileuszowej Księgi Pamiątkowej „Vox Patrum” dr. Stanisławowi Kalinkowskiemu, wybitnemu tłumaczowi bardzo wielu dzieł z języka greckiego i łaciny na język polski. W swym dorobku ma tłumaczenie takich dzieł, jak chociażby Orygenesa czy Konstytucji Apostolskiej. Dzięki jego pracy dostępnych jest wiele tłumaczeń tekstów antycznych w języku polskim. - W niektórych ośrodkach naukowych w krajach Europy Zachodniej nie ma tak bogatych tłumaczeń dzieł ojców jakich dokonał pan Stanisław - podkreślił ks. kan. Michał Kieling.
W kolejnym dniu obrady rozpoczęły się Mszą św. w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył pierwszy biskup kaliski, ks. biskup Stanisław Napierała. Tego dnia uczestnicy wysłuchali wykładów, m.in. na temat działalności ojców Afryki prokonsularnej na rzecz budowania społeczeństwa chrześcijańskiego, św. Augustyna i religijności pogańskiej późnej starożytności, czy też o recepcji synodów kartagińskich św. Cypriana w Asyryjskim Kościele wschodu w VIII wieku.
- Mam nadzieję, że tegoroczne spotkanie przyczyni się do pogłębienia naszej wiedzy, ubogacenia się doświadczeniami dotyczącymi nauczania teologii patrystycznej, która dzisiaj cieszy się wielką popularnością – zaznaczył ks. Kieling dodając, że jako patrolodzy wracamy do myśli Ojców Kościoła, do refleksji autorów żyjących w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. - Dzięki coraz większej liczbie przekładów ich dzieł z języków oryginalnych takich jak: grecki, syryjski czy koptyjski mamy możliwość poznania refleksji egzegetycznych tych autorów. Ponadto posiadają one wartość nie tylko historyczną, ale i teologiczną, ponieważ powstały w okresie kształtowania się Kościoła i konfrontowania się ze społeczeństwem – zaznaczył ks. prof. Kieling. Podkreślił równocześnie, że dzieła Ojców Kościoła przyczyniły się także w okresie Soboru Watykańskiego II do odnowy Kościoła oraz powrotu do tradycji biblijnej i patrystycznej.


tekst Arleta Wencwel
zdjęcia Ewa Kotowska- Rasiak

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!