TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 28 Marca 2020, 19:10
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Zadania kamerlinga w czasie wakatu Stolicy Piotrowej

Zadania kamerlinga w czasie wakatu Stolicy Piotrowej

Kolegium kardynalskie jest szczególnym gremium, posiadającym specjalne kompetencje i zadania. Do nich należy prawo wyboru Biskupa Rzymskiego, doradzanie mu w najważniejszym sprawach, ale także zarząd Kościołem powszechnym w czasie opustoszenia Stolicy Piotrowej. W okresie wakatu Stolicy Apostolskiej najważniejsze są jednak osoby trzech kardynałów: dziekana kolegium kardynalskiego, kardynała kamerlinga oraz kardynała protodiakona, czyli najstarszego nominacją kardynała w porządku kardynałów diakonów. W ostatnim artykule naszej rubryki omówiliśmy zadania dziekana kolegium kardynalskiego, natomiast w niniejszym opiszemy zadania kamerlinga, w przeszłości potocznie zwanego „czarnym papieżem”, oraz kardynała protodiakona. 

Termin „kamerling” pochodzi od łacińskiego camerarius (jęz. włoski: camerlengo), oznaczającego kierującego Kamerą Apostolską, czyli domem papieskim. Zatem jest to zarządca domu papieskiego albo jeszcze inaczej w języku polskim: „podskarbi papieski” (termin świecki) lub „szambelan papieski” (termin kościelny). Kamerling jest zarządcą Stolicy Apostolskiej w czasie wakatu, czyli albo po śmierci papieża, albo po jego rezygnacji, jak w przypadku papieża Benedykta XVI. Kardynał kamerling nie jest nim z wyboru przez kolegium kardynalskie, lecz z nominacji samego papieża. Obecnie kamerlingiem, mianowanym jeszcze przez Benedykta XVI, jest kard. Tarciso Bertone. Pierwszym zadaniem kamerlinga jest upewnienie się o śmierci papieża. W przeszłości uderzał on trzykrotnie w czoło umarłego papieża i pytał czy żyje, wymawiając jego imię z chrztu świętego. Obecnie jest to gest symboliczny, a pewną wiadomość o śmierci papieża uzyskuje się na podstawie opinii lekarza. Kiedy nastąpi śmierć papieża, kamerling zawiadamia o tym fakcie wszystkich kardynałów, poczynając od kardynała dziekana, który z kolei powiadamia dyplomatów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej zanim wiadomości pojawią się w prasie i telewizji.  Kolejną funkcją specjalną omawianej figury prawnej kamerlinga jest złamanie pieczęci rybaka, czyli pieczęci z herbem zmarłego papieża, bez której nie jest ważny żaden dokument papieski. Następnie kamerling zabezpiecza mieszkanie papieża, jego rzeczy osobiste oraz należące do Stolicy Apostolskiej. Ponadto przejmuje pod zarząd pałace apostolskie, a mianowicie Pałac Watykański, gdzie mieszka i urzęduje papież, Pałac Laterański, gdzie jest katedra diecezji rzymskiej oraz Kuria Diecezjalna zwana Wikariatem, oraz Castel Gandolfo, letnią rezydencję papieży. Kamerling zarządza także wszystkimi dobrami materialnymi Watykanu, ale czyni to wraz z trzema kardynałami, którzy zmieniają się co trzy dni, gdyż są dobierani na skutek losowania. Kamerling, będąc administratorem Watykanu w czasie wakatu,  organizuje pogrzeb papieski w porozumieniu z dziekanem kolegium kardynalskiego. Po upływie dni żałoby, w terminie od 15 do 20 dni od zaistnienia wakatu, dziekan zwołuje konklawe, ale to kamerling ma za zadanie zorganizować konklawe od strony technicznej. Po wyborze natomiast nowego papieża nakłada mu pierścień rybaka, co symbolicznie oznacza początek nowego pontyfikatu. Tym samym kamerling wieńczy szereg obowiązków i zadań specjalnych jakie prawo kościelne mu nadaje w czasie opustoszenia Stolicy Piotrowej. Kardynał protodiakon posiada jedynie dwie funkcje specjalne w czasie wakatu: ogłoszenie imienia nowego Biskupa Rzymu oraz nałożenie mu paliusza w czasie Mszy Świętej inaugurującej pontyfikat, który jest symbolem władzy pasterskiej metropolity.

ks. Zbigniew Cieślak

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!