TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 21 Stycznia 2021, 13:26
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Wdzięczni św. Janowi Pawłowi II

Wdzięczni św. Janowi Pawłowi II

Każdego roku w niedzielę poprzedzającą wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową obchodzony jest Dzień Papieski. Jest to szczególna forma wdzięczności Janowi Pawłowi II za katechezę jego życia i nauczania, za chrześcijańską miłość, odwagę, pokorę i mądrość, którymi dzielił się z ludźmi. W tym roku jubileuszowe obchody pod hasłem Totus Tuus odbędą się 11października.

Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 roku. W jego organizacji uwzględnia się wymiar intelektualny realizowany poprzez seminaria naukowe i panele dyskusyjne, których celem jest przybliżenie treści nauczania Jana Pawła II i poszerzenie wiedzy o jego pontyfikacie. Dniowi Papieskiemu towarzyszy co roku kilkadziesiąt wydarzeń artystycznych zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Warto nadmienić, że Dzień Papieski organizowany jest nie tylko w Polsce, ale także m.in. w Australii, USA, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Kazachstanie.

Pod hasłem Totus Tuus
Tegoroczny Dzień Papieski odbędzie się pod hasłem biskupiego zawołania Karola Wojtyły Totus Tuus, które pochodzi z „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Treść tego hasła wyjaśniają biskupi polscy w liście pasterskim zapowiadającym obchody XX Dnia Papieskiego. „Orędownictwo i opieka Maryi były szczególnie widoczne w życiu i posługiwaniu św. Jana Pawła II. Świadectwem tego jest myśl skierowana do młodzieży w Rzymie w 2003 roku: „Mocą tych słów (Totus Tuus) mogłem przejść przez doświadczenie strasznej wojny, straszliwą okupację nazistowską, a później także przez inne trudne powojenne doświadczenia”. Szczególnym zaś znakiem troski, jaką Maryja otaczała Papieża Polaka, było jego cudowne ocalenie w czasie zamachu na Placu Świętego Piotra w Rzymie 13 maja 1981 roku” – napisali biskupi. W dalszej części listu księża biskupi przypominają rolę, jaką Maryja odegrała w dziejach naszego narodu. Wskazują także na postacie dwóch wielkich Prymasów Polski XX wieku, którzy są świadkami bezgranicznego zawierzenia Maryi. „Słowa kard. Augusta Hlonda: „zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to zwycięstwo przez Maryję” uczynił programem swojej posługi jego następca sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia dał temu wyraz w Ślubach Jasnogórskich” – czytamy w liście pasterskim.
Hierarchowie podkreślają również, że sanktuaria maryjne rozsiane w całej Polsce świadczą o wielkiej ufności Polaków w orędownictwo Matki Bożej. „Znakiem tego są również przydrożne kapliczki, figury i Jej wizerunki zdobiące ściany naszych domów. Jest nim szkaplerz i medalik zawieszone na szyi oraz różaniec. Towarzyszą one nam wszędzie tam, gdzie żyjemy, pracujemy czy tworzymy, w podróży i w różnych okolicznościach naszego życia. Przypominają nam, iż Maryja nieustannie otacza nas macierzyńską miłością i pragnie, abyśmy zawierzyli Jej życie” – napisali biskupi. Członkowie Episkopatu Polski zachęcają wiernych do codziennej modlitwy różańcowej. „Jest ona prośbą i medytacją kształtującą w nas postawę zawierzenia – „Totus Tuus”. Praktykujmy tę postawę, udając się do pracy, do szkoły, uczelni czy choćby na zakupy. Niech będzie ona zarówno wspólną modlitwą małżonków, jak i całych rodzin, a także ludzi samotnych, chorych i cierpiących, pozostających w kwarantannie czy w izolacji. W nawale obowiązków i zadań rozważenie choćby jednej różańcowej tajemnicy będzie źródłem pociechy i natchnienia. Różaniec uczy nas słuchać natchnień Ducha Świętego, kochać Jezusa, służyć Kościołowi, cieszyć się wiarą, być pokornym, posłusznym i ofiarnym. Maryja rozgrzeje nasze oziębłe serca i skieruje je ku służbie bliźnim” – czytamy w liście.

Papieski Fundusz Stypendialny
Dzień Papieski oprócz wymiaru intelektualno-duchowego i artystycznego ma także aspekt charytatywny. Tego dnia prowadzona jest zbiórka ofiar na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Podopieczni Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” nazywani są „żywym pomnikiem” św. Jana Pawła II,
a wspieranie ich jest wyrazem wdzięczności Polaków wobec papieża Polaka. Prowadzona podczas XIX Dnia Papieskiego zbiórka przykościelna i publiczna oraz akcja smsowa na program stypendialny przyniosły łącznie ponad 8,3 mln zł. W jej przeprowadzenie zaangażowanych było 100 tys. wolontariuszy we wszystkich parafiach w kraju oraz w środowiskach polonijnych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, USA, Norwegii i Austrii. Środki pozyskane w ramach zbiórek oraz inne indywidualne darowizny od osób fizycznych pozwoliły na pokrycie stypendiów dla dwóch tysięcy młodych osób. Program stypendialny można wspomóc przekazując swój 1% podatku i podając nr KRS 0000150776. PIT można rozliczyć przez stronę www.dzielo.pl. W ubiegłym roku konto Fundacji z tytułu 1% zasiliło prawie 375 tys. zł, co umożliwiło wypłatę 95 rocznych stypendiów uczniowskich.
W diecezji kaliskiej każdego roku w marcu organizowana jest uroczystość, podczas której Biskup kaliski wręcza uzdolnionej młodzieży stypendia im. św. Jana Pawła II. Fundusze trafiają do uczniów z całej diecezji. Łącznie przyznaje się około 70 takich stypendiów. Podobnie w tym roku zostanie przeprowadzona zbiórka na fundusz stypendialny. „Dzisiaj, w obliczu trudności finansowych wielu rodzin, przez składane ofiary mamy szansę podtrzymać, a niejednokrotnie także przywrócić nadzieję w sercach młodych na lepszą przyszłość i realizację ich edukacyjnych aspiracji dla dobra Kościoła i naszej Ojczyzny. Niech udzielone w ten sposób wsparcie – nawet w obliczu osobistych trudności i niedostatków – będzie wyrazem naszej solidarności i wyobraźni miłosierdzia” – napisali w liście biskupi polscy.

Dzień Papieski w diecezji
Od samego początku Dzień Papieski uroczyście obchodzony jest w diecezji kaliskiej. Obchody centralne odbywają się w Kaliszu. Wierni uczestniczą we Mszy św. sprawowanej przez Ks. Biskupa w kaliskiej katedrze, a także modlą się pod figurą św. Jana Pawła II usytuowaną w pobliżu Narodowego Sanktuarium św. Józefa. Tradycją stały się także Koncerty Papieskie organizowane od wielu lat w kościele pw. św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim. Do dzisiaj pamiętamy tłumy wiernych uczestniczących w ostrowskich koncertach, podczas których Zespół Muzyki Sakralnej „Lumen” wykonywał piękne oratoria - kompozycje Zbigniewa Małkowicza. Pop-oratorium ,,Miłosierdzie Boże’’ w całości było prezentowane w kościele pw. św. Antoniego krótko po śmierci papieża. Z kolei ,,Psalmy Dawida’’ rozbrzmiały w tej samej świątyni kościele dokładnie w rocznicę śmierci Jana Pawła II.
W tym roku diecezjalne obchody rozpoczną się Mszą św. o godz. 10.00 w katedrze pw. św. Mikołaja w Kaliszu. Po Eucharystii odbędzie się program słowno-muzyczny nawiązujący do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego. O godz. 21.00 zaplanowano spotkanie pod figurą św. Jana Pawła II przy bazylice św. Józefa.

Wołanie o rodzinę i życie
Figura św. Jana Pawła II usytuowana przy sanktuarium św. Józefa w Kaliszu przypomina kaliszanom i wszystkim wiernym naszej diecezji o wizycie Jana Pawła II w tym mieście. Pięć lat po utworzeniu w 1992 roku diecezji kaliskiej, jej stolicę nawiedził Ojciec Święty podczas szóstej pielgrzymki do ojczyzny. Wizyta miała miejsce 4 czerwca 1997 roku. Przypomnijmy w tym miejscu jak doszło do przybycia papieża do Kalisza. Biskup kaliski Stanisław Napierała skierował do Ojca Świętego zaproszenie już w maju 1995 roku i potem je ponawiał. Kiedy w oficjalnym komunikacie opublikowanym w Watykanie i Polsce 8 stycznia 1997 roku na trasie VI Pielgrzymki Apostolskiej Jana Pawła II znalazł się Kalisz, w młodej diecezji kaliskiej, zapanowała ogromna radość. W celu przygotowania papieskiej wizyty biskup kaliski powołał Diecezjalny Komitet Przygotowawczy, na którego czele stał bp pomocniczy Teofil Wilski. Warto wspomnieć, że z datą 4 czerwca 1997 roku ukazało się „Wydanie Specjalne” zamierzonego na przyszłość dwutygodnika diecezjalnego „Opiekun” pt. „Witaj Ojcze Święty” zawierające bogaty i praktyczny materiał przygotowawczy, tak od strony duchowej, jak i organizacyjnej.
A tak przedstawiała się sama wizyta. 4 czerwca 1997 roku, ok. godz. 9.05, helikopter z papieżem wylądował na lądowisku w Kaliszu przy wznoszonym wówczas Seminarium Duchownym. Po krótkim powitaniu przez władze kościelne i świeckie, papież udał się papamobile na Plac św. Józefa. Na trasie przejazdu witały go tłumy Kaliszan i pielgrzymów. Do bazyliki będącej jednocześnie sanktuarium św. Józefa, Ojciec Święty dotarł ok. godz. 9.30. Po powitaniu przez ks. prałata Lucjana Andrzejczaka i kanoników kapituły kolegiackiej Papież udał się do kaplicy Cudownego Obrazu Świętej Rodziny na kilkunastominutową modlitwę. W homilii podczas Mszy św. Jan Paweł II zaakcentował kwestie dotyczące rodziny, obrony życia oraz zagrożeń stojących przed ludzkością, które określił mianem „cywilizacji śmierci”. To z Kalisza „poszło w świat” papieskie nauczanie, że „prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka” i pamiętne słowa, że „naród, który zabija swoje dzieci, jest narodem bez przyszłości”. Po Eucharystii, poza oficjalnym programem, Ojciec Święty nawiedził katedrę św. Mikołaja, w której wraz z towarzyszącymi mu osobami i proboszczem ks. prałatem Andrzejem Gawłem, zatopił się w cichej, kilkuminutowej modlitwie, a następnie ofiarował kielich mszalny. Po udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa całej parafii św. Mikołaja - pojechał do Wyższego Seminarium Duchownego na obiad i krótki odpoczynek, gdzie powitany został przez ówczesnego rektora ks. prałata Jacka Plotę. Po odpoczynku papież zszedł do kaplicy seminaryjnej i dokonał poświęcenia seminarium, które otrzymało w darze piękny wizerunek Matki Bożej. Posadził też symbolicznie dwa dęby, do dziś przypominające papieską wizytę. Pożegnanie Jana Pawła II nastąpiło krótko po godz. 16.00. Papież odleciał helikopterem z Kalisza do kolejnego miejsca na swym pielgrzymim szlaku - do Częstochowy.

Ewa Kotowska-Rasiak

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!