TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 20 Października 2021, 16:15
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

W duchu Ojca Pio

W duchu Ojca Pio

Z duchowości franciszkańskiej wyłoniły się Grupy Modlitwy Ojca Pio. Obecne są one również w naszej diecezji. Pierwsze powstały dzięki Ojcu Pio
przy klasztorze w San Giovanni Rotondo. Przybywający tam wierni chcieli, by Ojciec Pio nauczył ich wspólnej modlitwy.

W odpowiedzi na apel papieża Piusa XII o modlitwę o pokój i naukę ufnej modlitwy wspólnotowej Ojciec Pio założył owe grupy, nazywając je następnie „szkołami modlitwy” i „ogniskami miłości”. Postrzegał modlitwę jako doskonałe narzędzie do wkroczenia w żywy kontakt z Bogiem, oręż do zwalczania zła i jako zadośćuczynienie za skutki spowodowane przez zło, zalecając ją w takim właśnie rozumieniu członkom i członkiniom grup. Zachęcał ich do wieczornej modlitwy w rodzinnym gronie, pobożnego udziału we Mszy Świętej i częstego korzystania z sakramentów, do modlitwy różańcowej, cotygodniowego lub przynajmniej comiesięcznego spotkania w kościele, rozważania słowa Bożego i życia w oparciu o Ewangelię.Przy czym zalecał refleksję nad męką Pańską w postawie klęczącej, a także zachęcał do adoracji Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Namawiał, żeby do modlenia się w grupach zapraszać rodziny i przyjaciół, a z przychodzącymi na modlitwę prowadził duchowe rozmowy. Uczył przy tym, że moc wyraża się w codziennym praktykowaniu uprzejmości, serdeczności i dobroci oraz nie szczędził słów zachęty do życia, wpierw przykładem własnej egzystencji, natomiast dopiero potem słowem. Kiedy umierał, a był to rok 1968, istniało już 726 grup w około 20 krajach. Natomiast w roku beatyfikacji Ojca Pio, czyli w 1999 roku, funkcjonowało 2150 grup. Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio mieści się w budynku szpitala powstałego z inicjatywy tego Świętego, który to szpital, znajdujący się w San Giovanni Rotondo, zwany jest Domem Ulgi w Cierpieniu. Oficjalnym i jedynym organem Grup Modlitwy Ojca Pio, które korzeniami sięgają roku 1947, pozostaje czasopismo La Casa Sollievo della Sofferenza z dodatkiem przeznaczonym dla tych grup.

Zgodnie z zamiarem Ojca Pio
Grupy Modlitwy Ojca Pio są otwarte dla wszystkich pragnących za przykładem tego Świętego Kapucyna z Pietrelciny rozwijać życie modlitewne i urzeczywistniać dobro na rzecz bliźnich. Racja istnienia grup wynika z następującej wypowiedzi Jezusa Chrystusa, przytoczonej przez ewangelistę Mateusza: „Gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni w imię Moje, tam jestem pośród nich”. Mimo iż podstawowym miejscem spotkań grup jest parafia, to mogą one powstawać także w innych miejscach, w których powadzi się opiekę duszpasterską i gdzie odczuwalna jest potrzeba wspólnego modlenia się, na przykład: w szpitalach, domach opieki, koszarach, więzieniach czy szkołach. Każda istniejąca w parafii grupa ma w swoich szeregach koordynatora, kierownika duchowego, kapłana, moderatora, jego zastępcę i sekretarza. Grupy Modlitwy Ojca Pio zachęcane są również do ewangelizacji na zewnątrz poprzez zaangażowanie się w rozmaite, apostolskie działania, takie jak chociażby pomoc w świetlicach socjoterapeutycznych czy praca z uzależnionymi, bezdomnymi i chorymi.
Kiedy na kilka miesięcy przed śmiercią Ojca Pio, zapytano go o to, co planował osiągnąć, tworząc grupy modlitwy, ich założyciel odpowiedział: „Chciałem skierować dusze do Boga, skłonić je do modlitwy, do wspólnej modlitwy, do modlenia się razem z Jezusem. Nie organizowałem grup; wzywałem tylko dusze, by modliły się razem, tak jak tego chce Jezus”. Grupy Modlitwy Ojca Pio stawiają sobie za cel: całkowite i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła katolickiego, posłuszeństwo papieżowi i biskupom, modlitwę z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestniczeniem w życiu liturgicznym i sakramentalnym Kościoła, wynagrodzenie poprzez udział w cierpieniach Zbawiciela (na bazie nauki Świętego Pawła), połączone z czynami pokuty oraz czynną miłość przynoszącą ulgę cierpiącym i potrzebującym.
Grupy w diecezji kaliskiej
Rozliczne Grupy Modlitwy Ojca Pio istnieją w diecezji kaliskiej, a ich asystentem jest w niej ks. Krzysztof Śliczny. Trwają wiernie przy Ojcu Pio w: Brąszewicach, Brzeziu, Burzeninie, Domasłowie, Grabowie, Jarocinie, Jedlcu, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Krzywiczynach, Lewkowie, Morawinie, Myjomicach, Nowej Wsi, Nowych Skalmierzycach, Opatówku, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie, Pleszewie, Skalmierzycach, Sycowie, Uszycach, Wilkowyi, Wołczynie, Wysocku Wielkim i Zdunach.
Grupy z diecezji kaliskiej uczestniczyć będą w czerwcu w czuwaniu z Ojcem Pio w Krakowie−Łagiewnikach, a we wrześniu w czuwaniu Grup Modlitwy Ojca Pio w Przeprośnej Górce i na Jasnej Górze w Częstochowie, także w kongresach w Wołczynie i Tenczynie. Ważnym wydarzeniem dla tych grup w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego było 11. Spotkanie Czcicieli i Grup Modlitwy Ojca Pio w Kaliszu, przebiegające pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa w życiu św. Józefa i Ojca Pio”, zorganizowane w 100. rocznicę stygmatyzacji i 50. rocznicę śmierci Ojca Pio. Jedną z grup jest grupa istniejąca przy kaliskiej katedrze. Powstała wiosną 2006 roku, kiedy parafia katedralna otrzymała relikwie Ojca Pio. Pomysłodawcą i założycielem nowej wspólnoty był wtedy wikariusz katedry ks. Krzysztof Śliczny. Grupa ta uczestniczyła między innymi w poznańskim misterium męki Pańskiej, prowadzi każdego roku Drogę krzyżową w katedrze i Drogę Światła oraz corocznie pielgrzymuje do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie−Łagiewnikach, by wziąć udział w czuwaniach z Ojcem Pio. Więcej znajdziemy na www.ojciecpio.kalisz.pl/.
Teraz jeszcze ze względu na sugestie czytelników dopowiedzenie do artykułu „W duchu Biedaczyny z Asyżu” z nr 10(549): Franciszkański Zakon Świeckich przy kościele Braci Mniejszych Franciszkanów w Jarocinie istnieje od 1910 roku. Franciszkański Zakon Świeckich w Ostrowie Wielkopolskim istnieje od ponad 130 lat i jako jedyny nie znajduje się przy franciszkańskim klasztorze, pozostając pod pieczą klasztoru jarocińskiego i w kontakcie z ostrowskimi klaryskami. Franciszkański Zakon Świeckich zachęca do wstępowania w swoje szeregi.

Justyna Sprutta

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!