TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 28 Marca 2020, 18:32
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Nadano Mu imię Jezus

 

Z Ewangelii według Świętego Łukasza

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Czytanie z Księgi Liczb

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: „Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im: «Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem». Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił”.

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

 

Moje Betlejem

Pierwszy dzień nowego roku, pierwsze dni ziemskiego życia Jezusa. Nowy początek, nowa nadzieja. Miejsce, punkt startu do kolejnego etapu naszej życiowej drogi. To znamienne, ale każdy z nas ma swoje Betlejem, to znaczy miejsce, gdzie rozpoczęła się jego pielgrzymka przez życie. Dziś w liturgii wracamy razem z pasterzami do Betlejem, aby spotkać Jezusa, Boga, który do nas przyszedł, przeszedł taką samą drogę jak każdy człowiek. Stał się człowiekiem, aby spotkać nie tylko pasterzy, ale każdego z nas. Aby nasze życiowe drogi mogły się skrzyżować z Jego drogą. Wiele miejsc, wiele dróg, jak wśród nich znaleźć tę, która prowadzi do Betlejem? „Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem”, im drogę wskazał anioł. Jednak nie miejsce było najważniejsze tylko osoba, którą chcieli zobaczyć, spotkać. Słyszeli z ust anioła wielkie rzeczy o Mesjaszu, a przed ich oczyma ukazało się Niemowlę w żłobie. Ale to im wystarczyło, opowiadali o swoim wcześniejszym doświadczeniu i wprawiali w zdumienie tych, którzy ich słuchali. Wracali dziękując Bogu za to, czego doświadczyli. Byli tymi, którzy jako pierwsi spotkali Jezusa, znaleźli Go w Betlejem. Potem było bardzo wielu tych, którzy spotykali Jezusa w innych miejscach. I znów trzeba podkreślić, że nie miejsce było najważniejsze, ale Jezus. Każdy z nas ma, powinien mieć takie miejsce osobistego spotkania z Chrystusem. Nie tylko „Betlejem”, gdzie rozpoczęła się moja życiowa droga, ale także „Betlejem”, gdzie rozpoczęła się moja droga wiary. Może dzisiaj u progu „nowego roku” dobrze będzie wrócić do tego miejsca, wydarzenia, gdzie jak pasterze wysławiałem i wielbiłem Boga za to, co dane mi było zobaczyć, usłyszeć, doświadczyć? Może to były jakieś szczególne rekolekcje, pielgrzymka, spowiedź, spotkanie, rozmowa? A może jeszcze ciągle szukam, czekam na takie doświadczenie?

Niezależnie od tego, kiedy to miało miejsce, potrzebne jest odnawianie, pogłębianie tego doświadczenia, tej prawdy, że tylko Chrystus, ten narodzony w betlejemskiej grocie jest moim jedynym Panem i Zbawicielem. Wiarę trzeba umacniać i pogłębiać, bo bez tego można ją nawet utracić. Św. Augustyn twierdził, że wszystkie dary Boże można sprowadzić do jednego: „Otrzymać wiarę i wytrwać w niej aż do ostatniej chwili życia”. 

A gdy to doświadczenie wiary jest silne i mocne, ugruntowane jesteśmy zaproszeni, aby jak pasterze dzielić się z innymi tym, co nam zostało dane. Bo wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Nie można, nie wolno zatrzymywać tego doświadczenia tylko dla siebie. Jezus wybiera tych najmniejszych, trochę zapominanych, odsuniętych na boczny tor życia, aby głosili prawdę o Jego przyjściu. Dlaczego tak? Bo właśnie tacy ludzie potrafią Go przyjąć z wielką radością i wdzięcznością. On zaprasza wszystkich do „Betlejem”.

W tych dniach Betlejem jest w każdym naszym kościele, żłóbek, dekoracje, ta sceneria, ten czas ma nam przybliżyć tamten klimat, tamte okoliczności. To wszystko zaprasza do zatrzymania się przed żłóbkiem, do refleksji nad tajemnicą betlejemskiej nocy. Uczmy się od Maryi, którą dziś czcimy jako Świętą Bożą Rodzicielkę, jak zachowywać i rozważać wszystkie te sprawy w swoim sercu. Dzięki takiej postawie umacniała się i pogłębiała jej wiara. Podobnie będzie z naszą wiarą, jeżeli będziemy wierni i wytrwali w naśladowaniu Maryi.

ks. Michał Pacyna

 

 

Słowo Boże na każdy dzień

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

1 stycznia

Lb 6,22-27; Ps 67; Ga 4,4-7;
Łk 2,16-21

 

Poniedziałek, 2 stycznia

1 J 2,22-28; J 1,19-28

 

Wtorek, 3 stycznia

1 J 2,29-3,6; J 1,29-34

 

Środa, 4 stycznia

1 J 3,7-10; J 1,35-42

 

Czwartek, 5 stycznia

1 J 3,11-21; J 1,43-51

 

Piątek, 6 stycznia

Objawienie Pańskie

Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; 

Mt 2,1-12

 

Sobota, 7 stycznia

1 J 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!