TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 26 Września 2020, 23:47
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Umieszczenie danych osobowych w Internecie

Umieszczenie danych osobowych w Internecie

W wypełnianiu swojej funkcji Kościół ma prawo, a nawet obowiązek posługiwać się środkami społecznego przekazu, w tym Internetem. Należy jednak zachować w tym względzie rozsądny umiar i konieczne rozeznanie (por. kan. 666 KPK).
W Internecie można umieszczać dane osobowe, ale tylko za zgodą osób, do których te dane należą. W konsekwencji, zgodnie z zasadą rozliczalności (por. art. 6 ust. 2 Dekretu KEP), administrator danych osobowych potrzebuje zgody osób, których dane dotyczą, a zgoda nie może być domyślna, ale wprost wyrażona. A oto przykładowe dane osobowe, jakie są zazwyczaj umieszczane na parafialnych stronach lub na profilach parafii czy portalach społecznościowych: a) Intencje mszalne, b) nazwiska osób należących do grup czy rad parafialnych, c) nazwiska ofiarodawców i dobrodziejów kościoła czy parafii, d) nazwiska lektorów, ministrantów, itp.
Jeśli chodzi o intencje mszalne, to za zmarłych można je publikować, gdyż kościelny Dekret i unijne RODO nie dotyczą danych osób zmarłych. Natomiast intencje mszalne dotyczące natomiast osób żyjących można umieszczać tylko i wyłącznie za zgodą osób objętych intencją, a także za zgodą osób zamawiających intencję mszalną, jeśli nie zamawiają za siebie, lecz za innych. Jeżeli intencja za osoby żyjące jest tak sformułowana, że nie zawiera danych osobowych, ma ogólną formę, wtedy można ją umieszczać i publikować w Internecie. intencja nie zawiera danych osobowych – można zawsze umieszczać. Nazwiska i dane osób należących do wszelkich grup i rad parafialnych można umieszczać w Internecie wyłącznie za zgodą ich samych, wyrażoną na piśmie. Podobnie nazwiska i dane ofiarodawców, dobrodziejów, służby liturgicznej i itp. A jeśli są to osoby poniżej 16. roku życia, dane można publikować tylko za zgodą rodziców lub opiekunów. a powyżej 16. roku życia za zgodą osób, których dane dotyczą.
Dane, w tym fotografie kleryków od początku formacji, postulantów czy nowicjuszy (od początku formacji), osób duchownych czy osób konsekrowanych można umieszczać w Internecie (a także w każdej innej formie, jak np. gazetka drukowana czy tablica ogłoszeń), jeżeli publikowane dane dotyczą spraw związanych z pełnieniem przez nich funkcji publicznych, czyli w tym przypadku kościelnych. Albowiem z punkt widzenia prawa polskiego są to osoby pełniące funkcje publiczne, zaś z punktu widzenia prawa kanonicznego są to osoby, które w sposób szczególny dają publiczne świadectwo Chrystusowi, Kościołowi i Ewangelii (por. kan. 276 § 1 nr 1, kan. 284, kan. 607 § 1, kan. 673, kan. 758 KPK). Natomiast w zakresie spraw prywatnych tych osób, nie mieszczących się w zakresie spraw publicznych Kościoła, należy zawsze uzyskać zgodę od zainteresowanych osób na ogólnych zasadach. Ponadto w Internecie na stronie parafii musi być zawsze notatka następującej treści: „Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii (nazwa parafii) umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa”.
Innym powodem umieszczania danych osobowych w Internecie jest np. organizacja konkursu dla małoletnich, zwłaszcza listy uczestników czy zwycięzców. Niejednokrotnie przy organizacji konkursów teologicznych, biblijnych, liturgicznych czy innych przez parafie lub diecezje, przetwarzane są dane osobowe, w tym dane małoletnich, czyli dzieci. W takim przypadku warunkiem udziału w konkursie powinno być wyrażenie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego na udział małoletniego w danym konkursie. Wystarczy zgoda np. jednego z rodziców posiadających pełną władzę rodzicielską i powinna być umieszczona w regulaminie samego konkursu. Jednocześnie z uzyskaniem zgody przez rodziców czy opiekunów prawnych konieczne jest podanie odpowiedniej klauzuli informacyjnej. Należy zaznaczyć, iż przy zbieraniu danych osobowych należy zawsze kierować się zasadą minimalizacji i zbierać jedynie takie informacje i te dane, które są niezbędne do właściwego zorganizowania i przeprowadzenia konkursu. Wskazane jest posiadanie zgody osób biorących udział w konkursie na publikację wizerunku, o ile organizatorzy przewidują np. fotoreportaż z imprezy.
Przykładowy wzór zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział małoletniego w konkursie i na przetwarzanie jego danych osobowych: ja (imię i nazwisko), jako rodzic mający pełną władzę rodzicielską (albo opiekun) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego małoletniego dziecka (imię i nazwisko), ucznia (nazwa szkoły wraz z miejscowością) do celów związanych z jego udziałem w konkursie (nazwa konkursu), organizowanym przez (nazwa podmiotu organizującego) w terminie (data). Wyrażam także zgodę na publikowanie imienia i nazwiska (ewentualnie także zajętego w konkursie miejsca) oraz wizerunku za pomocą środków społecznego przekazu.

ks. Zbigniew Cieślak

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!