TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 14 Czerwca 2021, 02:03
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

U Matki Bożej ze szczygłem

U Matki Bożej ze szczygłem


W październiku Akcja Katolicka tradycyjnie spotyka się na spotkaniu modlitewno-formacyjnym u Matki Bożej. W tym wyjątkowym roku jej członkowie przybyli 11 października do Matki Boskiej Dębskiej, aby przez jej ręce podziękować za opiekę i prosić o dalsze błogosławieństwo Boże dla naszej ojczyzny, diecezji, jej pasterzy i Akcji Katolickiej.
Akcja Katolicka spotkała się w XX Dniu Papieskim, a warto przypomnieć, że św. Jan Paweł II jest głównym patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Dlatego naszymi modlitwami objęliśmy również inicjatywy Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, będącej wyrazem wdzięczności dla największego z Polaków za jego posługę duchową na rzecz Kościoła i Polski.
Spotkanie rozpoczęło się Koronką do Miłosierdzia Bożego, a następnie ks. prof. UAM dr hab. Michał Kieling przedstawił wykład o św. Hieronimie. Ks. Profesor nie tylko zarysował sylwetkę wielkiego świętego Kościoła, którego znamy jako pierwszego tłumacza Pisma św. na język łaciński, ale nawiązując do jego ponad 150 listów wykazał, że był mistrzem życia duchowego, który podkreślał konieczność czytania Biblii. Jego powiedzenie, że „nieznajomość Pisma św. jest nieznajomością Chrystusa” najkrócej streszcza całą naukę tego świętego. Św. Hieronim często podkreślał, że czytanie Pisma św. to spotkanie z żywym Bogiem. Powinniśmy z tego wyciągnąć wniosek, że największym bogactwem chrześcijanina, obok pełnego udziału w Eucharystii, powinna być codzienna lektura Pisma św. Naszą fascynację Pismem św. powinniśmy przekazywać innym, zwłaszcza w naszych rodzinach. Warto np. wspólnie czytać Biblię. Swój wykład Ks. Profesor podsumował słowami, że tylko w Piśmie św., którym codziennie będziemy żyć i je rozważać, odkryjemy odpowiedzi na wiele naszych wątpliwości i problemów, które niesie współczesny świat i że czytanie Pisma św. będzie nas prowadzić nie tylko do odkrywania Chrystusa, ale do Jego najgłębszego umiłowania.
Po wykładzie ks. prałat Sławomir Kęszka, asystent diecezjalny Akcji Katolickiej i jednocześnie gospodarz tego miejsca, przedstawił historię sanktuarium oraz samego wizerunku Matki Bożej ze szczygłem, którego namalowanie datowane jest na XV wiek. Najważniejszym momentem spotkania była Eucharystia sprawowana w intencji Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej o dary Ducha Świętego w dalszej działalności dla wszystkich jej członków i asystentów parafialnych, a dla tych, którzy odeszli już do Pana o Jego Miłosierdzie i łaskę życia wiecznego. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. kan. Jarosław Gzik, proboszcz z Żerkowa, o którym zawsze Akcja może powiedzieć, jako o jednym z najbardziej zaangażowanych asystentów parafialnych. Słowo Boże wygłosił współkoncelebrujący Mszę św. ks. prałat Kęszka. Nawiązując do przewidzianych na tę niedzielę czytań liturgicznych podkreślił, że każdy z nas, uczestnicząc w Eucharystii, powinien czuć się jak szczególny gość zaproszony na wspaniałą ucztę. W czasach pandemii, kiedy spotykamy się z różnymi przepisami ograniczającymi naszą wolność, nikt za nas nie powinien decydować i ograniczać nam, ani pozbawiać nas możliwości wyboru spotkania z Panem. Tylko w kościele, spotykając się Bogiem na Mszy św., uczestnicząc w nabożeństwach, klęcząc przed tabernakulum możemy pogłębiać naszą zażyłość ze Stwórcą. Najlepszą przewodniczką w tym pragnieniu jest Matka Boża, ale też odnajdziemy wiele pięknych przykładów świętych, jak np. naszego rodaka Jana Pawła II. Po Mszy św. był czas na rozmowy, zwiedzanie sanktuarium, czy osobistą modlitwę. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą różańcową i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
Spotkanie przyniosło wiele radości, gdyż obok wspólnej modlitwy, udziału w Eucharystii, wysłuchaniu nauki formacyjnej o niezgłębionej wartości czytania Pisma św., mogliśmy się spotkać i nacieszyć sobą. Ograniczenia epidemiczne sprawiły, że zrezygnowaliśmy wcześniej z majowego spotkania na Pólku, odwołano w czerwcu pielgrzymkę krajową Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Dlatego w spotkaniu tym szczególnie wyrażaliśmy wdzięczność Bogu za możliwość Jego wspólnego uwielbienia.


                                                                                                                                                                                                                   Robert Lis


Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!