TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 31 Maja 2020, 13:12
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Ucieczka grzeszników

Ucieczka grzeszników

Kłobuck, jedno z najstarszych miast w Polsce, ma swoje sanktuarium Matki Bożej Kłobuckiej Niepokalanej Ucieczki Grzeszników w kościele św. Marcina.
Szukając miejsca, które tym razem miałoby zostać w tym cyklu przedstawione, trafiłam na Kłobuck z trzema parafiami, znany pielgrzymom naszej kaliskiej i diecezjalnej pielgrzymki. To właśnie ta miejscowość położona w bliskim sąsiedztwie Częstochowy przyjmuje ich w gościnie i tam odprawiana jest Msza Święta dla całej naszej pielgrzymki. Parafia w Kłobucku posiada stronę internetową www.marcin.klobuck.net.

Kłobuczek w herbie
Parafia istniała tu już na przełomie 1134 i 1135 roku, a może nawet wcześniej. Prawa miejskie Kłobuck otrzymał w czasach króla Kazimierza Wielkiego w 1339 roku. O powstaniu miasta napisał ks. Jan Długosz, wyprowadzając nazwę Kłobucka od słowa „kłobuczek”, czyli hełm (kapelusz). Pieczęć miasta z 1566 roku przedstawia właśnie kłobuk z napisem w otoku: „S. Ciritatiss Clobuciensis”. W 1420 roku Kłobuck gościł króla Władysława Jagiełłę, a w 1474 roku Kazimierza Jagiellończyka.
Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina został zbudowany z kamienia w 1144 roku przez Piotra Dunina ze Skrzynna. Wiele wskazuje na to, że przed nim istniała tutaj świątynia drewniana. Ks. Jan Długosz podaje, że z pierwszej parafii w Kłobucku utworzono pięć nowych w Wilkowiecku, Krzepicach, Przystajni, Białej Górnej i Miedźnie. Pomimo tego parafia obejmowała 26 wsi i osad.

Pierwsza parafia
Pierwsze informacje o parafii pochodzą dopiero z XV wieku. W 1410 roku proboszczem kłobuckim został ks. Bartłomiej Długosz, herbu Wieniawa, kapelan słynnego z bitwy pod Grunwaldem króla Władysława Jagiełły. Kiedy w 1425 roku w Kłobucku wybuchła zaraza, ks. proboszcz Bartłomiej założył cmentarz grzebalny poza obrębem miasta i tam wybudował drewniany kościół pw. św. Bartłomieja, który istniał prawie 400 lat.
W 1434 roku proboszcz w Kłobucku odstąpił beneficjum kłobuckie swojemu bratankowi Janowi Długoszowi, znanemu nam autorowi kronik. Nowy proboszcz miał zaledwie 19 lat i nie był księdzem. Dopiero dwa lata później otrzymał niższe święcenia i godność kanonika krakowskiego. Nie zajmował się pracą duszpasterską w Kłobucku, gdyż przebywał w Krakowie. Probostwo kłobuckie ks. Długosz odstąpił młodszemu bratu również o imieniu Jan. Jednak starszy Jan interesował się nadal parafią kłobucką, dlatego myślał o tym, by ufundować klasztor w Kłobucku. Jak można przeczytać na stronie internetowej parafii: „Kard. Zbigniew Oleśnicki nadał probostwo kłobuckie Konwentowi Kanoników Regularnych Laterańskich reguły św. Augustyna z Krakowa. Obok Kościoła wybudowano dla nich drewniany klasztor. Od tej pory proboszczem parafii kłobuckiej był przeor, zwany także prepozytem. Ks. Jan Długosz Starszy przyczynił się także do rozbudowy kościoła”.

W czasie burzy
Mieszkańcy Kłobucka przeżyli też momenty trudne. Jak choćby w XVIII wieku miasto i kościół kilkakrotnie zniszczył pożar. Ostatni miał miejsce 10 lipca 2011 roku podczas niedzielnej, porannej Mszy Świętej. W czasie burzy, piorun uderzając w wieżę kościoła, spowodował jej pożar i uszkodzenia: dzwonów, kurantów, zegara, instalacji elektrycznej, odgromowej, nagłaśniającej, telekomunikacyjnej i wiele innych mniejszych szkód. Ksiądz Proboszcz ewakuował wiernych w około dwie minuty. „Wspaniale spisali się strażacy. W trakcie sprawnie prowadzonej akcji gaśniczej został zdemontowany krzyż. Już nazajutrz zostały rozpoczęte wszystkie niezbędne czynności mające na celu doprowadzenie wieży do pierwotnego wyglądu i do naprawy mediów”.
Wróćmy do czasów, kiedy Kłobuck znalazł się na terenie zaboru pruskiego. Władze przejęły wtedy dobra kościelne na rzecz skarbu państwa pruskiego. Na początku XIX wieku dokonano też kasacji zakonu kłobuckiego. Proboszczem został dotychczasowy prepozyt klasztoru ks. Adam Sadowski. Później w czasie I wojny światowej Niemcy zabrali z kościoła dzwony i organy na cele wojenne. Dlatego po wojnie, dzięki proboszczowi ks. kanonikowi Antoniemu Zagrzejewskiemu, w świątyni pojawiły się nowe dzwony i organy.

Nasza Królowa
W każdej chwili parafianie z Kłobucka mogli liczyć na pomoc Maryi i jej Syna. W kościele odnajdziemy wizerunek Matki Bożej Kłobuckiej Niepokalanej Ucieczki Grzeszników. Historia obrazu jest mało znana. Wiadomo na pewno, że był on już w Kłobucku za czasów wspomnianego wcześniej ks. Jana Długosza w pierwszej połowie XV wieku. To on nazywał ją „naszą Królową”. Jednak do oficjalnej koronacji wizerunku doszło w czasach nam współczesnych. Metropolita częstochowski ks. arcybiskup Stanisław Nowak koronował go w 2004 roku.

Tekst Renata Jurowicz

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!