TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 20 Października 2021, 15:18
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

TRWAJĄC PRZY CHRYSTUSOWYM SERCU

Trwając przy Chrystusowym sercu

Straż Honorową Najświętszego Serca Pana Jezusa (NSPJ) zapoczątkowało poniekąd upomnienie, jakiego Zbawiciel
udzielił z powodu oziębłości i obojętności wobec Jego bezinteresownej miłości. Dzisiaj niewielu wie lub pamięta o tym arcybractwie, a przecież istnieje ono także w naszej Diecezji.

Działalność Straży Honorowej NSPJ, mimo iż nie rzuca się w oczy i jest niemalże ukryta, niesie ze sobą zwielokrotnione owoce duchowe. Istniejące od drugiej połowy XIX wieku arcybractwo szczególną czcią darzy Chrystusowe Serce, szerząc jego kult słowem i czynem, oraz towarzysząc cierpiącemu za grzechy Odkupicielowi.
Francuskie korzenie StrażyFrancja dała życie wielu prężnie działającym do dzisiaj w Kościele wspólnotom. Jedną z nich jest Straż Honorowa NSPJ. Ową wspólnotę, przekształconą następnie w bractwo i arcybractwo, zainicjowała w klasztorze Nawiedzenia NMP wizytek w Bourg−en−Bresse Anna Maria Konstancja Bernaud, czyli siostra Maria od Najświętszego Serca. Teologiczne korzenie Straży sięgają Golgoty, na której szczycie, u stóp ukrzyżowanego Zbawiciela, czuwali razem Matka Boża, święta Maria Magdalena i apostoł Jan. Pod wpływem wewnętrznej wizji siostry Marii powstał także zegar Straży Honorowej NSPJ. W centrum jego tarczy wyobrażono przebite włócznią Serce Jezusa Chrystusa, u góry napis: „Cześć, miłość, wynagrodzenie”, a u dołu: „Straż Honorowa Najświętszego Serca”. Wizytki umieściły na tym zegarze, przy dowolnie wybranej przez siebie godzinie wynagradzania, swoje imiona. Za dzień powstania Straży Honorowej NSPJ uchodzi 13 marca 1863 roku. W 1864 roku papież Pius IX przyznał bractwu odpusty, wybito pierwsze medaliki strażowe oraz wydano „Notkę”, to jest broszurkę przybliżającą Straż.

Zaczęło się w Krakowie

Dzięki wizytkom Straż Honorowa NSPJ dotarła w 1868 roku do Krakowa. W 1869 roku zatwierdził ją kanonicznie biskup Antoni Gałecki, administrator diecezji krakowskiej. Od początku obecności Straży Honorowej NSPJ w Polsce tworzono liczne grupy modlitewne, adorowano Najświętszy Sakrament w liturgii pierwszego piątku, organizowano i współorganizowano nabożeństwa i religijne uroczystości oraz wydawano periodyk „Wiadomości o Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa”. Oficjalną apostolską i formacyjną działalność arcybractwa przerwały okupacja hitlerowska i rządy komunistyczne, lecz nieoficjalnie istniała ona dzięki wizytkom. Dopiero jednak w 1986 roku odbyła się pierwsza po drugiej wojnie światowej ogólnopolska pielgrzymka Straży Honorowej NSPJ na Jasną Górę, w 1991 roku wskrzeszono wydawanie wspomnianego czasopisma, a w 1992 roku Straż udała się pątniczym szlakiem do Rzymu. Arcybractwo uczestniczyło również, duchowo i materialnie, we wrocławskim Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym, a także w Ogólnopolskich Kongresach Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, natomiast w 2006 roku pielgrzymowało do Francji śladami kultu Najświętszego Serca Jezusowego. Obecnie, w 2019 roku, świętuje ono w Polsce 150-lecie swego istnienia.
Niewiele przez lata zmieniło się w religijnym funkcjonowaniu arcybractwa. Poza zachętą do praktykowania codziennie Godziny Obecności zachęca się jego członków i członkinie do odprawienia Godziny Świętej wspólnotowo lub indywidualnie w czwartki przed pierwszymi piątkami miesiąca, do udziału w Mszy Świętej wynagradzającej za własne i cudze grzechy w pierwsze piątki miesiąca i do odprawienia nowenny dziewięciu pierwszych piątków. Zachęca się również do nawiedzenia Najświętszego Sakramentu i comiesięcznej, godzinnej adoracji oraz do udziału w uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, czyli w patronalnym święcie, jak też do uczestniczenia w nabożeństwach czerwcowych, comiesięcznych spotkaniach formacyjnych i w corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Arcybractwa na Jasną Górę. Ponadto członkowie i członkinie Straży Honorowej NSPJ pielęgnują także indywidualną pobożność przez akt osobistego poświęcenia się Sercu Jezusowemu, odmawiają Godzinki o Najświętszym Sercu Pana Jezusa oraz praktykują intronizację Bożego Serca w rodzinie. Grupami Straży Honorowej NSPJ opiekuje się duchowo kapłan, najczęściej proboszcz parafii. Patronami arcybractwa są Najświętsza Maryja Panna oraz święci Józef, Franciszek Salezy, Franciszek z Asyżu i Małgorzata Maria Alacoque.

Strażnicy i strażniczki w Diecezji Kaliskiej
W naszej Diecezji Straż Honorowa NSPJ istnieje w kilku parafiach, mianowicie w Czarnymlesie, Dębnicy, Doruchowie, Krotoszynie, Ołoboku, Opatowie, Ostrowie Wielkopolskim i Zdunach. W Ostrowie Wielkopolskim działa ona przy konkatedrze, w której, w kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego, znajduje się zegar Straży. Ostrowska Straż Honorowa NSPJ istnieje od 1932 roku. Jej działalność, na zewnątrz cicha i skromna, jest w istocie duchowo bogata i owocująca. Ostrowskie arcybractwo uczestniczy w pierwsze czwartki miesiąca w godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu, a w pierwsze piątki w sprawowanej rano Eucharystii, wynagradzającej za grzechy, po której odbywa się spotkanie formacyjne. Oczywiście praktykuje się również Godzinę Obecności, niezmienną i obowiązującą do końca życia, wynagradzając za grzechy i pragnąc tą drogą pozyskać łaski dla swojej duszy i dusz bliźnich. O swej obecności w Straży zelatorka Halina z Ostrowa Wielkopolskiego mówi: „Duch Święty skłonił mnie, abym wstąpiła do Straży. Moje przyjęcie do niej miało miejsce na Jasnej Górze, 2 czerwca 1992 roku, przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Przeżycie to wywołało we mnie wzruszenie, podobnie jak mianowanie mnie zelatorką. Cieszyłam się bardzo, że mogłam do takiego arcybractwa wstąpić. Chętnie też potem podjęłam wszystkie obowiązki zelatorskie. Dzisiaj także pełnię tę funkcję mimo starszego wieku. W każdy pierwszy piątek miesiąca uczestniczymy w Mszy świętej wynagradzającej. Takie wynagradzanie zawsze jest potrzebne, zwłaszcza teraz, gdy działanie zła jest spotęgowane”. Kontakt ze Strażą Honorową NSPJ, która zachęca i zaprasza do wstępowania w jej szeregi, na stronie: https://www/strazhonorowa.pl/.

Justyna Sprutta

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!