TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 04 Lipca 2020, 22:47
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Trójca Święta i święci

Trójca Święta i święci

Oberwało mi się od Szefa „Opiekuna”, że ostatni artykuł o pobożności ludowej był zbyt poważny i mądry, a co za tym idzie niezrozumiały dla większości Czytelników. Zabrakło w nim konkretnych przykładów, które by pokazały obecność Trójcy Świętej w różnych nabożeństwach ludowych. Z Szefem nie można zadzierać i trzeba się z nim zgodzić, bo jeszcze zwolni… No to teraz będą przykłady pokazujące działanie Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego w pobożności ludowej. Klasycznym przykładem jest nabożeństwo różańcowe. Modlimy się podczas Różańca do Matki Bożej – przynajmniej takie jest powszechne przekonanie. Tymczasem, chcąc zachować poprawność teologiczną zawartą w „Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii”, trzeba powiedzieć, że w nabożeństwie różańcowym modlimy się wraz z Maryją i przez jej wstawiennictwo, a modlitwa jest skierowana do Boga Ojca. Podkreślamy ten fakt, odmawiając na początku każdej „dziesiątki” modlitwę „Ojcze nasz”. Modlitwa, której nauczył nas Jezus jest wyraźnie skierowana do Boga Ojca. W niej jako dzieci Boże nazywamy Boga Ojcem i uwielbiamy Jego święte imię. Prosimy także, aby jak najszybciej przyszło Jego królestwo i by zawsze wypełniała się Jego wola. W modlitwie tej zdajemy sobie sprawę z naszej słabości i dlatego prosimy o odpuszczenie win i uchronienie nas przed pokusami szatana. Tę modlitwę powtarzamy na początku każdej tajemnicy różańcowej, aby uświadomić sobie, że całe nasze życie oraz modlitwa winna być ukierunkowana ku Bogu Ojcu. 
Następnie w modlitwie tej pojawia się osoba Jezusa. Poszczególne tajemnice Różańca nawiązują do wydarzeń związanych z życiem i działalnością Jezusa Chrystusa. Trzeba jednak dodać, że w tych wydarzeniach na różne sposoby uczestniczyła Maryja i to właśnie ona pomaga nam zgłębić tajemnicę Jezusa. Jego obecność w nabożeństwie różańcowym najmocniej podkreśla wystawiony Najświętszy Sakrament. Modlitwa różańcowa ukazuje nam Paschę Jezusa Chrystusa i dlatego rozważamy najważniejsze tajemnice Jego życia. Rozważając je wyraźnie widzimy przechodzenie Jezusa ze śmierci do życia. Poszczególne tajemnice prowadzą nas od narodzenia Jezusa aż do Jego zmartwychwstania i zapowiadają naszą przyszłą chwałę w niebie, do której jesteśmy powołani.
W modlitwie tej pojawia się też trzecia osoba Trójcy Świętej, czyli Duch Święty. Musimy pamiętać, że jest On sprawcą i początkiem każdej chrześcijańskiej modlitwy. On ją inicjuje i prowadzi. Św. Paweł napisał: „Gdy nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach (...). Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8, 26-27). Jego obecność podkreślona jest w zakończeniu „dziesiątek”, kiedy odmawiamy doksologię „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”.
Obecność Trójcy Świętej przypomina nam również „Wyznanie wiary”, które odmawiamy podczas nabożeństwa różańcowego. W chrześcijańskim „Credo” mamy zawarty skrót historii zbawienia, którą tworzą poszczególne osoby Trójcy Świętej.
Również inne nabożeństwa ludowe mają wymiar trynitarny. Kolejny przykład to litanie. Wszystkie zaczynają się od wezwań skierowanych do Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Dopiero później pojawiają się wezwanie ukazujące przymioty lub zadania danego świętego. Litanie kończą się aklamacją skierowaną do Jezusa, rozpoczynającą się od słów „Baranku Boży…”. To określenie jest bardzo paschalne, gdyż ukazuje Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. 
No to tym razem Szef powinien być zadowolony i pozwoli coś jeszcze napisać.

ks. Dariusz Kwiatkowski

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!