TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 12 Lipca 2020, 15:43
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Świątynia Pokoju na cześć Pani Nieba

Świątynia Pokoju na cześć Pani Nieba

O Stoczku Klasztornym niedawno można było przeczytać w naszym wakacyjnym cyklu o ks. kard. Stefanie Wyszyńskim. Tym razem jednak zaglądamy do znajdującego się w nim sanktuarium maryjnego.

Sanktuarium maryjne w Stoczku Klasztornym położone jest w archidiecezji warmińskiej. To tu był więziony kard. Wyszyński, można o tym przeczytać w numerze 15(554) „Opiekuna”. Początki kultu maryjnego sięgają tu średniowiecza. Tradycja głosi, że misjonarz zawiesił na dębie figurkę Madonny, wykonaną „jakby z kości słoniowej”. Przedstawiała Matkę Bożą Bolesną z pochyloną głową i śladami łez na twarzy. W XVI wieku dwie dziewczynki grabiące siano na łące nieopodal Stoczka, znalazły właśnie tę figurkę w pniu starego dębu. Powiadomiony o tym Ks. Proboszcz udał się tam z procesją i przyniósł figurkę do kościoła. Potem w tym miejscu ustawiono kapliczkę. W okresie reformacji figurka została zniszczona, ale kult Maryi trwał nadal.

Matka Pokoju

Powstanie obecnie istniejącego sanktuarium w Stoczku związane jest z historią Polski XVII wieku. Był to czas wojen z Rosją, Turcją i Szwecją. Północne krańce Polski, w tym również diecezja warmińska, ucierpiały w czasie najazdu Szwedów. Wprawdzie w 1629 roku zawarto rozejm w Starym Targu, ale wiele miast wraz z Fromborkiem pozostało pod okupacją szwedzką. Wtedy zdecydowano o budowie świątyni. O. Schil tak to wspominał: „Najłaskawszy Król (Władysław IV) chcąc tej klęsce zapobiec, wezwał na naradę Czcigodnych Biskupów, aby wskazali, w jaki sposób przebłagać Boży Majestat i uspokoić burzę. W imieniu wszystkich dostojników zabrał głos Najdostojniejszy Biskup Warmii i Sambii - Szyszkowski. Radził wznieść w jego diecezji, na miejscu wskazanym przez Boga, Świątynię Pokoju na cześć Pani Nieba. Ten projekt spotkał się z powszechnym aplauzem”.

Dzięki kolejnemu traktatowi pokojowemu ze Szwecją, Polska odzyskała ziemie Pomorza i w Prusach. Biskup uznał to za łaskę opatrzności Bożej i postanowił wybudować świątynię w Stoczku.

Kiedy w 1641 roku ukończono budowę świątyni, w ołtarzu głównym zawieszono kopię rzymskiego obrazu Matki Boskiej Salus Populi Romani, czyli Zbawienie Ludu Rzymskiego. Wizerunek koronował bp Andrzej Załuski, nadając świątyni wezwanie Nawiedzenia NMP. W XVII wieku w sąsiadującym z kościołem klasztorze mieszkało już 12 ojców i kilkunastu braci bernardynów.
W latach 1708-1711 świątynię otoczono krużgankami. W czterech narożnikach umieszczono kaplice: w północno-wschodnim kaplicę Krzyża św., w północno-zachodnim kaplicę św. Kajetana, w południowo-wschodnim kaplicę św. Walentego, a w południowo-zachodnim kaplicę św. Jana Nepomucena. W 1712 roku rozbudowano świątynię, ponieważ miała ona kształt niewielkiej rotundy. Ołtarz w prezbiterium, w którym umieszczono obraz Matki Bożej Pokoju, wykonał Krzysztof Peucker.

Za 300 lat opieki

Wizerunek ze Stoczka Klasztornego, nazywanego też Warmińskim, został namalowany przez nieznanego artystę na płótnie. Na obrazie przedstawiona została frontalnie postać Maryi. Natomiast Dzieciątko w lewej ręce trzyma księgę, a prawą wznosi do błogosławieństwa. W tle obrazu zobaczymy chmury, z których u stóp Maryi wynurza się księżyc. W 1687 roku obraz udekorowano srebrną sukienką ze złotymi kwiatami. Już w czasach nam współczesnych, w 1983 roku, koronacji wizerunku dokonał Jan Paweł II na wałach Jasnej Góry. Przygotowaniem obrazu i nowych koron zajął się kustosz sanktuarium ks. Eugeniusz Kamiński MIC. Nowe korony dla Matki Pokoju ufundował ks. infułat Stefan Zajkowski, dawny kapelan w Armii Polskiej gen. Andersa, a wykonali je Andrzej Dec i Marek Woszczek z Warszawy. - Tym aktem wyrażam dziękczynienie Matce Pokoju za 300 lat opieki nad Świętą Warmią, która na przestrzeni dziejów i zmiennych losów historii dochowała wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi – mówił w homilii papież podczas uroczystości koronacyjnych na Jasnej Górze. Wspomniał też o Stoczku jako miejscu uwięzienia ks. kardynała Wyszyńskiego i jego akcie oddania się Matce Bożej. Homilię zakończył słowami: „Wszystkich was zawierzam Matce Pokoju”. W czasie koronacji Ojciec Święty zobaczył różaniec-wotum na obrazie, a gdy mu powiedziano, że ofiarował go ks. kard. Wyszyński, podarował także od siebie różaniec i powiedział: „Wypraszajcie pokój dla całej ziemi”.

Po koronacji kopie wizerunku trafiły do wielu kościołów w całej Polsce, a także do Watykanu, Brazylii, Rwandy, Urugwaju, Niemiec, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Norwegii i innych krajów.

W ogrodzie i nie tylko

W Stoczku Klasztornym można też zajrzeć do ogrodu. To jeden z najpiękniejszych obiektów tego typu w Polsce. Jako jedyny z nielicznych na terenie dawnych Prus Wschodnich zachował założenia charakterystyczne dla XVIII wieku. Z przewodnikiem można też zwiedzić wnętrze klasztoru. To miejsce otwarte dla wszystkich. Można tu nawet przenocować w Domu Pielgrzyma. Więcej informacji znajdziemy na stronie internetowej sanktuarium www.stoczek.pl.

Tekst Renata Jurowicz

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!