TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 12 Lipca 2020, 13:47
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Św. Romuald z Camaldoli (951/52-1027)

Św. Romuald z Camaldoli (951/52-1027)

Wspomnienie Erem w Camaldoli założony w toskańskiej prowincji Arezzo, na wysokości ponad 1000 m n.p.m., prowadzi człowieka ku czasom sprzed 10 wieków i ku św. Romualdowi, prekursorowi reformy życia zakonnego na Zachodzie Europy.

Romuald tworząc tam pierwszą wspólnotę eremicką będącą kolebką zatwierdzonego przez papieża w 1072 roku zakonu kamedułów, sięgnął do ideału wczesnochrześcijańskiego eremityzmu i do reguły benedyktyńskiej, która do dziś stanowi „fundamentalny kodeks dla wszystkich jego uczniów”.
Powszechnie przyjmuje się, że Romuald przyszedł na świat w 951 lub 952 roku, chociaż w najstarszym „Żywocie” Świętego, napisanym przez Piotra Damianiego 15 lat po jego śmierci, podano, że urodził się około 907 roku i w chwili śmierci miał 120 lat, które dane mu było przeżyć jako: „sto lat pokuty za 20 lat życia światowego”.
Pochodził z Rawenny, z książęcego rodu Honesti. Od dzieciństwa przygotowywano go do stanu rycerskiego i dlatego w młodości był dobrym towarzyszem spotkań, polowań i zabaw, ale z czasem zaczęła budzić się w nim potrzeba modlitwy i zainteresowanie życiem wczesnochrześcijańskich pustelników, których tradycja żywa była na południu Włoch.
Kiedy skończył 20 lat jego ojciec popadł w konflikt ze swoim bratem, którego zabił podczas pojedynku. Za zbrodnię ojca Romuald podjął przypisaną prawem 40-dniową pokutę w benedyktyńskim klasztorze w Classe, podczas której postanowił życie poświęcić Bogu. Rozpoczął ćwiczyć swoją wolę w myśl zaleceń św. Benedykta: „módl się – pracuj”. Po trzech latach pobytu w Classe rozpoczął – za zgodą tamtejszego opata – życie pustelnicze. Jego przewodnikiem duchowym był pustelnik Maryn mieszkający koło Wenecji. Przy nim Romuald poznawał życie eremickie, stając się powoli z ucznia, mistrzem. Po pewnym czasie udał się wraz z nim do Katalonii w Hiszpanii, a następnie do klasztoru benedyktyńskiego w Saint-Michel de Cuxa na pograniczu francusko-hiszpańskim, gdzie za zgodą tamtejszego opata podjął życie pustelnicze. W 988 roku przeniósł się do klasztoru na Monte Cassino i spotkał tam Benedykta, jednego z późniejszych Pięciu Braci Męczenników Międzyrzeckich. Wspólnie z nim podróżował do Rzymu, a później osiadł w eremie w Pereum pod Rawenną. Realizując swoje pragnienie całkowitego oddania się Bogu w samotności, milczeniu i pokucie, po pewnym czasie zrozumiał, że zajmowanie się tylko własnym zbawieniem prowadzi donikąd i zaczął angażować się w rozwój chrześcijaństwa w Europie, planując wraz z Ottonem III, Brunonem z Kwerfurtu i grupą eremitów – nigdy nie zrealizowaną, bo przerwaną śmiercią cesarza – wyprawę misyjną do Słowian Połabskich.
Jego ascetyczne życie znajdowało licznych naśladowców, dla których zakładał nowe eremy na terenie Włoch, w których życie prowadzono zgodnie z Regułą św. Benedykta. Tak było aż do 1012 roku, gdy Romuald postanowił zrealizować swoją wizję życia pustelniczego, w którym mnich-eremita mógł zamieszkać w eremie dopiero po odbyciu pod kierunkiem przełożonego 10-letniej formacji w klasztorze. W ten sposób doszło do powstania nowego zakonu wpisanego w nurt monastycznej i zarazem pustelniczej tradycji Kościoła zachodniego, łączącego pustelniczą samotność z życiem wspólnotowym, którego centrum stanowić miała wspólna liturgia i brewiarz.
Legenda o początkach tego zakonu mówi, że Romuald usnął niedaleko miasta Arezzo i w czasie snu ujrzał swych uczniów ubranych w białe szaty, wchodzących po drabinie do nieba. Uznał to za znak, że musi założyć w tym miejscu klasztor, który wkrótce powstał, bo właściciel tej ziemi - Maldole, zgodził się przekazać ją zakonnikom. Na jego cześć miejsce to nazwano polem Maldolego - Camaldoli, a zakonników Camaldulenses. W 1085 roku na podstawie wskazówek i pouczeń św. Romualda powstały konstytucje zakonu kamedulskiego, którego członkowie: „naśladują swoim życiem i misją Chrystusa modlącego się na górze i dają świadectwo panowania Boga nad historią”.

Ks. Sławomir Kęszka

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!