TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 26 Stycznia 2021, 16:18
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Stowarzyszenie Cudownego Medalika

Stowarzyszenie Cudownego Medalika

apostolat

Hasłem Apostolatu Maryjnego są słowa „Wszystko z Niepokalaną”, a „odznaką” jest Cudowny Medalik. Nic w tym dziwnego, bo powstanie stowarzyszenia było odpowiedzią na objawienia Matki Bożej św. Katarzynie Labouré w Paryżu i związanego z nimi Cudownego Medalika.

Członkowie apostolatu podkreślają, że ważne jest dla nich dawanie świadectwa o wierze. Starają się ewangelizować ludzi obojętnych religijnie lub zagrożonych utratą wiary, starają się o pojednanie rodzin i grup sąsiedzkich. Pamiętają, że Matka Boża obiecała szczególne łaski tym, którzy jej ufają i będą nosić Cudowny Medalik.

Bez grzechu poczęta

Skąd wziął się Cudowny Medalik? Związany jest z objawieniami Matki Bożej w 1830 roku w kaplicy przy ulicy du Bac w Paryżu. W sobotę, 27 listopada Matka Boża Niepokalana objawiła się siostrze Miłosierdzia, św. Katarzynie Labouré i przekazała jej misję wybicia medalika. Powiedziała doklafnie jak ma on wyglądać. - Powiedz, aby wybito medalik według tego wzoru. Osoby, które będą go z ufnością nosiły, zwłaszcza na szyi, otrzymają wiele łask – mówiła Maryja.

Na pewno niektórzy z nas widzieli ten medalik. Jak go rozpoznać? Na awersie wokół postaci Matki Bożej znajduje się napis: „O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. W języku francuskim brzmi on: „O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours a vous”. W ten sposób Maryja wskazała, że jest poczęta bez grzechu, czyli niepokalana. Patrząc dalej na postać Matki Bożej widać, że z jej rąk rozchodzą się promienie. Są one symbolem łask, które Maryja wyprasza nam u swego Syna. Swoimi stopami depcze głowę węża, czyli szatana, bo z jej pomocą możemy zwyciężyć wszelkie zło. Natomiast na rewersie znajduje się litera „M” połączona poprzeczną belką z górującym nad nią krzyżem. Symbol ten wskazuje, że Syn Boży zbawia nas przez swoją mękę i śmierć na krzyżu w obecności swojej Matki stojącej pod krzyżem. Poniżej litery „M” umieszczone są dwa serca. Jedno z nich – Jezusa otoczone koroną cierniową, a drugie Maryi przebite mieczem. Symbolizują one miłość Jezusa i Jego Matki do wszystkich ludzi. Do tego dwanaście gwiazd wskazuje na Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów i przypomina, że jesteśmy wezwani do apostolstwa i życia w świetle Ewangelii. Medalik rozpowszechnił się bardzo szybko. Wiązano z nim wiele nawróceń i uzdrowień.

Po objawieniach siostra Katarzyna przekazała jeszcze swojemu spowiednikowi ks. Aladelowi: „Najświętsza Dziewica chce, abyś założył Stowarzyszenie Dzieci Maryi, któremu przez jej pośrednictwo będą udzielane liczne łaski”. Pierwsze stowarzyszenie złożone z dziewcząt powstało w 1837 roku w parafii św. Piotra du-Gros-Caillou w Paryżu. Potem powstawały również stowarzyszenia dla młodzieży męskiej i wreszcie przeznaczone dla wszystkich Stowarzyszenie Cudownego Medalika Niepokalanego Poczęcia NMP. 

Duch braterstwa

Obecnie istniejące wspólnoty w Polsce wywodzą się z dawnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika, które zatwierdził papież Pius X w 1905 roku. Wywodzą się, bo po drugiej wojnie światowej stowarzyszenie w naszym kraju zostało rozwiązane przez władze komunistyczne. Udało się je wskrzesić z okazji 150-rocznicy objawień św. Katarzyny i nazwano Apostolatem Maryjnym. Pierwszym dyrektorem krajowym został ks. Teofil Herrmann ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.

W naszej diecezji istnieje 10 grup apostolatu. Stowarzyszenie najpierw rozpoczęło działalność w parafii pw. św. Gotarda w Kaliszu. Moderatorem diecezjalnym została wtedy Józefa Kujawa. Dzięki staraniom śp. ks. prałata Lucjana Andrzejczaka w 1991 roku powstała grupa apostolatu przy sanktuarium św. Józefa. Jej przewodniczącym został Wacław Kosiorek, a zastępcą Teresa Rząd. Potem powstały wspólnoty w Kaliszu w parafii pw.: NMP Królowej Polski, Opatrzności Bożej, św. Apostołów Piotra i Pawła, bł. Michała Kozala, w Kokaninie, Chełmcach, Iwanowicach i pw. św. Stanisława Biskupa w Ostrowie Wielkopolskim.

Niedawno w sanktuarium maryjnym w Chełmcach w święto wszystkich członków Apostolstwa Maryjnego, 27 listopada uczczono kolejną rocznicę objawień Matki Bożej. Modlono się w czasie adoracji i Mszy św. koncelebrowanej. Oddano członków apostolatu i ich rodzin pod opiekę Matce Najświętszej. - Przez cały czas uroczystości łączył nas duch braterstwa. Ku naszemu zdziwieniu z Kalisza przybyło do nas pięciu kapłanów – naszych opiekunów. Dzielna miejscowa grupa Apostolatu Maryjnego ugościła wszystkich – około 80 osób - obiadem, napojami i ciastem. Za wszystko czego doświadczyliśmy ks. proboszczowi Kwiatkowskiemu – opiekunowi diecezjalnemu AM i wszystkim kapłanom oraz członkom AM na czele z przewodniczącym chełmckiej wspólnoty Pawłem Kaletą składamy serdeczne Bóg zapłać – podkreśla Teresa Rząd, przewodnicząca wspólnoty w kaliskim sanktuarium.

ReJ

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!