TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 25 Stycznia 2021, 01:27
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

?Sprawiedliwość człowieka źródłem pokoju dla wszystkich?

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA

Nauczanie Jana Pawła II „Sprawiedliwość człowieka źródłem pokoju dla wszystkich”

Temat jednego z kolejnych Orędzi na Światowy Dzień Pokoju, a dokładnie, na rok 1998 dotyczył sprawiedliwości. Już w pierwszych słowach Papież określił relację jaka istnieje między pokojem i sprawiedliwością: „Sprawiedliwość i pokój idą w parze, istnieje między nimi stała i dynamiczna więź. Sprawiedliwość i pokój służą dobru każdego człowieka i wszystkich ludzi, dlatego wymagają ładu i prawdy. Są narażone na te same niebezpieczeństwa: obraza sprawiedliwości jest zagrożeniem także dla pokoju”. Ojciec Święty stwierdza także, iż pokój i sprawiedliwość nie są jakimiś pojęciami abstrakcyjnymi czy utopijnymi, lecz jest to rzeczywistość, którą można osiągnąć i dążenie do takiej rzeczywistości należy widzieć jako obowiązek spoczywający na wszystkich.

Sprawiedliwość jest cnotą moralną, a także pojęciem prawnym. Przejawia się w czujnej trosce o zachowanie równowagi między prawami a obowiązkami, służy także równomiernemu podziałowi kosztów i zysków. Celem sprawiedliwości jest budowanie i pojednanie, nie może być ona widziana jako rodzaj zemsty. Dokonując głębszej refleksji nad sprawiedliwością powinniśmy dostrzec, że jest ona zakorzeniona w miłości, a konkretnie wyraża się w miłosierdziu. Sprawiedliwość pozbawiona miłosiernej miłości staje się zimna i bezlitosna.

Rodzi się wielka potrzeba kultury, praworządności, która powinna przejawiać się na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej. Głębokie nierówności istnieją wewnątrz poszczególnych krajów, gdzie niestety wciąż bardzo często występuje zjawisko skrajnej nędzy. Wielkim zagrożeniem dla rozwoju społecznego i politycznego jest plaga korupcji, która przybiera wiele rozmaitych postaci. Troska o sprawiedliwe stosowanie prawa oraz o legalność wszystkich działań administracji publicznej spoczywa na sprawujących władzę. Aby skutecznie walczyć z korupcją potrzebne jest „konsekwentne działanie władz i ofiarna pomoc wszystkich obywateli, kierujących się głęboką świadomością moralną”. Nieuczciwe wykorzystywanie środków publicznych zawsze godzi w tych najbiedniejszych. 

Wśród szczególnie poważnych form niesprawiedliwości Papież wymienił jeszcze brak możliwości uzyskania kredytu na przystępnych warunkach, co prowadzi do tego, że w wielu przypadkach osoby ubogie nie mogąc korzystać z normalnych mechanizmów gospodarczych, muszą korzystać z pożyczek lichwiarzy pozbawionych wszelkich skrupułów. Inną formą niesprawiedliwości, która niestety wciąż narasta jest przemoc wobec kobiet i dzieci, która stała się najbardziej rozpowszechnioną formą łamania praw człowieka i narzędziem terroru. Tutaj konieczna jest wytrwała praca na polu wychowania i krzewienia kultury poszanowania godności każdego człowieka.

Jak mówi Ojciec Święty „Sprawiedliwość każdego człowieka jest źródłem pokoju dla wszystkich”. Dlatego nikt nie może się zwolnić z tego obowiązku. Wszyscy i każdy z osobna są wezwani do budowania sprawiedliwego pokoju. „Cechą wyróżniającą chrześcijanina - dzisiaj bardziej jeszcze niż w przeszłości - powinna być miłość do ubogich, słabych i cierpiących. Praktyczna realizacja tego trudnego powołania wymaga całkowitego odrzucenia pozornych wartości, które każą człowiekowi poszukiwać wyłącznie własnego dobra: władzy, przyjemności, wzbogacenia za wszelką cenę”. Te słowa oddają istotę bycia chrześcijaninem i potrzebę konkretnego, praktycznego działania. Kierując się współczuciem i solidarnością z potrzebującymi i cierpiącymi wkracza się na drogę prowadzącą do pokoju.

ks. Paweł Gużdzioł

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!