TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 26 Stycznia 2021, 15:58
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Spotkanie Rady Diecezjalnej

Spotkanie Rady Diecezjalnej 

akcja katolicka

Tym razem Rada Diecezjalna AK spotkała się 26 marca, aby dokonać podsumowania minionego roku oraz przyjąć plan działania na bieżący rok. Tak jak poprzednio spotkanie rozpoczęliśmy Mszą św. w seminaryjnej kaplicy. Zaraz na początku wspomnieliśmy ubiegłoroczne obrady 10 kwietnia. Właśnie wtedy, dowiedzieliśmy się o smoleńskiej tragedii, a dzięki internetowym łączom, mogliśmy śledzić napływające komunikaty, jak i pod koniec tamtego spotkania, przeczytać listę ofiar.

 

Jak minął w działaniu Akcji Katolickiej naszej diecezji rok 2010?

Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej składa się obecnie z 85 Parafialnych Oddziałów i zrzesza 761 członków. Przyjęto 11 członków. Ustało członkowstwo 4 osób. Zarząd pracował w składzie powołanym 10 kwietnia minionego roku, a spotyka się regularnie. Raz w miesiącu, w każdy trzeci wtorek o godz. 18.30. Zebrania Zarządu poświęcone są głównie sprawom organizacyjnym.

Zrealizowano w pełni wszystkie punkty programu na 2010 r. przyjętego przez Radę DIAK. Każde zebranie zawiera w sobie również element modlitewno – formacyjny. Obsługę biurową zabezpiecza pani Donata Bogusławska, która dyżuruje w biurze Akcji Katolickiej, mieszczącym się w budynku Kurii Diecezjalnej przy ul. Widok 80-82 w każdy wtorek i czwartek w godz. 10.00 – 14.00. Stronę finansową działalności Zarządu zabezpiecza dotacja przyznana przez ks. bpa Stanisława Napierałę, za którą, ze swej strony, wyrażamy ogromną wdzięczność.  

Cennym wsparciem dla łączności Zarządu z Parafialnymi Oddziałami jest, prowadzona od początku 2009 r.,  strona internetowa www.akcjakatolicka.kalisz.pl . Zamieszczamy także artykuły o charakterze formacyjnym w diecezjalnym dwutygodniku „Opiekun”. Utrzymujemy półgodzinne audycje w Radiu ,,Rodzina" w każdy wtorek o godz. 17.25 oraz w co drugi piątek o godz. 20.05 – audycja ta jest powtarzana w sobotę ok. godz. 8.40 Od września 2010 r. Zarząd wydaje Biuletyn Informacyjny przekazywany każdego miesiąca Prezesom POAK. Mamy nadzieję, że stanowi on wsparcie integrujące wszystkie komórki naszej organizacji i daje impuls do aktywności apostolskiej. Zarząd uczestniczył w 6-osobowej grupie w Europejskim Spotkaniu Kontynentalnym Akcji Katolickiej, które odbyło się od 6 do 9 maja w Łagiewnikach. 2 października kilkunastoosobowa grupa wzięła udział w sesji „W komunii z Bogiem” zorganizowanej w ramach Poznańskiego Forum Duszpasterskiego w Poznaniu.

Oddziały Parafialne liczą 6-31 członków. Organizują zebrania średnio co 2-3 miesiące. Tylko 16 Oddziałów spotkało się 9 i więcej razy w ciągu roku. 4 podają liczbę spotkań 0 - 2. Większość zebrań odbywa się w obecności Parafialnego Asystenta Kościelnego, pojedyncze, bez uczestnictwa kapłana. 25 oddziałów ma stałą siedzibę, pozostałe spotykają się na plebanii, w salkach parafialnych lub w kościele. 25 oddziałów posiada biblioteczki z dużą częścią wydawnictw KIAK. 24 oddziały współpracują z sąsiednimi parafiami mającymi Akcję Katolicką. 

Aktywność Parafialnych Oddziałów wyraża się poprzez udział w liturgii Mszy św., organizowanie parafialnej Drogi krzyżowej z wyjściem poza obręb świątyni, procesji różańcowych, zaangażowaniem w przygotowanie dekoracji na uroczystość Bożego Ciała i inne uroczystości parafialne. Szeroko zakrojona jest także działalność charytatywna prowadzona przez POAK samodzielnie lub we współpracy z grupami charytatywnymi. Wyraża się ona w pozyskiwaniu środków na pomoc materialną dla ubogich, organizowaniu świetlic i wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, opieką nad osobami w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi, przygotowywaniem dla nich spotkań świątecznych w okresie  Bożego Narodzenia i Wielkanocy, organizacją festynów rodzinnych. Organizowane są także lokalne konkursy recytatorskie, wiedzy religijnej, śpiewu kolęd, pielgrzymki do sanktuariów na terenie Polski. Prowadzony jest kolportaż czasopism religijnych. Oddziały inicjują w parafiach systematyczną modlitwę wstawienniczą np. za kapłanów, o jedność Kościoła, w obronie poczętego życia, m. in. poprzez duchową adopcję poczętego życia. POAK parafii św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wlkp. organizuje pielgrzymkę biegową na Jasną Górę oraz szlakiem męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. POAK parafii Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie prowadzi bibliotekę parafialną z bogatym księgozbiorem, profesjonalnie skatalogowanym. Stanowi ona cenną pomoc m.in. dla studentów teologii i osób zajmujących się działalnością naukową. Część Oddziałów nie zrealizowała statutowego obowiązku zmiany składu Zarządu po upływie kadencji, na co wskazuje data nominacji Prezesa.

 

Wnioski

Kolejny rok działalności Akcji Katolickiej w diecezji wskazuje na jej dynamizm rozwojowy. Parafialne Oddziały wyraźnie zaznaczają swoją obecność w życiu Kościoła, podejmując różnego rodzaju zaangażowania apostolskie, wsparte modlitwą osobistą i wspólnotową. Troszczą się o zewnętrzny wyraz obecności Kościoła w swoim otoczeniu. Wciąż jednak niepokoi małe zrozumienie dla potrzeby formacji, chociaż wyraźnie dostrzec można zwiększenie wysiłków na tym polu, zwłaszcza w niektórych Oddziałach. Nadesłane sprawozdania wskazują na znaczącą aktywność w tym zakresie w 16 POAK. Są to Parafialne Oddziały w: Dębe, Gorzyce Wielkie, Hanulinie, Ociążu, Rajsku, Raszkowie, Nowych  Skalmierzycach, Wołczynie oraz w parafiach: św. Marcina w Kępnie, św. Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie, św. Barbary w Odolanowie, Miłosierdzia Bożego i św. Pawła Ap. w Ostrowie Wlkp., sanktuarium św. Józefa i św. Ap. Piotra i Pawła w Kaliszu oraz Ścięcia św. Jana w Pleszewie. Może przyjęte kryteria tego wyróżnienia - a są nimi: częstotliwość zebrań, realizacja jednolitego programu formacyjnego, zaangażowanie na terenie parafii - nie odzwierciedlają istoty działalności, wydaje się jednak, że w jakimś stopniu ją określają i pozwalają na ukazanie wzorów, z których warto skorzystać.

Wszystkim Prezesom, którzy zechcieli podjąć trud przygotowania sprawozdań serdecznie Dziękujemy, apelując jednocześnie, by „nie ustali w drodze”, nie zrażali się trudnościami i w duchu nadziei działali dla dobra Kościoła, którego jesteśmy urzędem. Prosimy też o dopełnienie formalności statutowych związanych z kadencyjnością Zarządów POAK oraz usilne starania o formację,  m.in. poprzez stworzenie w oddziale biblioteczki zawierającej pełen zestaw publikacji wydawanych przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.

Elżbieta Kałuża-Maniewska

Prezes DIAK

Ireneusz Reder Sekretarz Zarządu

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!