TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 13 Sierpnia 2020, 13:14
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Słowo życia ojca Verlinde-?Wy jesteście solą dla ziemi? Mt 5,13

Słowo życia ojca Verlinde

 „Wy jesteście solą dla ziemi” Mt 5,13

Werset ten jest fragmentem Kazania na Górze, będącym jakby przedłużeniem błogosławieństw. Porównując nas do soli ziemi, Jezus sugeruje, że każdy z nas, jako Jego uczeń, powinien swoim zachowaniem przypominać skąd pochodzi, by w ten sposób nadać „smak” naszemu codziennemu życiu. Być solą dla ziemi oznacza zachowanie w każdych okolicznościach postawy, która świadczyłaby o tym, że nasze istnienie zakorzenione jest w stwórczej miłości Boga Ojca, który wzywa nas do tego, byśmy stali się Jego dziećmi. 

„Wy jesteście światłem dla świata”

Sól pochodzi z dołu, z ziemi, a światło z góry, z nieba. Kontrast między tymi dwoma obrazami jest zbyt przemawiający, by nie być znaczącym. Poprzez swoją pozycję pionową, człowiek wyraża to, że choć co prawda wywodzi się z ziemi, to jednak ze wszystkich swoich sił zmierza w górę. Jest pielgrzymem, którego droga biegnie z ziemi do nieba, skąd został wydalony przez grzech.

Człowiek wie, że jest stworzony przez Światło dla miłości i życia. Dlatego też spontanicznie poszukuje słońca, które we wszystkich kulturach posiada to samo znaczenie podstawowe. Poprzez to symboliczne odniesienie, człowiek zmierza ostatecznie w stronę Tego, w którym znajduje się pełnia ożywczego światła miłości, w stronę Boga. W wersecie, który rozważamy, Pan czyni następny krok, potwierdzając to, że my także jesteśmy światłem dla świata. Oczywiste jest, że to światło, o którym mówi Chrystus, nie może pochodzić z ziemi, tzn. z naszej własnej głębi. Chodzi o światło z góry, o światło Ducha Świętego, które Jezus obiecał dać tym, którzy wierzą w Niego. Wiara czyni z nas synów światła, tzn. synów Chrystusa – Światła, który umacnia nas do życia w Duchu: „Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego” (J 1,12).

Płomień zapalony od świecy paschalnej, który został nam powierzony w dniu naszego chrztu, przypomina nam naszą misję niesienia światu duchowej pochodni Jezusa Chrystusa, światła pochodzącego od Niego, pozwalając Mu w tej sposób na kontynuowanie Jego misji oświecającej i ożywiającej.

„Niech wasze światło świeci przed ludźmi”

Jezus podkreśla, że to światło Bożej łaski, które nie jest niczym innym jak samym Duchem Świętym,, jest także naszym światłem. Bóg jest obecny w nas, jak i my jesteśmy w Nim, we wzajemnej przynależności, której nic nie może zniszczyć, nawet sama śmierć. Porównanie z solą było zaproszeniem do przypomnienia sobie naszego pochodzenia, mającego swe źródło w stwórczej miłości Ojca.

Obraz światła przynagla nas natomiast do zwrócenia się w stronę nadprzyrodzonego celu naszego istnienia oraz do świadczenia o nim, gdyż Jezus przyszedł na ziemię, by zapalić ogień niebiański w naszych sercach. Spoczywa na nas poważna odpowiedzialność bycia pośród nocy, latarniami morskimi, które kierują w stronę pełni, jaka znajduje się w Bogu, tych, którzy zmagają się na wzburzonym morzu naszego świata

O. Joseph-Marie Verlinde

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!