TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 25 Stycznia 2021, 02:20
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Słowo Boże na każdy dzień ( 5 - 11 lipca)

XIV Niedziela Zwykła 5 lipca
Za 9, 9–10; Ps 145; Rz 8, 9.11–13; Mt 11, 25–30
Poniedziałek, 6 lipca
Oz 2, 16.17b-18.21-22; Ps 145; Mt 9, 18-26
Wtorek, 7 lipca
Oz 8, 4-7.11-13; Ps 115; Mt 9, 32-37
Środa, 8 lipca
Oz 10, 1-3.7-8.12; Ps 105; Mt 10, 1-7
Czwartek, 9 lipca
Oz 11, 1-4.8c-9; Ps 80; Mt 10, 7-15
Piątek, 10 lipca
Oz 14, 2-10; Ps 51; Mt 10, 16-23
Sobota, 11 lipca
Prz 2, 1-9; Ps 34; Dz 4, 32-35; Mt 19, 27-29

Z Księgi proroka Zachariasza
Tak mówi Pan: «Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem; łuk wojenny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi».

Z Księgi Psalmów

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu,
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.

Z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała - będziecie żyli.

Z Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus cichy i pokornego serca
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

Komentarz do Ewangelii

Przyjdźcie do Mnie
Dla naszej, kaliskiej diecezji nadeszły niełatwe czasy. Jesteśmy na ustach całej Polski i to nie ze względu na sanktuarium Świętego Józefa, którym się szczycimy. Został mianowany Administrator Apostolski dla naszej diecezji, choć ks. bp Edward nie przestał być naszym biskupem. Dla jednych jest świetna okazja, aby zerwać ostatecznie z Kościołem i Panem Jezusem: „nie chcę być w Kościele, w którym dzieją się takie rzeczy: pedofilia, krycie sprawców, itp.”. Dla drugich jest to czas pokuty i przyjrzenia się sobie: „co ja robię dla Kościoła? czy w tym, co się dzieje, nie ma trochę mojej winy?”. Jeszcze dla innych jest to całkowicie obojętne: „Kościół i Pan Jezus mnie nie interesuje”. I wreszcie dla tych, którzy nie są w Kościele, a którym Kościół nie pasuje, jest to sposobność do tego, aby walczyć z nim i doprowadzić do jego zniknięcia z powierzchni ziemi. A co mówi Pan Jezus tym, którzy jeszcze chcą Go słuchać i którym zależy na Kościele?
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie” (Mt 11, 28-30). W najnowszym przekładzie na język polski brzmi to tak: „Dlatego wszyscy, którzy jesteście utrudzeni lub czujecie się przeciążeni, przychodźcie do mnie, a ja dam wam odpocznienie! Wprzęgnijcie się w jarzmo, które ja dźwigam, a idąc krok w krok za mną, poznacie, jak jestem łagodny i w sercu pokorny! Dopiero wtedy znajdziecie prawdziwe wytchnienie dla waszych dusz. Tylko wprzęgając się w moje jarzmo, odczujecie prawdziwą ulgę, a wasz ciężar stanie się lżejszy!” (Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza, Warszawa 2020, s. 55). I w komentarzu do słów: „wprzęgnijcie się w jarzmo, które ja dźwigam”, możemy przeczytać: „Sensem tego zaproszenia jest, by ludzie obciążeni grzechem i przygnieceni trudami życia przyłączyli się do Jezusa, a On (zgodnie z proroctwami ST z Ps 62, 2; Iz 63, 9) poniesie ich ciężary, aby im ulżyć. Warunkiem jest, aby krok po kroku iść tuż obok Jezusa. Inaczej jarzmo, które On dźwiga, stałoby się dla zbuntowanej, krnąbrnej lub leniwej osoby nieznośnym ograniczeniem i obciążeniem nie do zaakceptowania” (tamże). Jest więc tylko jedno wyjście: Jezus Chrystus! „Tylko w Bogu znajdę ukojenie” (Ps 62, 2); „To nie posłaniec ani anioł, lecz On sam (Bóg) ich wybawił! W swojej miłości i w swej litości On ich odkupił. Podtrzymywał ich i dźwigał od niepamiętnych czasów!” (Iz 63, 9); „Powierzcie Mu (Bogu) wszystkie swoje zmartwienia, a On zatroszczy się o was” (1P 5, 7). Ci, którzy chcą słychać Jezusa i którym zależy na Kościele nie są na straconej pozycji! Nawet jeżeli są wytykani palcami i wyśmiewani, to jest jeszcze Jezus, który mówi: „W świecie będziecie doświadczać ucisków, lecz ufajcie! - Ja zwyciężyłem świat” (J 16, 33).

ks. Tomasz Kaczmarek

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!