TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 12 Czerwca 2021, 22:50
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Słowo Boże na każdy dzień (29 marca -3 kwietnia)

Poniedziałek, 29 marca
Iz 42, 1-7; Ps 27; J 12, 1-11

„Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego oleju nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami je otarła”.
Cena olejku nardowego była zawrotna. Funt tego produktu kosztował równowartość rocznego wynagrodzenia. Można było za to kupić i dokonać wiele. Maria poświęciła to dla Jezusa z miłością i czcią. Umieć oddać Jezusowi coś ponad przeciętność, potrafić ofiarować najcenniejszy czas, talent to przejaw dojrzałej wiary i zrozumienia, że w Bogu jest prawdziwe życie. To postawa godna pochwały. W obliczu Jego miłości, w doświadczeniu Jego obecności wszystko inne traci na wartości, przemija postać tego świata. Czy jestem w stanie poświęcić tyle dla Jezusa?

Wtorek, 30 marca
Iz 49, 1-6; Ps 71; J 13, 21-33.36-38

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi (…) Co chcesz czynić, czyń prędzej”.
Zdrada zawsze paskudnie boli. Zdrada osoby bliskiej boli jeszcze bardziej. Zdrada Judasza choć tak bolesna przyczyniła się do naszego zbawienia. Bez jego decyzji, otwarcia na zło, nie byłoby krzyża, śmierci Jezusa na Golgocie i chwały zmartwychwstania. I choć cel nigdy nie uświęca środków to Bóg z każdego, nawet największego zła, potrafi wyprowadzić dobro. W przyjmowaniu trudności trzeba uczyć się postawy Jezusa wobec zdrady przyjaciela. Doświadczenie zła, umiejętność zmierzenia się z nim może doprowadzić do wielkiego dobra. 

Środa, 31 marca
Iz 50, 4-9a; Ps 69; Mt 26, 14-25


„Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać”.
To zło dokonało się stopniowo. Judasz szukał sposobności, by wydać swojego Mistrza. Szukał okazji, by wypełnić zdradziecki plan. Wejście w grzech jest zawsze jakimś procesem od pojawienia się okazji, przez pokusę, by z okazji do grzechu skorzystać po decyzję i czyn. Na każdym z tych etapów można jednak się jeszcze wycofać. Dobrze uformowane sumienie w tym pomaga. Judasz nie skorzystał z okazji, by zwrócić się ku dobru. My swojej szansy nie zaprzepaszczajmy.

Wielki Czwartek, 1 kwietnia
Wj 12, 1-8.11-14; Ps 116B; 1 Kor 11, 23-26; J 13, 1-15

„Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi”. 
Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus daje uczniom praktyczną lekcję miłości. Wszak nie od dziś wiadomo, że słowa uczą, ale to przykłady pociągają. Mistrz myje uczniom nogi, by pokazać, że miłość przejawiać się musi w czynach. Nie wystarczy deklaracja. Eucharystia, którą tego dnia stawiamy na pierwszym miejscu, jest lekcją, ale i źródłem praktycznej miłości w życiu codziennym. Przeżywa dobrze Eucharystię ten, kto wychodząc z niej potrafi czynić miłość. Chciejmy być pilnymi uczniami Jezusa.

Wielki Piątek, 2 kwietnia
Iz 52, 13-53,12; Ps 31; Hbr 4, 14-16; 5,7-9; J 18, 1-19,42

„Jak wielu osłupiało na Jego widok, tak nieludzko został oszpecony (…) mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego”.
Śmierć Zbawiciela jest czymś niesłychanym. Nie tylko dlatego, że przez nią wypełniły się proroctwa, ale dlatego, że okazała się być całkiem inna. To śmierć, która nie jest końcem, a prawdziwym początkiem. To cierpienie, które nie dobija i tłamsi, ale uszlachetnia i wyzwala z niewoli grzechu. To śmierć, od której nie odwraca się oczu, ale wobec której staje się z podziwem. Ta śmierć jest dowodem największej miłości. Niech zdumiewa!

Wigilia Paschalna, 3 kwietnia
Rdz 1, 1 – 2, 2; Ps 104 (103); Rdz 22, 1-18; Ps 16 (15); Wj 14, 15 – 15, 1a; Wj 15, 1b-2c. 3-4. 5-6. 17-18; Iz 54, 4a. 5-14; Ps 30 (29); Iz 55, 1-11; Iz 12, 2. 3. 4bcd. 5-6; Ba 3, 9-15. 32 – 4, 4; Ps 19 (18); Ez 36, 16-17a. 18-28; Ps 42 (41); Rz 6, 3-11; Ps 118 (117); Mk 16, 1-8 „Nie bójcie się.

„Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu; powstał, nie ma Go tu. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi”.
Bogactwo liturgii Słowa tego dnia ukazuje nam, że świat od początku istnienia zmierza w kierunku Chrystusowego zmartwychwstania, które nie może przerażać i budzić lęku, ale wzywać do dawania świadectwa o nowym życiu w Jezusie Chrystusie.

Ks. Paweł Nowacki

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!