TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 12 Sierpnia 2020, 17:15
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Słowo Boże na każdy dzień (22-28 września)

XXV Niedziela zwykła 22 września
Am 8, 4-7; Ps 113; 1 Tm 2, 1-8; Łk 16, 10-13,
Poniedziałek, 23 września
Ezd 1, 1-6   Ps 126, Łk 8, 16-18
Wtorek, 24 września
Ezd 6, 7-8.12b.14-20, Ps 122   Łk 8, 19-21
Środa, 25 września
Ezd 9, 5-9, Tb13, Łk 9, 1-6
Czwartek, 26 września
Ag 1, 1-8   Ps 149, Łk 9, 7-9
Piątek, 27 września
Ap 1, 15b-2,9, Ps 43, Łk 9, 18-22
Sobota, 28 września
Za 2, 5-9.14-15a, Jr 31, Łk 9, 43b-45

Z Księgi proroka Amosa

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: „Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże, i kiedy szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów, i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać”. Poprzysiągł Pan na dumę Jakuba: „Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków”.

Z Księgi Psalmów

Chwalcie, słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana.
Niech imię Pana będzie błogosławione
teraz i na wieki.

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg,
który mieszka w górze
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

Podnosi z prochu nędzarza
i dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu.

Z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo, w oznaczonym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem - mówię prawdę, nie kłamię - nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów.

Z Ewangelii wg św. Łukasza

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!

Jezus powiedział do uczniów: „Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!”.

Komentarz do Ewangelii

Pomyśleć o niebie!

Fragment Ewangelii, który słyszymy w dzisiejszą niedzielę, znajduje się u św. Łukasza zaraz po przypowieści o miłosiernym ojcu i marnotrawnym synu (Łk 15, 11-32). Marnotrawny syn wziął przypadającą na niego „część majątku” (Łk 15, 12) i ruszył w świat (Łk 15, 13) z przekonaniem, że teraz dopiero zacznie żyć. Jak pamiętamy, ten młodszy syn „roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie” (Łk 15, 13). Przy podejściu marnotrawnego syna do życia jego majątek stanowił dla niego „śmiertelne” zagrożenie; „śmiertelne”, bo prowadzące do śmierci fizycznej i duchowej. I dobrze, że w jego przypadku skończyły się pieniądze, bo inaczej on mógłby się skończyć. Oczywiście, pieniądze same w sobie nie są czymś dobrym, ani czymś złym; są potrzebne do życia! Ale mogą stanowić poważne zagrożenie, wręcz – jak to już ujęliśmy – „śmiertelne” zagrożenie. Przypomnijmy sobie spotkanie Pana Jezusa z bogatym młodzieńcem (Mt 19, 16-22). Młody człowiek pełen ideałów przyszedł do Jezusa, a „odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości” (Mt 19, 22). Przypomnijmy sobie słowa Jezusa: „Zapewniam was: Człowiek bogaty w trudem wejdzie do królestwa niebieskiego. Powtarzam wam: Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego” (Mt 19, 23-24). Przypomnijmy sobie Jezusową przypowieść o bogatym człowieku, któremu „obficie obrodziła ziemia” (Łk 12, 16-21). Sięgnijmy też do jednej z ksiąg Starego Testamentu, Księgi Syracydesa. Co w niej możemy przeczytać? „Nie ufaj swoim bogactwom i nie mów: «Sam sobie wystarczę» (Syr 5, 1); „Dobre jest bogactwo, w którym nie ma grzechu” (Syr 13, 24); „Kto kocha złoto, nie będzie usprawiedliwiony, zgubią go pieniądze, za którymi gonił. Złoto doprowadziło wielu do ruiny, stali się oni świadkami własnego bankructwa. Złoto jest zasadzką dla tych, którzy się nim zachwycają, przez nie ginie każdy nierozumny. Szczęśliwy człowiek, który jest bez winy, i który się nie uganiał za złotem [w oryginale: za mamoną]” (Syr 31, 5-8). Jezus wie, „co się kryje w człowieku” (zob. J 2, 24-25), i dlatego zaprasza nas do tego, abyśmy byli jak rządca: „Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania” (Łk 16, 3-4). Oczywiście, Pan Jezus nie chce, abyśmy byli nieuczciwi czy oszukiwali innych. Jak czytamy w jednym z komentarzy do tego fragmentu Ewangelii, chodzi tu o to, „aby chrześcijanie żyjący w strukturach tego świata z taką zapobiegliwością i sprytem umieli zadbać o swoje życie wieczne, jak zadbał o swoją ziemską przyszłość nieuczciwy rządca”.  Stąd też każdy uczeń Jezusa powinien postawić sobie pytanie: „Czy rzeczywiście starasz się przede wszystkim o życie wieczne? Czy wszystkie swoje zdolności, umiejętności, pieniądze wykorzystujesz w tym celu? Rządca naprawdę „pomyślał” o swojej przyszłości! A ja też tak „myślę” o mojej przyszłości, czy o Bożym królestwie?

ks. Tomasz Kaczmarek

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!