TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 04 Kwietnia 2020, 16:04
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Słowo Boże na każdy dzień (21-27 kwietnia)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 21 kwietnia
Dz 10, 34a.37-43; Ps 118; Kol 3, 1-4; J 20, 1-9
Poniedziałek, 22 kwietnia
Dz 2, 14.22b-32; Ps 16; Mt 28, 8-15
Wtorek, 23 kwietnia
Dz 2, 36-41; Ps 33; J 20, 11-18
Środa, 24 kwietnia
Dz 3, 1-10; Ps 105; Łk 24, 13-35
Czwartek, 25 kwietnia
Dz 3, 11-26; Ps 8; Łk 24, 35-48
Piątek, 26 kwietnia
Dz 4, 1-12; Ps 118; J 21, 1-14
Sobota, 27 kwietnia
Dz 4, 13-21; Ps 118; Mk 16, 9-15

Z Dziejów Apostolskich
Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie.
Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu.
On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».

Z Księgi Psalmów

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi:
«Jego łaska na wieki».

Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę
i głosić dzieła Pana.

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana
i cudem jest w naszych oczach.

Z Listu Świętego Pawła, Apostoła do Kolosan

Bracia:
Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Z Ewangelii wg św. Jana

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Komentarz do Ewangelii

Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał...
„Przede wszystkim przekazałem wam to, co sam przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał zgodnie z Pismem. Ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu” (1Kor 15, 3-5). Pewnie nieraz czytaliśmy lub słyszeliśmy te słowa i właściwie nie zastanowiliśmy się, co one oznaczają. A jest to najstarsze (sic!) spisane wyznanie wiary.
Święty Paweł napisał ten list podczas trzeciej podróży misyjnej; było to prawdopodobnie w Efezie w 53 roku, czyli około 17 lat po nawróceniu Pawła. Nie spisano wtedy jeszcze Ewangelii, ale ta „Ewangelia” (= Dobra Nowina) funkcjonowała: Chrystus umarł i zmartwychwstał za nasze grzechy! Było to głoszone z mocą wyznanie wiary: „Bracia! Przypominam wam Ewangelię, którą wam głosiłem. Przyjęliście ją i w niej trwacie. Przez nią też jesteście zbawieni, jeśli zachowujecie ją w takiej postaci, w jakiej ją głosiłem” (1Kor 15, 1-2). I tego Apostołowie i cała wspólnota Kościoła od początku się trzymała: istotą wiary chrześcijan była wiara w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Inaczej to nie ma żadnego sensu: „Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. Jeśli zaś Chrystus nie zmartwychwstał, to próżne jest nasze głoszenie i próżna jest wasza wiara. Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to świadczymy przeciw Bogu, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił. I wtedy jesteśmy fałszywymi świadkami. Jeśli więc umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał, a jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to na nic wasza wiara i nadal jesteście w grzechach. Wówczas także ci, którzy pomarli w Chrystusie są zgubieni. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w ziemskim życiu, to jesteśmy bardziej godni pożałowania niż wszyscy ludzie” (1Kor 15, 13-19). No właśnie... Ale wróćmy do tego najstarszego spisane wyznania wiary (1Kor 15, 3-5).
Ks. Henryk Seweryniak tak opisał ten tekst: „Można by wygłosić długi wykład na temat tych kilkunastu słów! Przede wszystkim – precyzyjna budowa. Dwie strofy, pierwsza skupiona na śmierci Jezusa, druga na zmartwychwstaniu. Refren: «Zgodnie z Pismem». I w środku, jak perła: «Zmartwychwstał». I to jak wyrażone! Mamy w tym krótkim tekście cztery czasowniki. Trzy z nich: umarł, został pogrzebany, ukazywał się – wyrażone są w greckim czasie przeszłym dokonanym. Coś się stało i skończyło – Jezus umarł, został pochowany w grobie, jakiś czas się objawiał. Było, minęło. I tylko ten jeden czasownik – zmartwychwstał – użyty jest w innym czasie, co oznacza, że skutki tego wydarzenia wciąż trwają. On zmartwychwstał, żyje i my również zmartwychwstaniemy”. I dodaje: „Święty Paweł rzeczywiście cytuje coś, co zostało sformułowane wcześniej, co przyjął, czego się nauczył i co przekazuje następnym jako Ewangelię, fundament wiary – Jezus umarł i zmartwychwstał”. Kolejna uroczystość Zmartwychwstania Pana Jezusa w moim życiu! W co wierzę? W uroczystość? W dzień wolny? W zmartwychwstałego i żyjącego Jezusa?

ks. Tomasz Kaczmarek

 

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!