TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 23 Września 2020, 18:53
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Słowo Boże na każdy dzień ( 16 czerwca -22 czerwca)

Uroczystość Przenajświętszej Trójcy 16 czerwca
Prz 8, 22-31; Ps 8; Rz 5, 1-5; J 16, 12-15
Poniedziałek, 17 czerwca
2 Kor 6, 1-10; Ps 98; Mt 5, 38-42
Wtorek, 18 czerwca
2 Kor 8, 1-9; Ps 146; Mt 5, 43-48
Środa, 19 czerwca
2 Kor 9, 6-11; Ps 112; Mt 6, 1-6.16-18
Czwartek, 20 czerwca
Rdz 14, 18-20; Ps 110; 1 Kor 11, 23-26; Łk 9, 11b-17
Piątek, 21 czerwca
2 Kor 11, 18.21b-30; Ps 34; Mt 6, 19-23
Sobota, 22 czerwca
2 Kor 12,1-10; Ps 34; Mt 6, 24-34

Z Księgi Przysłów

Tak mówi Mądrość Boża: «Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód; gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej Otchłani umacniał, gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły; gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim. Igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich».

Z Księgi Psalmów

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich,
na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich,
wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Owce i bydło wszelakie,
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

Z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko tym, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota – nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Z Ewangelii wg św. Jana
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje; Duch z mojego weźmie i wam objawi

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

Komentarz do Ewangelii
Wierzyć czy ustąpić?

Dlaczego ci katolicy nie chcą ustąpić? Wielu chrześcijan (protestanci) ustąpiło i nikt się już ich nie czepia. A katolików ktoś wciąż się czepia! A to nie mogą czegoś mówić (oczywiście w imię tolerancji). A to ktoś wyśmiewa się ze świętych dla nich rzeczy (wystarczy przypomnieć chociażby profanację procesji Bożego Ciała w Gdańsku czy profanację Mszy Świętej w Warszawie). A to gdzieś ktoś rozwalił jakieś figury świętych, ktoś połamał krzyż. A ci katolicy nadal nie chcą ustąpić! W czym nie chcą ustąpić? Lista jest długa: aborcja, antykoncepcja, czystość przedmałżeńska, homoseksualizm, rozwody, wpływ rodziców na wychowanie ich dzieci (czyli na to, co chociażby dzieje się w szkołach), tajemnica spowiedzi (ostatnio w Kalifornii, gdzie kapłani mieliby donosić o przypadkach przestępstw seksualnych, głównie o pedofilii, a o których dowiedzieliby się w czasie sakramentu pokuty i pojednania), związki jednopłciowe. Dlaczego ci katolicy nie chcą ustąpić? Przecież wtedy nikt by się już ich nie czepiał!
Czemu takie wprowadzenie w uroczystość Trójcy Przenajświętszej? Ponieważ te dwie rzeczywistości się łączą: Trójca Święta i to, w czym katolicy nie chcą ustąpić. Jak to się łączy? Co te dwie rzeczywistości łączy? Wiara! To ona łączy te dwie rzeczywistości. To, w co (a raczej w Kogo) wierzą katolicy, sprawia że katolicy w pewnych rzeczach nie mogą ustąpić. Bo wiara ma swoje konsekwencje, a te konsekwencje nie są zależne od tych, którzy wierzą. One są zależne od Tego, w którego się wierzy. Katolicy słyszą dzisiaj: „Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” (J 16, 13), i katolicy modlą się dzisiaj: „Panie, nasz Boże, niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciała przyjęcie tego sakramentu [Komunii Świętej] i wiara w wiekuistą i Świętą Trójcę oraz nierozdzielną Jedność”. Katolicy nie mogą ustąpić i nie mogą przypodobać się temu światu, bo wtedy przestają być katolikami, bo wtedy przestają wierzyć! Dlatego Święty Paweł ciągle przypomina katolikom i wszystkim chrześcijanom: „Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12, 1-2). Skoro Bóg „stworzył człowieka na swój obraz jako mężczyznę i kobietę” (zob. Rdz 1, 27), skoro Bóg stał się człowiekiem (zob. J 1, 14), skoro małżeństwo jest tajemnicą w odniesieniu do Chrystusa
i Kościoła (zob. Ef 5, 32), to nie ma tu miejsca na ludzkie „widzimisię”! Ten, który „chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1Tm 2, 4), powiedział także: „Idź, a od tej chwili już nie grzesz” (J 8, 11). Ale dopóki ktoś nie uwierzy w Boga, takiego jakim On jest naprawdę, to zawsze będzie uważał, że ci katolicy są przeciw człowiekowi. A przecież katolicy są „za”, tak jak Bóg, ale na Jego zasadach!

ks. Tomasz Kaczmarek

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!