TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 04 Lipca 2020, 22:39
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Słowo Boże na każdy dzień (16- 22 lutego)

VI Niedziela Zwykła 16 lutego
Syr 15, 15-20; Ps 119; 1 Kor 2, 6-10; Mt 5, 17-37
Poniedziałek, 17 lutego
Jk 1, 1-11; Ps 119; Mk 8, 11-13
Wtorek, 18 lutego
Jk 1, 12-18; Ps 94; Mk 8, 14-21
Środa, 19 lutego
Jk 1, 19-27; Ps 15; Mk 8, 22-26
Czwartek, 20 lutego
Jk 2, 1-9; Ps 34; Mk 8, 27-33
Piątek, 21 lutego
Jk 2, 14-24.26; Ps 112; Mk 8, 34-9, 1
Sobota, 22 lutego
1 P 5, 1-4; Ps 23; Mt 16, 13-19

Z Mądrości Syracha

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od Jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się spodoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, ma ogromną władzę i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na tych, co się Go boją - On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

Z Księgi Psalmów

Błogosławieni, których droga nieskalana,
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia
i szukają Go całym sercem.

Ty po to dałeś swoje przykazania,
aby przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi
ku przestrzeganiu Twych ustaw.

Czyń dobrze swemu słudze, Panie,
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
Otwórz moje oczy,
abym podziwiał Twoje Prawo.

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw,
bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa
i zachowywał je całym sercem.

Z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie nauczamy, jak zostało napisane: «Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują». Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.

Z Ewangelii wg św. Mateusza

Wymagania Nowego Przymierza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Komentarz do Ewangelii

Dekalog nie jest prawem ograniczającym
Dzisiejsza liturgia jest zaproszeniem, by usiąść na kilka chwil między uczniami Jezusa i pozwolić sobie na słuchanie Jego słów bez dodatkowego komentarza, szukania swoich racji czy argumentów do dyskusji i prób przekonania Chrystusa, że czasy są inne, a ludzie potrzebują zmian, bo przecież czasy są inne. A skoro repetitio est mater studiorum, to warto zdobyć się na pokorę cechującą serce ucznia i wrócić do słów zapisanych przez ewangelistę św. Mateusza we wcześniejszych wersetach tego zbioru, który nazywamy „kazaniem na górze”.
Nieprzypadkowo Jezus zaczął swoje nauczanie od błogosławieństw - patrzył na uczniów, z których każdy miał swoją historię łaski i grzechu, serce pełne tęsknot, pragnień, doświadczenia rozczarowań i porażek, i właściwie każdy potrzebował Słowa, które upewni, że Bóg jest szczerze zainteresowany jego codziennością. Nietrudno się też domyślić, że porównanie do soli i światła (Mt 5, 13n) musiało się spotkać ze zdziwieniem i niedowierzaniem - Chrystus bez cienia wątpliwości chce zrobić z nich świadków Bożego miłosierdzia i Bożej wszechmocy, co więcej – niebawem podzieli się z każdym z nich swoją władzą uzdrawiania, uwalniania i czynienia znaków objawiających bliskość królestwa niebios.
Dopiero po tych słowach przyszedł czas na wyznanie, że Jezus nie chce odejść od Prawa lub Proroków, ale wszystko „uczynić pełnym” (w. 17b). Skoro Bóg tak bardzo interesuje się człowiekiem i nie boi się zaprosić słabych i „przeciętnych” do podjęcia zadań heroldów królestwa Bożego, to znaczy, że przepowiadanie Ewangelii (czyli osoby Jezusa Chrystusa) ma się dokonywać w autentycznym zaufaniu i oparciu o miłość Boga. Inaczej każdy z uczniów utknie w gąszczu praw i nakazów pozbawionych „wypełnienia”, które nie oznacza drobiazgowego realizowania nawet najdrobniejszego przepisu, ale nieustanną nadzieję łaski, „bo dzięki danemu nam Duchowi Świętemu miłość Boga przepełnia nasze serca” (Rz 5, 5).
Wszystko, co później powiedział Jezus interpretując kolejne przykazania, bynajmniej nie odbiegało jakoś szczególnie od nauk innych rabinów przypominających o konieczności odnowienia Przymierza (wielu nauczycieli w swoim nauczaniu szło o wiele dalej, niż zrobił to Chrystus w „kazaniu na górze”). Natomiast we wszystkich słowach Mistrza dało się wyczuć przekonanie, że Dekalog nie jest prawem ograniczającym człowieka, ale obietnicą Ojca niebieskiego, który zna nasze słabości i robi wszystko, by nas nauczyć kochać Boga, siebie samych i każdego bliźniego. Dlatego z pozoru niebotyczne wymagania i niewspółmierne do winy konsekwencje (włącznie z wiecznym piekłem) odnosiły słuchających do początku tej nauki - błogosławieństw i obietnic, które zostaną w pełni zrealizowane przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Tym bardziej nam nie wolno słuchać tego, co mówi dziś Jezus, bez spojrzenia na Jego krzyż i pusty grób, bo trudno o pokorę posłuszeństwa wobec Ewangelii, gdyby zabrakło wiary w odkupienie grzechów i zbawienie od każdego zła, nawet najmniejszego.
Zatem słuchajmy dziś Słowa pewni i pełni miłości Boga, który zaprasza nas do pójścia drogą, którą sam przeszedł dla naszego zbawienia.

ks. Grzegorz Mączka

 

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!