TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 12 Czerwca 2021, 23:31
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Rok Życia konsekrowanego

Rok Życia konsekrowanego

logo

Dzięki profesji rad ewangelicznych charakterystyczne przymioty Jezusa: dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo, stają się w pewien swoisty i trwały sposób widzialne w świecie, a spojrzenie wiernych zwraca się ku tajemnicy królestwa Bożego, które już jest obecne w historii, ale w pełni urzeczywistni się w niebie.

Vita Consecrata

Ponad rok temu, bo już w listopadzie 2013 roku papież Franciszek zadecydował, że wraz z początkiem Adwentu 2014 roku rozpocznie się Rok Życia Konsekrowanego. Jego zakończenie przewiduje się na 1-2 lutego 2016 roku. Dlaczego ma trwać aż tak długo? Przede wszystkim dlatego, że 2 lutego obchodzimy zawsze Światowy Dzień Życia Konsekrowanego i pięknym jego zwieńczeniem będzie modlitwa właśnie w tym dniu wraz z Ojcem Świętym. A poza tym wszyscy wiemy, że życie konsekrowane przeżywa kryzys. Wystarczy spojrzeć choćby na statystyki podane przez sekretarza Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego arcybiskupa José Rodrígueza Carballo OFM. Liczba zakonnic na całym świecie dramatycznie spadła, może jedynie zgromadzenia kontemplacyjne jeszcze się ratują. W latach 2001-2011 zmniejszyła się ona o 10 proc. z 792 tysięcy do 713 tysięcy. Podobne problemy dotykają również zakony męskie, zwłaszcza jeśli chodzi o braci, którzy nie przyjmują święceń kapłańskich. Problem jest więc poważny i na pewno warto poświęcić mu jak najwięcej czasu. Trzeba też przypomnieć, że rok ten będzie upamiętnieniem pięćdziesiątej rocznicy powstania Dekretu Soboru Watykańskiego II Perfectae caritatis - o odnowie życia konsekrowanego, który wyznaczył zasadnicze linie odnowy życia zakonnego w Kościele wzywając do powrotu do źródeł, w duchu wierności Panu Bogu, Kościołowi, własnym charyzmatom i współczesności.

Cele Roku Życia Konsekrowanego
Przypomniał je prefekt Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, kardynał João Braz de Aviz. Oto one:
1. Uczynić przedmiotem pamięci pełnej wdzięczności przeszłość i doświadczenie ostatnich 50 lat, jakie minęły od powstania dekretu Perfectae caritatis;
2. Uznać i wyznać słabości, ale też z mocą pokazać światu, ile wśród konsekrowanych, którzy są „żywymi ikonami Boga” jest świętości i żywotności, przyjąć z nadzieją przyszłość;
3. Odnowić dynamizm życia konsekrowanego przez rozmiłowanie w Bogu, prawdziwą przyjaźń i głęboką jedność z Bogiem, przeżywać teraźniejszość z pasją, z miłością, prawdziwą przyjaźnią, w głębokiej komunii, aby obudzić świat profetycznym świadectwem.

Co proponuje Stolica Apostolska?
Oczywiście oprócz różnych spotkań, które będą mieć miejsce na Watykanie, Stolica Apostolska zapowiedziała wydanie nowych dokumentów. Jeden z nich zajmie się kwestiami powołania i misji braci należących do instytutów świeckich. Kolejny będzie rewizją czy może dopełnieniem Instrukcji o życiu kontemplacyjnym i klauzurze mniszek, Verbi sponsa. Nie jest też wykluczone, że Ojciec Święty opublikuje nową konstytucję apostolską o życiu kontemplacyjnym, bo przypomnijmy, że poprzedni dokument tego typu to Sponsa Christi, promulgowany przez Piusa XII w odległym 1950 roku. Powstanie też pewnie specjalny dokument o wzajemnej relacji między biskupami a zakonnikami, w którym na pewno będzie poruszona kwestia darów charyzmatycznych i darów hierarchicznych, bo obie te sfery są równie istotne w życiu Kościoła.
Rok Życia Konsekrowanego będzie celebrowany i przeżywany na różnych płaszczyznach: Kościoła powszechnego, Kościołów krajowych, diecezji i parafii. Osobną płaszczyzną będą oczywiście same instytuty życia konsekrowanego.

Co planujemy w naszej diecezji?
Ramowy program Roku Życia Konsekrowanego został już przygotowany przez specjalny zespół pod kierunkiem ks. bpa pomocniczego Łukasza Buzuna. W jego skład zostali powołani ks. dr hab. Michał Kieling, delegat biskupi ds. życia konsekrowanego,  s. Anna Balcerzak doroteuszka - referentka diecezjalna, ks. Leszek Kromka, orionista, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczo-Opiekuńczego w Kaliszu i jednocześnie przedstawiciel zgromadzeń męskich na Rok Życia Konsekrowanego. Jak powiedział ks. Michał Kieling, propozycje idą w dwóch kierunkach: ad intra oraz ad extra i zawierają między innymi takie punkty:
Rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego 30 listopada, Msza św. w konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim;
Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego - uroczystości w katedrze kaliskiej;
Comiesięczne spotkania i dni skupienia dla osób konsekrowanych w różnych wspólnotach zakonnych naszej diecezji służące pogłębieniu refleksji nad życiem konsekrowanym;
W maju będzie mieć miejsce Dzień lectio divina „Dom otwartego Słowa” w Centrum św. Alojzego Orione w Kaliszu;
Na stronie internetowej diecezji kaliskiej zostanie utworzona zakładka Rok Życia Konsekrowanego, gdzie będą załączane bieżące informacje;
Powstaną Zespoły Powołaniowe Osób Konsekrowanych, które będą zapraszane do różnych parafii na rekolekcje i dni skupienia;
W ramach konkursu historycznego: „Poznaj przeszłość naszej diecezji”, będzie obecna tematyka: „Klasztory, zakony i osoby konsekrowane”;
W październiku planowane jest sympozjum naukowe na temat życia zakonnego w Centrum Józefologicznym;
Planowana jest też publikacja dotycząca wspólnot życia konsekrowanego w diecezji kaliskiej.
Oczywiście w tych propozycjach nie wyczerpuje się całość działań, będziemy informować sukcesywnie o kolejnych, w miarę ich napływania.

Co na łamach „Opiekuna”?
Nasz dwutygodnik jak zawsze będzie wiernym świadkiem, jak i propagatorem wydarzeń związanych z Rokiem Życia Konsekrowanego. Będziemy informować o zbliżających się spotkaniach i relacjonować ich przebieg. Przede wszystkim jednak pragniemy formować i z Bożą pomocą pomagać w odkrywaniu powołania do życia konsekrowanego. Właśnie dlatego przez cały rok będziemy publikować świadectwa i rozmowy, dzięki którym będzie można zobaczyć w całej pełni bogactwo różnych form życia konsekrowanego, od zakonów kontemplacyjnych, poprzez instytuty świeckie skończywszy na dziewicach i wdowach konsekrowanych.

AAK
współpraca ks. Michał Kieling

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!