TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 07 Sierpnia 2020, 05:22
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

RODO. Cóż to jest?

RODO.  Cóż to jest?
Zapewne wielu z nas słyszało w ostatnim czasie nowe słowo, a właściwie skrót: RODO. Coż to jest? Czy nas dotyczy? Jest to „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych” z 27 kwietnia 2016 r. (Nr Ustawy: UE 2016/679). Powyższe rozporządzenie weszło w życie niedawno, bo 25 maja 2018 roku.

A zatem zrobiło się głośno dopiero wtedy, gdy prawo to weszło w życie, a zostało ono uchwalone ponad dwa lata temu i uchyla poprzednie rozporządzenie w formie dyrektywy 95/46/WE, które było ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) dotyczy wszystkich obywateli państw Unii Europejskiej, a przede wszystkim dotyczy instytucji, które zapisują, gromadzą i przetwarzają dane osobowe, bez czego zresztą trudno funkcjonować w dzisiejszym społeczeństwie. RODO jest swego rodzaju wyzwaniem, gdyż do tej pory dane osobowe swobodnie przekazywaliśmy, nawet chętnie, do instytucji, by być „zapisanymi”, by być „na bieżąco”, by gromadzić punkty, korzystać z promocji czy innych przywilejów. A tu okazało się, że cenniejsze od nagród promocyjnych stały się właśnie nasze dane, adresy, adresy mailowe, numery telefonów, itp. Szczególną formą ujawniania i przekazywania danych osobowych jest umieszczanie ich i korzystanie z tzw. portali społecznościowych. W tym wypadku z mniejszą lub większą świadomością sami przekazaliśmy nasze dane.
Rozporządzenie, o którym mowa, ma za zadanie wprowadzenie jasnych i silnych zasad w aspekcie danych osobowych, gdyż nastąpiło wiele nadużyć i krzywd, osobistych czy na poziomie instytucji. W konsekwencji dotyczy ono wszystkich; zarówno tych, którzy przekazują dane osobowe, jak i tych, którzy o nie proszą i je gromadzą. W naszej rubryce będziemy analizować krok po kroku przeróżne sytuacje z tym związane, a tym razem o RODO mówimy jedynie ogólnie.

Rozporządzenie choć dotyczy całej Unii Europejskiej, to jednak dopuszcza możliwość wprowadzenia pewnych zmian w ustawodawstwach krajów członkowskich. I tak polskie przepisy pracowało Ministerstwo Cyfryzacji. W konsekwencji zlikwidowano urząd Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a zastąpiono go Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Natomiast Sejm VIII kadencji 10 maja 2018 roku uchwalił nową Ustawę o ochronie danych osobowych, która zapewnia stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (Nr UE 2016/679) o ochronie danych osobowych na terytorium Polski.
Co generalnie daje nowe prawo w Unii Europejskiej i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? Ma ono przynieść oszczędności finansowe, ale chyba nie o to głównie chodzi. RODO wprowadza następujące zasady prawne w aspekcie ochrony danych osobowych:
1. Łatwiejszy dostęp do danych przez zapewnienie większej liczby informacji na temat sposobu przetwarzania danych oraz umieszczanie ich w sposób przejrzysty i zrozumiały.
2. Zapewnia prawo do przenoszenia danych przez ułatwienie przesyłania danych osobowych pomiędzy dostawcami usług.
3. Jaśniejsze prawo i możliwości do usunięcia danych osobowych (prawo do tzw. „bycia zapomnianym”).
4. Prawo do bycia niezwłocznie poinformowanym w razie ataku hakerskiego; instytucje będą także zobowiązane, by zawiadomić odpowiednie organy nadzorcze ds. ochrony danych.
5. Rozwój technologii w celu szyfrowania danych czy tzw. pseudonimizacji danych osobowych (posługiwanie się pseudonimem, a nie nazwiskiem i imieniem).

RODO reguluje także kary administracyjne za nieprzestrzeganie tegoż prawa i „wycieki” danych osobowych. Każda kto poniósł szkodę w wyniku naruszenia postanowień RODO ma prawo wystąpić do Administratora Danych Osobowych (ADO) z roszczeniem o odszkodowanie za poniesioną szkodę. Oskarżony administrator danych osobowych może zostać zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli udowodni, że nie ponosi winy za wypływ danych.

ks. Zbigniew Cieślak

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!