TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 26 Września 2020, 23:14
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Publikacja intencji mszalnych w świetle RODO

Publikacja intencji mszalnych w świetle RODO

Podstawową kwestią jest ustalenie, czy treść intencji zawiera dane osobowe. W wielu bowiem przypadkach okazuje się, że intencja Mszy Świętej nie zawiera ścisłych danych osobowych, zwanych drażliwymi.

Przykładowo intencja „za Jana”, „za parafian”, „za członków Duszpasterstwa Akademickiego”, „za nauczycieli SP nr 5, czy II. LO” nie zawiera danych osobowych.
Z kolei intencja „za Agnieszkę z okazji 18. urodzin”, „za Piotra i Magdalenę z okazji 50. rocznicy ślubu”, czy „za Jana Kowalskiego o powrót do zdrowia”, w zależności od danego przypadku będzie zawierała albo nie będzie zawierała danych osobowych, ale na pewno takie sformułowania zawierają częściowe dane osobowe. Jeżeli wspólnota parafialna jest duża lub też kościół jest miejscem pielgrzymkowym, gdzie przyjmowane są intencje od osób, które nie są parafianami, to intencje o wskazanej wyżej treści nie będą zawierać danych osobowych. Jeżeli natomiast wspólnota parafialna jest niewielka i intencja umożliwia identyfikację osoby, gdyż np. w parafii mieszka jedna Agnieszka, która w danym roku kończy 18 lat, to będzie ona zidentyfikowana na podstawie treści intencji. Tym samym taka intencja będzie zawierać dane osobowe. Oczywiście mogą być intencje, które niezależnie od wyżej wskazanych okoliczności zawsze będą zawierać dane osobowe, np. intencja „za Jana Kowalskiego”, „za dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w miejscowości takiej a takiej”. Stąd intencje wprost zawierające dane osobowe i takie, z których można wyprowadzić dane osobowe nie mogą być publikowane w internecie.
Drugim jakby tematem w kwestii intencji mszalnych są intencje za zmarłych. Z uwagi na fakt, że osoba zmarła nie jest podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych, nie jest uznawana za osobę objętą ochroną norm Dekretu KEP o Ochronie Danych Osobowych w tym zakresie. Tym samym intencje zawierające w treści dane osób zmarłych mogą być zamieszczane i publikowane na stronie internetowej parafii, gdyż te dane w świetle prawa kanonicznego nie są danymi osobowymi podlegającymi ochronie na podstawie dekretu.
Istnieje możliwość przetwarzania danych osobowych zawartych w intencjach mszalnych na mocy dwóch podstaw prawnych. Pierwszą z nich to zgoda osoby zainteresowanej, w przypadku intencji o zdrowie, jubileuszu, czy innej okoliczności (art. 7 ust. 1 Dekretu); taka sytuacja będzie konieczna w przypadku, gdy osoba prosi o odprawienie Mszy Świętej we własnej intencji. Drugą podstawą prawną jest ochrona żywotnych interesów osoby objętej intencją (art. 7 ust. 1 pkt 4 Dekretu). Taka sytuacja może nastąpić, gdy intencja dotyczy innej osoby niż ta, która zamawia intencję. Interesem osoby objętej intencją jest jej dobro duchowe (salus animarum). Ogłoszenie takiej intencji z ambony czy w Internecie musi być objęte zgodą osoby zainteresowanej, gdyż musi zmierzać do ochrony interesów danej osoby. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest też kan. 958 § 1 KPK nakładający na proboszczów i rektorów kościołów lub innych pobożnych miejsc, w których zwykło się przyjmować stypendia mszalne, obowiązek posiadania księgi intencji.
Zatem działanie polegające na zamieszczeniu na stronie internetowej parafii intencji mszalnych zawierających w swej treści dane osobowe, jest zawsze czynnością przetwarzania danych osobowych. W związku z tym umieszczanie ich w Internecie podlega regulacjom zawartym w Dekrecie. A jeśli to czyni parafia, to odpowiada proboszcz parafii i musi pamiętać, że każde przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 dekretu, musi mieć swoją podstawę prawną oraz musi być przeprowadzone rzetelne, w tym być jasno określony cel ewentualnego przetwarzania danych osobowych (por. art. 6 ust. 1 pkt 2 Dekretu). Ogłoszenie intencji na stronie internetowej należy traktować jako czynność wykraczającą poza minimum, które jest wymagane do realizacji celu aplikacji Mszy Świętej. W związku z tym do publikacji intencji w Internecie należy podchodzić bardzo ostrożnie. W przypadku, gdy intencja zawiera dane osobowe, to na umieszczenie w Internecie takiej intencji należy uzyskać zgodę osoby, której intencja dotyczy (por. art. 6 ust. 2 dekretu) lub umieścić jedynie fragment intencji tak, by nie zawierał danych osobowych.

Ks. Zbigniew Cieślak

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!