TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 18 Stycznia 2021, 10:55
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Poznajemy prawo diecezjalne

15.08.10

Poznajemy prawo diecezjalne

96. Należy troskliwie pielęgnować śpiew ludu podczas sprawowania liturgii, zwłaszcza niedzielnej. Chóry ani inne zespoły śpiewacze nie powinny pozbawiać ludzi możliwości śpiewu w czasie liturgii, lecz śpiew ich inicjować i go prowadzić.

Na pewno każdy z nas uczestniczył w uroczystości, w czasie której śpiewał chór kościelny. Pewnie towarzyszył modlitwie w czasie Mszy Świętej. Według synodu chóry w parafiach pielęgnują i szerzą kulturę muzyczną Kościoła. Powinny wspomagać śpiew wiernych, a nie pozbawiać ludzi możliwości śpiewu w czasie liturgii. Mówi o tym „Instrukcja w sprawie chórów parafialnych w diecezji kaliskiej”. Chór kościelny jest jedną z grup duszpasterskich istniejących w parafii. Opiekę nad nim w parafii sprawuje ksiądz proboszcz lub ustanowiony przez niego kapłan – asystent. Ksiądz powinien zabezpieczyć chórzystom formację duchową oraz troszczyć się o organizowanie dla nich rekolekcji, konferencji duchowych, pielgrzymek, wyjazdów na spotkania diecezjalne. Proboszcz powołuje i odwołuje dyrygenta chóru. A jeżeli w parafii brak chóru ma starać się o jego założenie.
Synod dopuszcza w czasie nabożeństw obecność zespołów wokalnych, wokalno - instrumentalnych i instrumentalnych. Ich udział w liturgii winien być uprzednio ustalony i określony przez proboszcza. Piosenki religijne, chociaż nie są liturgiczne, mogą być wykonywane w ramach przygotowania do Mszy św. z udziałem dzieci lub młodzieży. Zabrania się natomiast wykonywania podczas liturgii piosenek zwanych religijnymi, których tekst nie jest religijny, a muzyka posiada charakter świecki. W każdej parafii powinna istnieć schola cantorum. Jej zadaniem jest troska o śpiew liturgiczny oraz wspomaganie wiernych w czynnym uczestnictwie w śpiewie. Odpowiedzialnym za scholę jest proboszcz bądź osoba przez niego delegowana: wikariusz, organista, kantor.
Troskę o śpiew i muzykę sakralną w naszych kościołach sprawuje Diecezjalna Komisja do Spraw Śpiewu i Muzyki Sakralnej powołana przez Biskupa. W diecezji istnieje też Związek Chórów Kościelnych, który został powołany przez ks. bpa Stanisława Naperałę 6 sierpnia 1997 roku. Zrzesza on osoby należące do chórów kościelnych, a także zespołów śpiewaczych i muzycznych istniejących w parafiach, ośrodkach duszpasterskich, a także przy kościołach i wspólnotach zakonnych na terenie diecezji kaliskiej. Związek pomaga chórom oraz kościelnym zespołom śpiewaczym i muzycznym. Chodzi o to, by podnosiły swój poziom w pielęgnowaniu śpiewu i muzyki sakralnej. związek m.in. troszczy się o repertuar dla chórów i zespołów przez udostępnianie im nut oraz tekstów utworów dawnych i nowych, organizuje koncerty, festiwale, przeglądy, prowadzi działalność dydaktyczno-instruktażową dla dyrygentów, organizuje dni skupienia, rekolekcje, spotkania instruktażowe dla organistów i dyrygentów.

Oprac. ReJ

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!