TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 30 Marca 2020, 15:18
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Posługa prezbiterów w Kościele i dla Kościoła

U ŹRÓDEŁ WODY ŻYCIA

Posługa prezbiterów w Kościele i dla Kościoła

Bóg realizuje zbawcze plany wobec świata przez wybraną wspólnotę, lud Boży, który na poszczególnych etapach historii zbawienia przyjmuje różne formy. W tej wspólnocie Bóg zawsze wybierał i powoływał niektóre osoby do pełnienia szczególnych zadań, które służyły dziełu zbawienia wszystkich. Tak było w czasach Starego Testamentu, gdzie służbę na rzecz zbawienia pełnili prorocy, królowie i kapłani. W Nowym Testamencie historia zbawienia osiągnęła swój szczyt w Jezusie Chrystusie - kapłanie, królu i proroku. Także Jezus zgromadził wokół siebie wspólnotę uczniów. Dziś, w Kościele tę szczególną służbę, będącą kontynuacją misji Chrystusa pełnią biskupi, prezbiterzy i diakoni.

Wspólnota Kościoła, tzn. jej obraz, miejsce i rola w historii zbawienia zajmują ważne miejsce w tekstach liturgicznych obrzędów święceń prezbiteratu. W modlitwie ordynacyjnej już w pierwszej części różne stopnie sług Jezusa Chrystusa ukazane są w kontekście dobra wspólnoty - Dla kształtowania kapłańskiego ludu ustanawiasz w nim różne stopnie sług Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Wspomnienie figur starotestamentalnych wprowadzone zostało retrospektywnie przez słowo „już”, co wskazuje, że były one tylko czasowe oraz zapowiadały i prowadziły do nowej rzeczywistości zrealizowanej w Jezusie Chrystusie i kontynuowanej przez Apostołów i ich następców w czasie Kościoła. Posługi realizowane w poszczególnych etapach historii zbawienia są ze sobą w pewien sposób powiązane. Jedne przygotowują i zapowiadają drugie, ale ich cel jest zawsze ten sam - służba ludowi Bożemu. W ten sposób modlitwa ordynacyjna odzyskała prymat historii zbawienia, jej ciągłości i trwałości. Dziś w Kościele historia ta realizuje się dzięki obecności i działaniu Ducha Świętego.
Na podstawie analizy modlitwy święceń i innych tekstów liturgicznych widzimy, że Bóg zawsze powoływał i nadal powołuje ministrów ze wspólnoty i dla wspólnoty: „pamiętajcie, że zostaliście wzięci z ludzi i dla ludzi ustanowieni, aby im pomagać w dążeniu do Boga”. A zatem, także funkcje i zadania prezbiterów należy widzieć w ścisłej relacji do wspólnoty. W homilii umieszczonej w Obrzędach święceń prezbiterów czytamy: „Jednak sam nasz wielki Kapłan, Jezus Chrystus, wybrał niektórych uczniów, aby w Jego imię publicznie wykonywali w Kościele posługę kapłańską dla dobra ludu oraz dalej: ci nasi bracia mają otrzymać kapłaństwo w stopniu prezbiterów, aby służyli Chrystusowi Nauczycielowi, Kapłanowi i Pasterzowi, za którego sprawą Jego Ciało, to jest Kościół, staje się ludem Bożym, buduje się i rośnie jako świątynia”.
Prezbiterzy wyświęceni na prawdziwych kapłanów Nowego Przymierza, upodobnieni do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, złączeni z kapłaństwem biskupów mają głosić Słowo Boże, kierować ludem Bożym i oddawać cześć Bogu przede wszystkim przez składanie Ofiary Chrystusowej. Ich nauczanie powinno stać się pokarmem dla powierzonego im ludu Bożego, a świętość ich życia źródłem radości dla wyznawców Chrystusa. Mają budować słowem i przykładem dom Boży, to jest Kościół. Przez ich pośrednictwo duchowa ofiara wiernych, pełniąc funkcję uświęcającą zostanie udoskonalona przez włączenie w Chrystusową Ofiarę, składaną ich rękami na ołtarzu w sposób bezkrwawy i sakramentalny. Przez posługę sakramentalną mają włączać ludzi do ludu Bożego, odpuszczać grzechy w imieniu Chrystusa i Kościoła. Modlitwa składana Bogu ma być ofiarowana za lud Boży i cały świat. W końcu pełniąc posługę Chrystusa Pasterza, w łączności i w poddaniu biskupowi mają łączyć wiernych w jedną rodzinę i przez Chrystusa w Duchu Świętym prowadzić ją do Ojca.   
Teksty podkreślają, że posługa prezbiterów powinna obejmować nie tylko wspólnotę Kościoła, ale także cały świat. Misyjny i uniwersalny charakter ich posługi wyraża się w modlitwie za cały świat. Złączeni z biskupami mają wypraszać Boże miłosierdzie nad powierzonym im ludem i nad całym światem. Ich posługiwanie ma doprowadzić do zjednoczenia wszystkich narodów w Chrystusie tak, aby stały się jednym ludem, który osiągnie pełnię doskonałości w Królestwie Bożym.

ks. Dariusz Kwiatkowski

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!