TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 04 Lipca 2020, 23:12
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Pokorna Opiekunka

Pokorna Opiekunka 

Matka Boża Pokorna zaprasza pielgrzymów na modlitwę do wnętrza bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach. To najstarsze miejsce kultu maryjnego na Górnym Śląsku.

Bazylika w Rudach to zabytkowy kościół przyklasztorny z XIV wieku, dawnego opactwa cystersów. Obecnie należy ona do Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego
i Ośrodka Edukacyjno-Formacyjnego diecezji gliwickiej oraz pełni funkcję kościoła parafii pod tym samym wezwaniem. Od 1995 roku ta świątynia to diecezjalne sanktuarium Matki Boskiej Rudzkiej zwanej Pokorną. W 2009 roku została podniesiona do godności bazyliki mniejszej. To były informacje o rudzkim sanktuarium w telegraficznym skrócie, ale za chwilę przyjrzymy się mu dokładniej.

Droga Pokornej
Jak już wspomniałam bazylika w Rudach to najstarsze miejsce kultu maryjnego na Śląsku. Jak dowiadujemy się ze strony internetowej sanktuarium, jego początki wiążą się z osiedleniem się w tym miejscu ojców cystersów w XIII wieku. Fundatorzy klasztoru i kościoła, książęta raciborsko – opolscy, podarowali cystersom w Krakowie obraz Matki Bożej. Z tym wizerunkiem 13 mnichów z Jędrzejowa przyjechało do Rud już 21 października 1258 roku. Był on wzorowany na wizerunku Maryi z rzymskiej Bazyliki Santa Maria Maggiore, czyli obrazie Matki Bożej Salus Populi Romani. Teraz Opiekunka ludu rzymskiego, opiekuje się mieszkańcami diecezji gliwickiej i nie tylko. Przez wieki Maryi, przedstawianej na obrazie w Rudach, przypisano tytuł „Pokorna”. Kiedy w XVIII wieku rudzki kościół przebudowano w stylu barokowym, dobudowano kaplicę Matki Bożej. Chodziło o to, by ze względu na coraz większą ilość pielgrzymów, utworzyć w kościele osobne miejsce kultu maryjnego. Kaplica ta to obecnie perełka śląskiej sztuki barokowej.
Cystersi musieli opuścić klasztor w Rudach w 1810 roku, kiedy król Prus ogłosił edykt kasaty klasztoru. I nigdy do niego nie wrócili. Dlatego duszpasterstwo przejęli księża diecezjalni, a klasztor stał się własnością księcia von Hssen - Kassel.

Kaplica Maryi
Kaplica Matki Bożej zbudowana została na planie prostokąta i zamknięta ścianą południową. W jej wnętrzu znajduje się półkolista absyda ołtarzowa. W zaokrąglonych narożach kaplicy umieszczono cztery nisze muszlowe z figurami przedstawiającymi archaniołów: Gabriela, Rafała i Michała oraz Anioła Stróża. Fresk na sklepieniu kaplicy ukazuje Matkę Bożą adorowaną przez św. Bernarda. W zamknięciu absydy znajduje się okienko z glorią, a nad nią umieszczono gołębicę - symbol Ducha Świętego.
Natomiast nad tabernakulum zobaczymy obraz Matki Bożej Pokornej. Pod jej wizerunkiem, po bokach umieszczono rzeźby przedstawiające fundatorów, czyli książąt raciborsko – opolskich: Kazimierza i jego syna Władysława.
Kaplica od kościoła oddzielona jest żelazną kratą, wykonaną przez mistrza ślusarskiego z Raciborza na wzór kraty w klasztorze w Henrykowie. Została ona zamówiona przez opata Józefa I w 1687 roku. Początkowo oddzielała ona część kościoła, w której znajdował się chór zakonny, od reszty kościoła przeznaczonej dla wiernych. Po wybudowaniu kaplicy Matki Bożej przeniesiono ją na obecne miejsce.

Cudownie ocalony i koronacja
Niestety w styczniu 1945 roku Armia Czerwona podpaliła barokowy kościół i pożar zniszczył go w 80%. Cudownie ocalała kaplica z obrazem Matki Bożej. „Pożar naruszył główne elementy konstrukcyjne, w wyniku czego runął środkowy filar nawy oraz sklepienie nawy równej i północnej nawy bocznej. Także sklepienie nad prezbiterium uległo częściowemu zawaleniu. W trakcie prac konserwatorskich, jakie później nastąpiły, wnętrze kościoła doprowadzono do pierwotnej formy, odbito tynki ze wszystkich ścian, ukazując wątek ceglany, a także architekturę romańsko-gotycką. Pracami renowacyjnymi kierował ówczesny proboszcz ks. radca Emil Theodor Jatzek. W 1950 roku w częściowo odbudowanym po zniszczeniach wojennym kościele odprawiono pierwszą Mszę Święta. Pierwsze Msze Święte celebrowane były przy ołtarzu w kaplicy Najświętszej Maryi Panny” - czytamy na stronie internetowej sanktuarium.
Obraz Matki Bożej Pokornej koronował Jan Paweł II podczas pielgrzymki w 1999 roku w Gliwicach. Papież znał ten wizerunek, bo na terenie rudzkiej parafii mieszkała jego ciocia, nauczycielka Stefania Wojtyła. W czasie studiów Karol kilkakrotnie ją odwiedzał i modlił się w miejscowym kościele. Obecnie do rudzkiego sanktuarium pielgrzymują pątnicy z całej diecezji gliwickiej. Wizerunek „przyciąga” do Rud również pielgrzymów z innych miejsc Polski, Czech i Niemiec.

Renata Jurowicz

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!