TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 10 Kwietnia 2020, 19:33
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Pokój i młodzież pielgrzymują razem

 KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA

Nauczanie papieskie

Pokój i młodzież pielgrzymują razem

Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Madrycie ukazały, że są nadal młodzi ludzie, którzy pragną trwać przy Chrystusie i Kościele. Jak zwykle przy takim wydarzeniu były różne drobne incydenty i protesty nielicznej grupy osób, które stały się wiodącym tematem medialnej antyreklamy, ale każdy myślący obserwator mógł zauważyć, że była to maleńka grupa w porównaniu z dwoma milionami młodych, którzy przybyli, aby dać świadectwo wiary. Przybliżając nauczanie Jana Pawła II, który był inicjatorem ŚDM, chciałbym przywołać Orędzie na Światowy Dzień Pokoju z roku 1985, które było poświęcone młodzieży. Temat pokoju, na którym się koncentrujemy od dłuższego czasu, pozwala nam dostrzec wielką złożoność tego problemu. Wiele elementów jest potrzebnych, aby zaistniał pokój, a zarazem tak niewiele wpływa na to, że ten pokój się burzy. Każdy człowiek ze względu na rolę i funkcję, jaką pełni w społeczeństwie powinien wnosić swój wkład w budowanie i utrwalanie pokoju. Niesamowita energia i zapał drzemie w ludziach młodych i należy je odpowiednio ukierunkować. Konflikty i wojny rodzą lęk i obawy. Zwłaszcza dla ludzi młodych jest to niekorzystne, gdyż obraz ich przyszłości nie jawi się w zbyt pozytywnych barwach. Dlatego pierwszym podstawowym elementem w dążeniu do pokoju jest samo przekonanie, że jest on możliwy. Papież wzywa wszystkich młodych, aby nie bali się swojej młodości. Dwa pytania, które Ojciec Święty zadaje młodym i zachęca do odpowiedzi. Pierwsze pytanie, którego nie można uniknąć dotyczy tego, kim jest człowiek. Trzeba się zastanowić co stanowi godność człowieka i wpływa na jego wielkość. Nie należy ulegać pobieżnym opiniom mówiącym, że młodzi idą tylko za materializmem i ulegając ideologiom liberalistycznym tworzą świat bez wartości. Ważne jest, aby dać sobie odpowiedź na pytanie: „Jakim jestem człowiekiem i jaką przyszłość i kulturę pragnę tworzyć”. Odpowiedź powinna być szczera i wymaga odwagi. W konsekwencji też rodzi się drugie pytanie, które jest fundamentalne: „Kto jest waszym Bogiem?” Te dwa pytania są ściśle powiązane. Bo człowiek będąc „widzialnym obrazem niewidzialnego Boga” nie może w pełni poznać siebie samego, jeśli nie określi swojej relacji do Pana Boga. Dzisiaj  coraz silniejsza jest pokusa, aby w imię pełni człowieczeństwa odrzucić Boga. Nie ma nic bardziej złudnego, gdyż tam, gdzie odrzuca się Boga rodzi się strach i lęk. Śmierć Boga w świadomości człowieka prowadzi do śmierci samego człowieka, który jest obrazem Boga.

Odpowiedź na te dwa pytania tak ściśle powiązane ze sobą nadaje kierunek i uwarunkowuje  całą przyszłość. Zwłaszcza w młodym wieku, gdy dokonuje się fundamentalnych wyborów wpływających później na całe życie. Jeżeli ktoś podejmie decyzje, że sam dla siebie jest bogiem i inni go nie interesują albo są potrzebni tylko do osiągnięcia własnych celów, wtedy owocem takiego wyboru może być nienawiść i podziały prowadzące do przemocy i wojny. Stąd zachęta Papieża, aby ta odpowiedź bazowała na wyborze prawdziwych wartości. Podkreśla także, iż nie można stwarzać rozbieżności pomiędzy wartościami osobistymi, a społecznymi, muszą się one wzajemnie zazębiać i uzupełniać. Ludzie młodzi stają się architektami i budowniczymi przyszłych społeczeństw.

Świadomość, jak wielką wartością jest pokój i sprawiedliwość społeczna jest pierwszym krokiem ku temu, aby się zaangażować w ich rozpowszechnianie. Świadomość bycia chrześcijaninem jest zobowiązująca do przestrzegania norm moralnych, ale jednocześnie pomaga w codziennych trudnościach, które przynosi życie. Ponieważ kto prawdziwie wierzy i ufa, może być pewien, że w każdym działaniu, które podejmuje w imię prawdziwych wartości, nigdy nie pozostaje sam. Prowadzi go Chrystus, który jest „drogą, prawdą i życiem”.

ks. Paweł Guździoł

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!