TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 11 Lipca 2020, 16:50
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Pokój i ekologia

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA

Nauczanie papieskie

Pokój i ekologia

Temat ekologii jest na pewno dość modny, dużo się mówi o ochronie środowiska i różnych zagrożeniach. Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II nie był obojętny temu problemowi. Poruszał często kwestie ochrony środowiska w różnych przemówieniach i w różnych dokumentach. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju z roku 1990, zatytułowane „Pokój z Bogiem Stwórcą. Pokój z całym stworzeniem” porusza właśnie tę problematykę.

Obraz zniszczenia środowiska, który można zaobserwować i który jest bardzo nagłaśniany, wpływa na tworzenie świadomości ekologicznej, którą należy rozwijać i przeobrażać w programy konkretnego działania. Proces budowania społeczeństwa dążącego do pokoju, nie może pominąć kwestii ekologicznych. Wspólne działanie na rzecz ekologii jest także działaniem na rzecz pokoju. Papież zauważa, że wiele elementów kryzysu ekologicznego ma charakter moralny. Najbardziej ewidentnym tego znakiem jest brak szacunku wobec życia. Wiele różnych sytuacji ukazuje, jak często prawa produkcji są ważniejsze od godności pracy, albo interesy ekonomiczne są stawiane ponad dobro pojedynczych osób, a nawet całych narodów. Niepokojem napawają badania biologiczne i możliwości, jakie otwierają się w związku z modyfikacją genetyczną. Taki rozwój zmodyfikowanych gatunków zwierząt i roślin może mieć nieprzewidywalne konsekwencje i w efekcie będzie też zmierzał do modyfikacji gatunku ludzkiego. Szacunek do życia i godności osoby ludzkiej powinien stać się podstawowym warunkiem dla zdrowego postępu ekonomicznego, przemysłowego i naukowego.

Wobec kryzysu ekologicznego wymagany jest szczególny rodzaj solidarności pomiędzy krajami wysoko rozwiniętymi przemysłowo i tymi, które wchodzą na drogę rozwoju. Jest to niezwykle ważne, gdyż wymagania dotyczące ochrony środowiska nie mogą stawać na drodze rozwoju i ograniczać państw nisko rozwiniętych. Jednocześnie, aby zachować normy dotyczące ochrony środowiska, państwa wysoko rozwinięte powinny udzielić pomocy, dostarczając nowych ekologicznych technologii, państwom na niższym poziomie. Tylko w ten sposób uda się chronić środowisko, nie ograniczając rozwoju. Taka pomoc jest też wyrazem pewnego rodzaju sprawiedliwości społecznej, gdyż kraje uprzemysłowione osiągnęły obecny poziom właśnie kosztem środowiska, nie przestrzegając wcześniej żadnych zasad ekologii.

Do rozwiązania problemów ekologicznych potrzebna jest także zmiana stylu życia. Nastawienie tylko konsumpcjonistyczne do życia sprawia, że nie ma szacunku do drugiej osoby, a tym bardziej środowiska. Kształtowanie postaw gotowych na wyrzeczenie i wstrzemięźliwość daje możliwość nowego stylu życia. Niestety nie są to postawy, które cieszą się popularnością, więc wysiłek edukacyjny musi być jeszcze większy.

Papież kilkakrotnie podkreśla, że kryzys ekologiczny jest problemem moralnym. Wszyscy ludzie odpowiedzialni powinni się włączyć w jego rozwiązanie. Także mężczyźni i kobiety, którzy nie mają określonych przekonań religijnych, w imię dobra wspólnego powinni rozpoznać swój obowiązek udziału w procesie uzdrawiana środowiska, mając na uwadze przyszłe pokolenia. Tym bardziej, kto wierzy w Boga jako Stwórcę i w porządek przez Niego ustalony, powinien z całym sercem dbać o dzieło stworzenia. Chrześcijanie odczytują ten obowiązek w świetle wiary, pozostając otwartymi na współpracę ekumeniczną i dialog międzyreligijny. Zaangażowanie w sprawy ekologii stanowi ważny element na drodze do pokoju.

ks. Paweł Guździoł

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!