TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 12 Lipca 2020, 14:45
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Pielgrzymkowe nauczanie Jana Pawła II cd.

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA

Pielgrzymkowe nauczanie Jana Pawła II 

Szósta pielgrzymka do Polski cd.

 „Eucharystia szkołą wolności i solidarności międzyludzkiej”. Przypominamy tytuł homilii wygłoszonej na zakończenie Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. Ostatnio skupiliśmy się na temacie solidarności międzyludzkiej w nawiązaniu do Eucharystii jako pokarmu i w tym świetle problemu biedy i głodu. Każdy z nas w jakiś sposób jest odpowiedzialny, że ten problem istnieje. Sama zaś odpowiedzialność wiąże się z wolnością. Eucharystia jest szkołą wolności, ponieważ cały czas wolności trzeba się uczyć. Papież nawiązując do hymnu Kongresu mówi o tworzeniu wewnętrznego ładu wolności. Samo stwierdzenie „ład wolności”, zwraca uwagę na to, że wolność nie może istnieć sama w sobie i niezależnie od wszystkiego, ale musi wejść w pewien porządek rzeczy i wartości. Aby zaistniał ład wolności potrzebny jest ład moralny, ład prawdy i dobra. Wtedy też można mówić o prawdziwej wolności, do której „wyswobodził nas Chrystus”(Ga 5,1). 

Kościół cały czas głosi i stoi na straży takiej wolności. Budowanie ładu wolności nie jest proste i wymaga wielkiego trudu. Często ten trud trzeba wielokrotnie i na nowo podejmować. Trudność ta pogłębia się dzisiaj jeszcze bardziej, ze względu na kontekst społeczny przesycony ideologią liberalną.  „Usiłuje się bowiem dzisiaj wmówić człowiekowi i całym społeczeństwom, iż Bóg jest przeszkodą na drodze do pełnej wolności – że  Kościół jest wrogiem wolności, że wolności nie rozumie, że się jej lęka. Jest tutaj jakieś niesłychane pomylenie pojęć! Kościół bowiem nie przestaje być głosicielem ewangelii wolności! To jest jego misja”. Niestety wciąż pogłębia się to negatywne nastawienie i przedstawianie Kościoła jako wroga człowieka, ograniczającego jego wolność. Nie jest to może aż tyle negowanie wiary w Pana Boga, ale specyficzne przedstawianie Kościoła i często celowe mylenie pojęć albo ich zafałszowanie. Dzisiaj jeszcze w większym stopniu szerzy się ta opinia, nawet wśród ludzi wierzących. Gdy spojrzymy na niektóre zachowania i wypowiedzi polityków to słowa Papieża brzmią jeszcze silniej i dobitniej. „A to, że Kościół jest wrogiem wolności, jest jakimś szczególnym chyba nonsensem tu, w tym kraju i na tej ziemi, wśród tego narodu, gdzie Kościół tyle razy dowiódł, jak bardzo jest stróżem wolności! I to zarówno w minionym stuleciu, jak i w obecnym, jak i w ostatnim pięćdziesięcioleciu. Jest stróżem wolności, bo Kościół wierzy, że do wolności wyzwolił nas Chrystus”. Historia naszej Ojczyzny potwierdza jak ważną rolę odgrywał zawsze Kościół, ale zapominają o tym nawet ci, którzy w trudnym okresie znajdowali właśnie w Kościele  schronienie i możliwość dalszej działalności. 

Uczenie się wolności poprzez Eucharystię jest drogą także do uzdrowienia społeczeństwa. Nie wszyscy mogą iść tą drogą, ale przynajmniej ludzie wierzący i uznający się za katolików powinni odkryć Eucharystię jako szkołę wolności, gdzie Chrystus, który daje się całkowicie i w pełni człowiekowi, wyraża swoją miłość. Tylko dzięki wolności może to być dar całkowity i dzięki temu, że jest to całkowity dar wolność jest absolutna. „Prawdziwa wolność mierzy się stopniem gotowości do służby i do daru z siebie. Tylko tak pojęta wolność jest prawdziwie twórcza, tak pojęta wolność buduje nasze człowieczeństwo, tak pojęta wolność buduje prawdziwe więzi międzyludzkie. Buduje i jednoczy, a nie dzieli! Jak bardzo tej jednoczącej wolności potrzeba światu, potrzeba Europie, potrzeba Polsce!

 ”Czy właśnie tak pojmujemy wolność i czy takiej wolności pragniemy?

ks. Paweł Guździoł

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!