TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 04 Lipca 2020, 22:51
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Papież jest nieomylny?

Papież jest nieomylny?

Coraz częściej przekonuje się nas, że mamy być wyrozumiali dla księży, bo to ludzie tacy sami, jak my, choć szczególnie przez Boga wybrani. Nie powinniśmy więc odchodzić od Kościoła, gdy widzimy ludzkie słabości księży, czy biskupów, bo to przecież naturalne. I rzeczywiście tak jest, kapłani i biskupi czynią wiele dobra, jednak nie swoją mocą, ale mocą Boga i mogą przy tym ulegać zwykłym ludzkim błędom, pomyłkom, pokusom. Dlaczego inaczej miałoby być z papieżem? Przecież on też jest tylko człowiekiem, może się mylić. Niektórzy pytają: jak to możliwe, by w XXI wieku, wieku rozwoju nauki i postępu techniki twierdzić, że jakiś człowiek jest nieomylny? I od razu dodają, że jest to sposób zniewalania ludzi, dokonany przez Kościół – w domyśle przez biskupów i księży. A ludzie, jak to ludzie… wolą  pozwolić sobą manipulować, bo tak jest w życiu łatwiej. Zatem katolicy to naiwniacy, a hierarchia kościelna to mafia żerująca na tej naiwności. My doskonale wiemy, że to tylko stereotypy. Jednak nawet nam, należącym do Kościoła zdarza się czasem zastanawiać, czy dogmat o nieomylności papieża nie jest czasem formą rządu dusz? Zobaczmy zatem, czym jest ta prawda wiary; jakie jest jej znaczenie w życiu wierzących? Ogłoszenie dogmatu o nieomylności papieża miało miejsce na Soborze Watykańskim I w 1870 roku w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Chrystusowym Pastor aeternus. Po odczytaniu konstytucji przeprowadzono głosowanie, w którym z 535 głosujących Ojców soborowych 533 było za, a 2 przeciw. Widać więc, że w przeważającej większości został on zaaprobowany. Na czym polega ta prawda? Wielu sądzi, że prawda ta oznacza, że papież nie myli się nigdy i w niczym.  Zatem także w sprawach typowo politycznych, ekonomicznych. To oczywiście absurd. Nikt w Kościele o zdrowych zmysłach tak nie myśli. Ojcowie soborowi potwierdzając wielowiekową intuicję Kościoła, że papież jest nieomylny zaznaczyli: „nauczamy i definiujemy jako dogmat objawiony przez Boga, że gdy biskup Rzymu przemawia ex cathedra, to znaczy, gdy wykonując urząd pasterza i nauczyciela wszystkich chrześcijan, na mocy swego najwyższego apostolskiego autorytetu określa naukę dotyczącą wiary lub moralności obowiązującą cały Kościół, dzięki opiece Bożej obiecanej mu w (osobie) św. Piotra, wyróżnia się tą nieomylnością, w jaką boski Zbawiciel zechciał wyposażyć swój Kościół dla definiowania nauki wiary lub moralności”. Dlatego takie definicje biskupa Rzymu są niezmienialne”. Co te słowa oznaczają? Po pierwsze papież jako głowa Kościoła na ziemi przedstawia nieomylność całego Kościoła. Po drugie, nieomylność ta dotyczy tylko i wyłącznie spraw wiary i moralności. Po trzecie, by jakaś prawda głoszona przez papieża została uznana za nieomylną, musi być ogłoszona ex cathedra, czyli wówczas gdy papież zdefiniuje ją w sposób publiczny i uroczysty odwołując się do swojego autorytetu. Taką formę mają niektóre wypowiedzi ogłoszone w  konstytucji apostolskiej lub encyklice. Niektóre dogmaty były ogłoszone poprzez wydanie bulli przez papieża. Nieomylność papieża nie wynika z jego osobistych przymiotów, ale jest darem Boga. Stanowi jeden z przejawów nieustannej obecności Ducha Świętego w Kościele. Potwierdza to praktyka Kościoła Apostolskiego, który wielokrotnie odwoływał się do autorytetu Piotra w kwestiach spornych. Miało to miejsce także w późniejszych czasach. Do III w. istniało nawet powiedzenie: ,,Roma locuta – causa finita” (Rzym powiedział – sprawa skończona). Przekonanie o tym dogmacie wpływa z wiary w obecność i nieustanną asystencję Ducha Świętego. To przekonanie, które przetrwało tyle wieków, znalazło swe zwieńczenie w formule dogmatu podanego przez sobór.

ks. Roland Kraska

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!