TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 12 Sierpnia 2020, 18:09
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Ojciec Święty Jan Paweł II wkrótce Błogosławionym

Ojciec Święty Jan Paweł II wkrótce Błogosławionym

 

Drodzy Diecezjanie,

Znaliśmy go. Słuchaliśmy słów jego homilii, kazań, wypowiedzi. Uczestniczyliśmy w nabożeństwach, którym przewodniczył. Radowaliśmy się, ilekroć przybywał do naszej Ojczyzny. Były to zawsze dni wielkich i głębokich przeżyć. Wielu z nas dane było osobiście z nim się spotykać, uścisnąć jego rękę. A potem patrzyliśmy jak go niszczyła choroba, jak mu paraliżowała ruchy ciała i mowę. Podziwialiśmy moc jego ducha. Z rosnącym bólem i modlitwą towarzyszyliśmy mu, kiedy umierał, aż przyszła godzina, w której świat jakby się zatrzymał z niedowierzaniem, że Wielki Papież Jan Paweł II odszedł od nas, odszedł do domu Ojca.

Teraz powraca w glorii Świętego; Świętego, którego oglądaliśmy własnymi oczami tak jeszcze niedawno tu, na ziemi. Wraca Jan Paweł II – Błogosławiony, aby być z nami, być jeszcze bardziej, chociaż inaczej.

I

Wielu wybiera się na Beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II do Rzymu, w niedzielę, 1 maja. Ja też się wybieram. Zachęcam gorąco, by jak najwięcej spośród nas odbyło tę niezwykłą podróż – pielgrzymkę. Niech uroczystość Beatyfikacji będzie okazała liczbą wiernych z całego świata. Niech się stanie wielkim wyznaniem wiary i wspólnoty ludzi dobrej woli.

II

Przeżywając radość, czujemy, że powinniśmy się godnie przygotować na przyjęcie łaski Beatyfikacji. Wykorzystajmy w tym celu bliski Wielki Post oraz Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Niech każdy postara się przeżyć niedzielę Beatyfikacji w głębokim zjednoczeniu z Bogiem, w prawdziwej komunii z Nim i w pojednaniu z ludźmi, zwłaszcza tymi najbliższymi.

Zachęcam do przypominania sobie osoby Jana Pawła II, jego dokonań i jego nauczania. Niech temu służą katecheza, spotkania grup duszpasterskich, okolicznościowe imprezy organizowane w parafiach.

Zdecydowana większość z nas pozostanie w niedzielę 1 maja u siebie, na miejscu, w parafiach, w rodzinach, łącząc się poprzez media z Ojcem Świętym Benedyktem i z uczestnikami uroczystości beatyfikacyjnej w Rzymie.

III

Beatyfikacja będzie miała miejsce w niedzielę – Święto Miłosierdzia Bożego. To ogromnie wymowne i nieprzypadkowe. Święto to wprowadził w Kościele Jan Paweł II. Bardzo mu na nim zależało, przekonany, że Miłosierdzie Boże jest ratunkiem dla świata. Jan Paweł II ukazał światu ludzi, których Bóg w naszych czasach wybrał, aby głosili i czynili Jego Miłosierdzie. Wyniósł na ołtarze: św. Siostrę Faustynę – sekretarkę Jezusa Miłosiernego, św. Ojca Pio – szafarza Miłosierdzia Bożego w konfesjonale, bł. Matkę Teresę, pochylającą się z Miłością miłosierną nad największą biedą na ulicach Kalkuty. Na koniec, w czasie swojej ostatniej podróży do Polski, w dniu 16 sierpnia 2002 roku, zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu.

IV

W niedzielę, 1 maja, będziemy z Błogosławionym Janem Pawłem II wielbić w naszych parafiach Boga bogatego w Miłosierdzie. Będziemy Go wielbić z Maryją, w pierwszy dzień miesiąca Jej poświęconego; z Tą, której Jan Paweł II zawierzył siebie do końca: „Totus Tuus” – cały Twój.

Będziemy wielbić Boże Miłosierdzie razem ze św. Józefem, którego Kościół w dniu 1 maja od lat czci jako patrona robotników, rzemieślników, wszystkich ludzi pracy. Niech więc duszpasterze razem ze swoimi radami duszpasterskimi przygotują starannie program przeżywania w parafiach uroczystości Beatyfikacji w blaskach Miłosierdzia Bożego, w jedności z Maryją nawiedzającą nasze parafie w znaku Ikony Jasnogórskiej i w jedności z Józefem Świętym, dziewiczym małżonkiem Maryi, Patronem naszej Diecezji.

V

Pragnę powiadomić, że uroczyste dziękczynienie za Beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II odbędzie się w naszej Diecezji w niedzielę, 5 czerwca br., o godz. 1700 w Kaliszu, stolicy Diecezji, na Placu przed Bazyliką – Sanktuarium św. Józefa. Będzie to w najbliższym sąsiedztwie czasowym z czternastą rocznicą wizyty Jana Pawła II w Kaliszu, która miała miejsce 4 czerwca 1997 roku. Już dziś gorąco zapraszam na to nasze uroczyste wspólne i radosne „Te Deum”.

Bracia i Siostry,

Z perspektywy lat, które upłynęły od śmierci Jana Pawła II, trudno oprzeć się przekonaniu, że był on człowiekiem posłanym przez Boga. Podobnie jak św. Paweł, który odzywa się dziś w drugim czytaniu, Ojciec Święty Jan Paweł II stanął pośród współczesnego świata i postanowił „nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego”, zmartwychwstałego, miłosiernego (por. I Kor 2, 2). Głosił nam, ludziom przełomu wieków i tysiącleci, Chrystusa – Boga, który stał się człowiekiem i przyszedł na świat nie po to, aby go potępić, lecz zbawić. Więc Jan Paweł II wołał: Nie lękajcie się! Nie lękajcie się Chrystusa – Boga! Otwórzcie Mu na oścież drzwi waszych serc, otwórzcie Mu granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoju (por. homilia na inaugurację Pontyfikatu, 22 października 1978 roku).

Drodzy Diecezjanie,

Odpowiedzmy na wołanie Błogosławionego Jana Pawła II. Otwórzmy Chrystusowi drzwi naszych serc! Nie lękajmy się Mu ich otworzyć!

Wszystkich serdecznie pozdrawiam i wszystkim błogosławię

Wasz Biskup

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!