TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 20 Października 2021, 14:53
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Domowego Kościoła

Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Domowego Kościoła

W sobotę, 18 maja po raz kolejny wokół bazyliki św. Józefa zgromadziło się blisko dwa tysiące osób. Przyjechali z całej Polski, by uczestniczyć w XXII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Domowego Kościoła do Narodowego Sanktuarium św. Józefa. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się w dniu 99. urodzin św. Jana Pawła II i z racji 40. rocznicy jego pierwszej wizyty w Polsce, kiedy usłyszeliśmy jego prośbę: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.

Wśród pielgrzymów najliczniejszą grupę stanowili członkowie Domowego Kościoła z diecezji płockiej, bo aż 150 osób. Nieco mniejszą grupę stanowili członkowie z diecezji krakowskiej, 140 osób i kolejno z przemyskiej 130, z legnickiej 120. Poza tym z każdej diecezji przybyło po około 50 do 60 osób. 

Jest to radosny i niezapomniany widok, kiedy tak z aparatem w ręku chodzi się pomiędzy ludźmi, którzy są uśmiechnięci i radośni. Niektórzy z gromadką dzieci. Wielu pamiętam z poprzednich lat i jak mówią nie wyobrażają sobie, by nie przyjechać kolejny raz do Świętego Józefa. On jest tym, który towarzyszy im w życiu codziennym. Przyjeżdżają do tego, któremu zawdzięczają wstawiennictwo u Boga w trudach i problemach. Sprowadza ich również wdzięczność za to co otrzymali i ufność w jego orędownictwo. Jedno z małżeństw, które widzę co roku, przyjechało do Kalisza po raz 15 i jak mówią nie ostatni, bo mają za co dziękować św. Józefowi. Są wdzięczni Bogu za rodzinę, którą stworzyli, za szczęśliwe małżeństwo. Bo jak mówił ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło – Życie: „W sakramencie małżeństwa, to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych”.

Moc sakramentu

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. W naszej diecezji jest około 500, a może nawet 600 osób należących do DK. - Kręgi są w różnych miejscach diecezji. Cały pomysł Domowego Kościoła opiera się na tym, że główny ciężar pracy spoczywa na małżonkach. Mają oni kilka istotnych punktów, które starają się realizować, należą do nich modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia. Uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Raz w miesiącu uczestniczenie w spotkaniu kręgu. Krąg liczy od czterech do siedmiu małżeństw – mówi ks. Maciej Krulak, moderator Ruchu Światło-Życie diecezji kaliskiej. Dalej ks. Maciej wyjaśnia, że każdy krąg ma swojego księdza, ale to nie ksiądz jest liderem. Liderami są animatorzy, którzy zmieniają się co roku żeby nie było to dla nich ciężarem. - Spotkanie comiesięczne składa się z kilku części. W pierwszej dzielimy się życiem, czyli każdy mówi co się dzieje w jego rodzinie, o rzeczach fajnych i trudnych. Druga część ma charakter modlitewny. Jest to dzielenie się Słowem Bożym, dziesiątka Różańca. Ponadto modlitwa za siebie nawzajem. Następnie grupa dzieli się tym, co wyznaczonych zadań wyszło im w mijającym miesiącu. I ostatni punkt jest formacyjny – opowiada ks. Maciej. Ks. Maciej zaznaczył również, że w naszej diecezji mamy trzy rejony - Kalisz, Ostrów i południe. W każdym tym rejonie jest kilkanaście kręgów. Cztery razy w roku odbywają się dni wspólnoty w rejonach. W tym czasie członkowie gromadzą się na konferencji, wspólnej modlitwie i Eucharystii. Do tego dochodzą jeszcze rekolekcje zarówno formacyjne, do których należą trzy stopnie rekolekcji 15 - dniowych i krótkie rekolekcje dla animatorów rodzin (weekendowe), jak i rekolekcje tematyczne. - Na co dzień Kręgi Domowego Kościoła są zaangażowane w swoich parafiach. Wśród nich jest kilkunastu Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św., wiele katechetek, dwa czy nawet trzy teamy do prowadzenia poradnictwa rodzinnego,  a także schole prowadzone przez panie należące do DK – podkreślił Ksiądz Moderator. Podsumowując wypowiedź ks. Maciej zaznaczył, że do DK mogą dołączyć wszyscy ci, którzy są w związku sakramentalnym i kiedy oboje małżonkowie tego chcą. To jest jedyny warunek. A w okresie Adwentu czy Wielkiego Postu są prowadzone rekolekcje z zaproszeniem przyłączenia się do DK. - Taki krąg, jak już się zawiąże, to z reguły trwa przez długie lata. Jeden z najstarszych kręgów diecezji kaliskiej powstał na początku lat 80. XX wieku i do tej pory trwa – dodał z uśmiechem. 

Nie lękajcie się chcieć świętości

Wróćmy jednak do przebiegu XXII pielgrzymki. Przed Eucharystią, która była centrum spotkania zgromadzeni wysłuchali konferencję na temat: „Aktualizacja myśli Jana Pawła II do rodzin”, którą wygłosił ks. Krzysztof Łapiński, krajowy moderator Kościoła Domowego. Podkreślił, że przybliżyć tę postać, do której jesteśmy tak przywiązani, jak i przybliżyć jego myśli, które są znane i oczywiste jest nie lada wyzwaniem. Święty Jan Paweł II bardzo wiele uwagi i troski poświęcał zagadnieniu rodziny, wykazując przy tym głębokie i integralne rozumienie natury i funkcji rodziny w świecie współczesnym. - Św. Jan Paweł II miał świadomość, że człowiek, a także naród, zawsze trwa dzięki rodzinie i w rodzinie, której zawdzięcza nie tylko swoje biologiczne, ale także duchowe istnienie. Szacunek dla rodziny, dziecka, osób chorych i starszych po prostu jest ciągle wyznacznikiem prawdziwej kultury i tej dotyczącej pojedynczego człowieka, rodziny, ale i całego państwa, i społeczeństwa – zaznaczył ks. Krzysztof we wprowadzeniu do konferencji. W konferencji odwołał się do słów Jana Pawła II z Familiaris Consortio, czyli Adhortacji apostolskiej o zadaniach rodziny w świecie współczesnym. Ks. Prelegent mówił o tym, czym jest małżeństwo, podkreślając, że nie jest to kontrakt, ale bardzo ważny sakrament, w którym małżonkowie uczestniczą we dwoje. Do tego stopnia, że pierwszym i bezpośrednim skutkiem małżeństwa nie jest sama łaska nadprzyrodzona, ale chrześcijańska więź, komunia dwojga typowo chrześcijańska, ponieważ przedstawia tajemnicę wcielenia Chrystusa i Jego przymierza. A zwracając się do członków DK, zaznaczył, że ożywiony we własnym wnętrzu duchem misyjnym są oni powołani do tego, by byli jaśniejącym znakiem obecności Chrystusa, także dla ludzi stojących daleko od Kościoła. Do tego, by przykładem swoim uświęcali tych, którzy szukają prawdy. 

Życie codzienne z Bogiem

W dalszej części spotkania dwie rodziny podzieliły się świadectwem życia i tym, co daje im obecność w Domowym Kościele. Jako pierwsi głos zabrali Karolina i Hubert ze Szczecina, którzy przyjechali wraz z czwórką dzieci. W Domowym Kościele są od ośmiu lat plus dwa lata pilotażu. A małżeństwem są 13 rok. - Nasze życie kiedy powiedzieliśmy „tak” przed Bogiem, nie było takie różowe, jak jest teraz. Przez trzy lata zanim wstąpiliśmy do DK, nasze życie kościelne było tylko w niedzielę i to tylko dlatego, że tak trzeba. Z perspektywy mogę powiedzieć, że było ono nudne. Nie zapraszaliśmy Boga do naszego życia i czuliśmy, że czegoś nam potrzeba. I tak szukaliśmy wspólnoty, która by odpowiadała nam. I to znaleźliśmy w DK – podkreślił Hubert. W ich rodzinie pojawiło się dziecko z zespołem Downa, ale to nie zniechęciło ich, by mieć kolejne dzieci i tak na świat przyszły kolejne pociechy. Drugą parą było małżeństwo Kasia i Arek, którzy przyjechali z diecezji szczecińsko - kamińskiej. Do Kalisza  przybyli z trójką z sześciorga dzieci, z czego jedno jest już w niebie. W ruchu są już 22 lata, tyle samo co w małżeństwie. Kalisz, jak zaznaczyli, jest dla nich szczególnym miejscem, gdyż łączy się ze św. Józefem i oczywiście z papieżem Janem Pawłem II. Podzielili się swymi problemami z oczekiwaniem na dziecko i z bólem jaki im towarzyszył, kiedy jedno z nich odeszło bardzo szybko. Dzisiaj mają pięcioro dzieci i pomagają innym. Pan Arek jest lekarzem i działa dość prężnie w kwestii ochrony życia poczętego. 

Miłość ofiarna 

 – Rodzina na fundamencie miłości małżeńskiej pozostanie zawsze wyjątkowym miejscem dojrzewania człowieka do wspólnoty z drugim człowiekiem. Małżonkowie powinni na nowo odkryć znaczenie miłości ofiarnej w swoim małżeństwie, ale nie da się tego uczynić bez pomocy Ducha Świętego. Rodzina, jako wspólnota osób domaga się zachowania postawy ofiary, która zakłada często rezygnację z siebie na rzecz drugiej osoby. Codzienne zmaganie się z własnym egoizmem jest koniecznym warunkiem, aby rodzina była rzeczywistą jednością osób – to główne myśli, które w swej homilii podkreślił ks. bp Krzysztof Włodarczyk, który przewodniczył Mszy św. ks. bp Krzysztof  jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie i przemawiając do członków DK prosił ich, aby od Ducha Świętego uczyli się pięknej miłości wciąż gotowej do poświęceń. – Każda rodzina musi sobie zdawać sprawę, że napięcia, konflikty, niezgoda uderzają we wspólnotę członków rodziny, a postawa miłości ofiarnej buduje tę wspólnotę – zaakcentował Biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Po Mszy św. biskupi, kapłani i przedstawiciele Kościoła Domowego udali się do kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa, gdzie para krajowa Kościoła Domowego zawierzyła patronowi wszystkie małżeństwa i rodziny oraz Domowy Kościół. 

Tekst i zdjęcia Arleta Wencwel

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!