TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 30 Marca 2020, 15:37
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Obrzędy wyjaśniające w sakramencie święceń

U ŹRÓDEŁ WODY ŻYCIA

Obrzędy wyjaśniające w sakramencie święceń

W każdej celebracji liturgii sakramentów Kościoła obok rytów sakramentalnych, które sprawiają, że sakrament jest ważny i skuteczny, mamy także obrzędy wyjaśniające, które w sposób zewnętrzny ukazują łaskę, która stała się udziałem człowieka przyjmującego sakrament. W sakramencie święceń w stopniu prezbiteratu po nałożeniu rąk i modlitwie ordynacyjnej następują obrzędy wyjaśniające, do których należą: założenie szat kapłańskich, namaszczenie rąk neoprezbiterów krzyżmem, wręczenie pateny z chlebem i kielicha z winem oraz przekazanie znaku pokoju.
Najpierw nowo wyświęceni zakładają stułę w sposób właściwy prezbiterom i ornat. W liturgii stuła symbolizuje władzę i godność urzędu kapłańskiego, a także szatę godową wszystkich powołanych do wiecznego królowania z Bogiem. Ornat jest szatą liturgiczną. Uważany jest za symbol miłości pokrywającej grzechy. Dawna modlitwa towarzysząca zakładaniu ornatu nazywa go słodkim jarzmem Pańskim.
Po założeniu kapłańskiego stroju, rubryki zachęcają do zrobienia komentarza wyjaśniającego obrzęd namaszczenia rąk olejem krzyżma świętego. Namaszczenie krzyżmem jest znakiem specjalnego namaszczenia przez Ducha Świętego, który czyni owocną posługę prezbitera wyrażającą się w składaniu Bogu ofiary i uświęcaniu ludu chrześcijańskiego. Słowa, które wypowiada biskup przy namaszczeniu nawiązują do otrzymanego daru Ducha Świętego. Biskup namaszczając ręce wypowiada następujące słowa: Nasz Pan, Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu Ofiarę”. Obrzęd ten oznacza szczególne uczestnictwo prezbiterów w kapłaństwie Chrystusa. Tak jak Chrystus, kapłani zostają namaszczeni Duchem Świętym i posłani do uświęcania ludu.
Po namaszczeniu rąk nowo wyświęconym prezbiterom biskup wręcza  chleb i wino. Rubryki zachęcają, aby wierni przynieśli dary chleba i wina, które będą przeznaczone do Mszy św. i wręczyli je diakonowi, który przekazuje je biskupowi. Kapłaństwo jest nierozerwalnie związane z Eucharystią. Ukazuje to obrzęd wręczenia nowym kapłanom pateny z hostią i kielicha z winem. Dary te symbolizują ofiarę ludu świętego, którą prezbiter ma składać Bogu. Nowi prezbiterzy otrzymują władzę i godność celebrowania Eucharystii, czyli uobecniania ofiary Chrystusa dla zbawienia ludzi. Wręczając chleb i wino biskup mówi: „Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać, i prowadź życie zgodne zimnicą Pańskiego krzyża”.
Obrzędy wyjaśniające kończą się udzieleniem przez biskupa neoprezbiterom pocałunku pokoju. Biskup, a po nim wszyscy obecni w kościele prezbiterzy, udzielają neoprezbiterom pocałunku pokoju na znak włączenia ich w kolegium prezbiterów diecezji i całego Kościoła. Pocałunek pokoju jest znakiem pełnego miłości zjednoczenia we wspólnocie urzędu kościelnego.
Po obrzędach święceń nowo wyświęceni prezbiterzy koncelebrują liturgię eucharystyczną wraz z biskupem. Zajmują oni miejsca najbliższe biskupa. W nowym Pontyfikale nowością są osobne modlitwy wstawiennicze dla Modlitw Eucharystycznych od I do IV, gdyż poprzednio była tylko jedna taka modlitwa. Rubryki dopuszczają, aby rodzice i krewni wyświęconych przyjęli Komunię Świętą pod obiema postaciami. Na zakończenie Mszy Świętej można udzielić błogosławieństwa zwykłego lub uroczystego. W Obrzędach święceń prezbiterów umieszczono propozycję błogosławieństwa aaronickiego z potrójnym, uroczystym „Amen”.
Odnowiona liturgia sakramentu święceń jest bardzo bogata znaki i jednocześnie bardzo czytelna i zrozumiała. Znaki liturgiczne wskazują na łaskę, którą otrzymują prezbiterzy przez włożenie rąk biskupa i modlitwę święceń. Znaki te zapowiadają także misje, którą będzie pełnił prezbiter we wspólnocie, do której zostanie posłany przez biskupa.

ks. Dariusz Kwiatkowski

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!