TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 25 Lutego 2020, 19:14
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Obecność Jezusa w codzienności małżeńskiej

Obecność Jezusa w codzienności małżeńskiej

Kiedy podczas zawierania sakramentu małżeństwa czyta się w kościele fragment Ewangelii św. Jana, opisujący wesele w Kanie Galilejskiej, wszyscy czują się jakoś bardziej swojsko. Można nawet powiedzieć, że wszyscy czują się jakby u siebie. Odczytany tekst mówi o obecności Jezusa i Jego uczniów na weselu w Kanie Galilejskiej. Uczestnicy liturgii zawarcia sakramentu małżeństwa, po jej zakończeniu też zwykle udają się na weselne przyjęcie. Warto jednak ten tekst rozważyć głębiej w nawiązaniu do konkretnej sytuacji małżeństwa.
Św. Jan zaznacza, że wesele w Kanie Galilejskiej odbywało się „trzeciego dnia”. Ewangelista bardzo często niezwykle precyzyjnie podaje daty, a nawet godziny wydarzeń związanych z życiem Jezusa i Jego uczniów. W tym miejscu uwaga o konkretnym dniu ma znaczenie nie tylko chronologiczne, ale także teologiczne. Wskazując dokładną datę wydarzenia podkreśla się jego ważność w zbawczej misji Chrystusa. Z drugiej strony trudno tej uwagi nie odnieść do innego wydarzenia, które również dokonało się „trzeciego dnia”. To wydarzenie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, które było ukoronowaniem dzieła zbawienia. Wcześniej, Chrystus złożył dar z samego siebie, umierając za nasze grzechy na drzewie krzyża. Pokazał w ten sposób, czym jest prawdziwa miłość. Dla nowożeńców dzień ślubu jest jednym z najważniejszych dni w życiu. Ten dzień wpisuje się do kalendarza jako początek drogi małżeńskiego i rodzinnego życia.
W dniu ślubu Jezus przychodzi na zaślubiny nowożeńców tak, jak kiedyś przybył na wesele do Kany Galilejskiej, aby ubogacić ich wzajemną miłość. On przychodzi jako Mesjasz, czyli Zbawiciel. Wraz z Jego pojawieniem się wszystko, co było stare wyczerpuje się. Wskazuje na to obraz wina, którego zabrakło. On przynosi zupełnie nową rzeczywistość. Sakrament małżeństwa jest początkiem nowego życia. Odtąd nowożeńcy stają się dla siebie mężem i żoną, czyli oblubieńczą wspólnotą, związaną więzami miłości. Prawdziwa miłość ze swej natury jest trwała i potrafi wszystko znieść i przetrzymać.
Warto także zauważyć, że Jezus potrafi rozwiązywać konkretne problemy. W bardzo trudnej sytuacji znaleźli się nowożeńcy z Kany Galilejskiej, kiedy pod koniec wesela zabrakło im wina. Na prośbę Maryi Jezus ten problem rozwiązał. Nie wgłębiając się w teologiczne znaczenie tego cudu, zauważmy, że Jezus jako Zbawiciel chce wejść w naszą codzienność. On chce tę codzienność przemieniać i odnawiać; chce ją czynić lepszą. Dlatego nowożeńcy nie muszą się lękać w powierzaniu Jezusowi swoich codziennych trosk i problemów. On chce im towarzyszyć przez całe życie jako ten, który chce i może zaradzić każdemu problemowi.
Jezus towarzyszy na drodze małżeńskiego życia w sposób bardzo dyskretny i jakby ukryty. Warto zauważyć, że o dokonanym cudzie przemiany wody w wino, nikt nic nie wiedział, nawet pan młody. Ta sytuacja wskazuje, że tylko Jezus wie, kto jest dawcą zbawienia i prawdziwej miłości. Małżonkowie otwierając się na obecność Jezusa w ich codziennym życiu, będą doświadczać Jego bliskości oraz konkretnego działania. Przyjmowany przez nich sakrament małżeństwa daje łaskę Chrystusa. Poprzez ten sakrament na całe życie zostaną połączeni miłością Jezusa Chrystusa. To wielki dar, który przerasta ludzkie możliwości. Niezgłębioną wielkość łaski Bożej ukazuje ilość przemienionej wody w wino. Sześć kamiennych stągwi mogło pomieścić 240 litrów wina. I było to bardzo dobre wino. To nowe wino jest także znakiem Bożego błogosławieństwa i prawdziwego szczęścia. Zobaczmy zatem, jak wielki dar staje się udziałem ludzi.
Wino z Kany Galilejskiej jest także symbolem krwi Chrystusa ofiarowanej za uczniów podczas Ostatniej Wieczerzy. Tam Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii. Można zatem powiedzieć, że cud z Kany Galilejskiej ponawia się dla każdego małżeństwa podczas Mszy Świętej, w czasie której zawierają oni sakrament małżeństwa. W ten sposób każda Eucharystia może być cudem umocnienia i odnowienia miłości małżeńskiej.

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!