TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 04 Lipca 2020, 23:28
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Naśladowanie świętych

Naśladowanie świętych

Według ,,Dyrektorium o pobożności ludowej” święci i błogosławieni są historycznymi świadkami powszechnego powołania do świętości. Chrześcijanie pośród nich mogą szukać wzorców do naśladowania. Droga do świętości realizowana w życiu danego świętego staje się wzorem bardzo konkretnym i wyraźnym. Święci i błogosławieni widziani jako doskonały owoc odkupienia Chrystusa, są czytelnym dowodem i dokumentem, że Bóg we wszystkich czasach życia Kościoła, od jego powstania aż do dnia dzisiejszego, pośród wszystkich narodów, kultur i stanów życia, powołuje ludzi jako swoje dzieci do doskonałego upodobnienia się do Chrystusa. Święci jako wybitni uczniowie Pana, upodabniając się do Chrystusa w swoim codziennym życiu stają się dla wszystkich chrześcijan wzorem życia według Ewangelii.
Teologiczne stwierdzenia o naśladowaniu świętych nawiązują do nauki zawartej w soborowej Konstytucji dogmatycznej o Kościele. W siódmym rozdziale tego dokumentu, zatytułowanym „Eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego i jego związek z Kościołem w niebie”, można znaleźć odpowiedź na pytanie: dlaczego naśladować świętych? Opierając się na wspólnocie całego Ciała Mistycznego należy odpowiedzieć w następujący sposób:
w świętych Bóg w sposób czytelny i jednoznaczny ukazuje ludziom swoją obecność i swoje oblicze;
w nich przemawia do człowieka i daje znak swojego królestwa;
święci, przebywając u Boga, podtrzymują eschatologiczną nadzieję i pobudzają do szukania wartości nieprzemijających oraz przyszłej ojczyzny w niebie;
ukazują najpewniejszą drogę do zjednoczenia z Bogiem przez Chrystusa w konkretnych warunkach życia ludzkiego;
są świadkami królestwa Bożego i potwierdzeniem prawdy Ewangelii.
Zachętę do naśladowania świętych można znaleźć także w licznych tekstach liturgicznych. ,,Dyrektorium o pobożności ludowej” odwołuje się do prefacji z uroczystości Wszystkich Świętych, w której Kościół modli się następującymi słowami: „Dzisiaj pozwalasz nam czcić Twoje święte miasto, niebieskie Jeruzalem, które jest naszą Matką. W Nim zgromadzeni nasi bracia i siostry wysławiają Ciebie na wieki. Do niego spieszymy pielgrzymując drogą wiary i radując się z chwały wybranych członków Kościoła, których wstawiennictwo i przykład nas umacnia”. Podobne słowa znajdują się w prefacjach o świętych: „W zgromadzeniu Świętych jaśnieje, Twoja chwała, bo dzięki Twojej łasce zdobyli zasługi, które nagradzasz. W ich życiu ukazujesz nam wzór postępowania...” oraz: „Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich Świętych obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład Świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia”. A w prefacji o świętych pasterzach modlimy się: „Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa pouczają, a jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę”.
Poprzez procesy kanonizacyjne i beatyfikacyjne Kościół potwierdza heroiczność cnót świętych i błogosławionych wynoszonych na ołtarze. Dzięki temu stają się oni przykładem i wzorem do naśladowania. Naśladowanie świętych jest konkretną i pewną propozycją dla wszystkich chrześcijan w ich pielgrzymowaniu do Niebieskiego Jeruzalem. Człowieczeństwo świętych, czyli ich znajomość utrapień związanych z ludzką naturą staje się formą pomocy dla człowieka, który pragnie realizować na co dzień swoje powołanie do świętości.

ks. Dariusz Kwiatkowski

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!