TELEFON DO REDAKCJI: 62 766 07 07
Augustyna, Ingi, Jaromira 20 Października 2021, 14:33
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Najpiękniejszy Kwiat ludzkości

Najpiękniejszy Kwiat ludzkości

List Pasterski Biskupa Kaliskiego na Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Drodzy Diecezjanie!

Pozdrawiam Was w tym wyjątkowym dniu, jakim jest Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W Roku Wiary, który przeżywamy, pragnę zaprosić wszystkich do wspólnego oddania czci naszej ukochanej Matce, która prowadzi nas do coraz większego zjednoczenia ze swoim Synem. Nazywamy Ją dzisiaj Matką Bożą Zielną. Pachnące zioła, piękne kwiaty, dojrzałe kłosy zbóż i dorodne owoce symbolizują duchową pełnię Maryi, jako „najwspanialszego ziemskiego owocu”. Zioła mają swą leczniczą moc, a kwiaty wprawiają
w zachwyt kolorystyką barw i zapachem. Maryja jest najpiękniejszym kwiatem ludzkości. Jest też lekarstwem na nasze choroby duszy i ciała; jest wspaniałą koroną stworzenia. 

Ona chce nam dzisiaj powiedzieć, że jedynym ratunkiem, uzdrowieniem dla człowieka jest wiara, to znaczy życie według tego, co mówi jej Syn Jezus. To jest jedyna Droga, która prowadzi do pełni życia – do Nieba.

Maryja jest „Panną Wierną”. Kto wzywa jej pomocy, kto uczy się wiary od niej, uczy się całkowitego zaufania do Boga, kochającego Ojca – ten ma w sobie radość i pokój nie z tego świata. Tak jak ona, pomimo przeciwności, przyjmuje wszystko, co daje Bóg. Życie ziemskie staje się pielgrzymką wiary do Domu Ojca.

Przeżywamy Rok Wiary, w którym Kościół zachęca nas, abyśmy oprócz Pisma Świętego, czytali także Katechizm Kościoła Katolickiego, który wyjaśnia prawdy naszej wiary. Oto co mówi nam o prawdzie, którą dzisiaj świętujemy: „Na koniec Niepokalana Dziewica, zachowana jako wolna od wszelkiej skazy pierworodnej winy, dopełniwszy biegu ziemskiego życia, z ciałem i duszą została wzięta do niebieskiej chwały i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobnić się do swego Syna, Pana panujących oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci” (KKK, 966).

W Ewangelii słyszeliśmy o tym, jak Maryja, pełna łaski, rozradowana, dowiedziawszy się, że jest Matką Pana, nawiedza swoją krewną Elżbietę. 

Dlaczego w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny czytamy taką Ewangelię? 

Dlatego, że jej wniebowzięcie jest początkiem nawiedzania nas wszystkich, którzy przez chrzest należymy do rodziny Jezusa: Gdy była na ziemi – mogła przemieszczać się tylko tak jak my; teraz, przebywając w „Chwale niebieskiej”, nie musi się przemieszczać, lecz nawiedza nas od wewnątrz, tam, gdzie jesteśmy. Wniebowzięcie jest nawiedzeniem Maryi w naszych sercach, w naszych domach, w naszych parafiach… – tam, gdzie mieszka Bóg. Maryja opuściła widzialny świat, aby wejść w głębię, w życie samego Boga! Otóż Bóg jest obecny wszędzie. Niebo nie jest tam, gdzieś wysoko, lecz pośrodku nas, ukryte w głębi. Dlatego Maryja jest nam tak bliska, jest naszą ukochaną Matką, która pragnie przychodzić do nas, jak do św. Elżbiety i przynosić radość – Chrystusa, który zwyciężył naszą śmierć, pokonał nasze lęki i daje nam życie wieczne – Niebo!

W dniu dzisiejszym dziękujemy także Matce Bożej za opiekę nad naszą Ojczyzną, za „Cud nad Wisłą”. Znamy to historyczne wydarzenie z 1920 roku, gdy Polacy zatrzymali wojska niosące bezbożną bolszewicką truciznę, chroniąc w ten sposób przed barbarzyństwem całą Europę Zachodnią. Jesteśmy dumni z naszych Ojców. Modlimy się za nich. Ale również modlimy się dzisiaj za Wojsko Polskie o wierność tamtym ideałom, o wierność przekonaniu, że Polska jest silna wtedy, gdy silna jest wiara w Boga jej córek i synów.

Dziś również, choć inną drogą i innymi metodami, próbuje się niszczyć chrześcijańskie korzenie Europy. Patrząc na to, w jakim kierunku idzie dzisiaj świat, coraz bardziej mamy świadomość, że potrzeba jest nowego „cudu”, dla Polski, dla Europy i dla świata. Stąd Kościół wychodzi do ludzi z nową ewangelizacją, aby demaskować kłamstwa szatana i głosić miłosierdzie Boże – prawdę, że jedynym, który kocha człowieka i pragnie prawdziwie jego szczęścia jest Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, który oddał za nas życie, pokonał śmierć i otworzył nam drogę do Nieba. 

Maryja jest „Gwiazdą Ewangelizacji”.  Ona ofiarowała swoje ciało, dała całą siebie do dyspozycji woli Bożej stając się „miejscem” obecności Boga. Patrząc na Maryję, musimy zadać sobie pytanie, czy także i my chcemy być otwarci na Pana, czy chcemy Jemu dać nasze życie, aby było dla Niego mieszkaniem; czy też lękamy się, że obecność Pana może być ograniczeniem dla naszej wolności… Wiara niczego nie odbiera człowiekowi ale pozwala na jego pełną i definitywną realizację (por. Benedykt XVI, Homilia w Loreto 4 października 2012).

W tym miejscu, drodzy Diecezjanie, proszę Was o modlitwę w intencji powołań. Największym cierpieniem człowieka jest życie bez sensu, bez poznania Boga jako Ojca. Dlatego potrzeba kobiet i mężczyzn na wzór Maryi, aby nieśli ludziom Chrystusa, oddając swoje życie całkowicie do Jego dyspozycji. W szczególny sposób proszę Was o modlitwę za nasze kaliskie seminarium duchowne. A wy, którzy słuchacie teraz moich słów, i czujecie, że Chrystus was zaprasza do pójścia za Nim, ale boicie się, poproście o pomoc Matkę Bożą, o odwagę.

Drodzy Bracia i Siostry!

Papież Franciszek powiedział niedawno: „Jeśli chcesz wiedzieć, kim jest Maryja, idź do teologa i dokładnie ci wyjaśni, kim jest Maryja. Ale jeśli chcesz wiedzieć, jak kochać Maryję, idź do ludu Bożego, który nauczy ciebie najlepiej” (Homilia z 27 maja 2013).

Jest takie miejsce w naszej diecezji, gdzie widać tę miłość do Matki Bożej w sposób wyjątkowy – to jest sanktuarium maryjne na Pólku w parafii Bralin, niedaleko Kępna. Jest tam wizerunek Maryi z Dzieciątkiem od wieków czczony jako cudowny. Długo modlono się o możliwość ukoronowania tego Cudownego Obrazu. I oto papież Franciszek wyraził taką zgodę i osobiście, w sposób szczególny, pobłogosławił piękne korony dla Matki Bożej i Dzieciątka Jezus. Ci, którzy byli na Diecezjalnej Pielgrzymce do Rzymu w Roku Wiary, mogą o tym zaświadczyć.

Drodzy Diecezjanie, pełen radości i wdzięczności Bogu, serdecznie zapraszam Was na uroczystości koronacyjne w sobotę 7 września o godz. 11.00 na Pólko pod Bralinem.

Pragę, abyśmy razem – Kapłani, Siostry Zakonne, wszyscy Wierni – jako Kościół kaliski, zjednoczyli się wokół naszej ukochanej Matki i podziękowali jej za miłość do nas. Abyśmy
w tym czasie duchowej łaski, jakim jest Rok Wiary, razem z Maryją wyznali naszą wiarę, prosząc ją jednocześnie, by była opiekunką naszej wiary w drodze do Nieba. Przybądźcie jak najliczniej, ze wszystkich parafii naszej diecezji wraz ze swoimi duszpasterzami.

Bracia i Siostry!

Papież Franciszek podarował nam piękną encyklikę o wierze „Lumen fidei” (Światło wiary). Na zakończenie tej encykliki umieścił taką modlitwę do Matki Bożej:

,,Matko, wspomóż naszą wiarę! Otwórz nas na słuchanie Słowa, byśmy rozpoznali głos Boga i Jego wezwanie. Obudź w nas pragnienie, by iść za Nim, wychodząc z naszej ziemi i przyjmując Jego obietnicę. Pomóż nam, abyśmy pozwolili dotknąć się przez Jego miłość, byśmy mogli dotknąć Go wiarą. Pomóż nam w pełni Mu się zawierzyć, wierzyć w Jego miłość, zwłaszcza w chwilach zgryzoty i krzyża, gdy nasza wiara wezwana jest do dojrzewania. Zasiewaj w naszej wierze radość Zmartwychwstałego. Przypominaj nam, że ten, kto wierzy, nie jest nigdy sam. Naucz nas patrzeć oczami Jezusa, aby On był światłem na naszej drodze. Niech to światło wiary wzrasta w nas coraz bardziej, aż nadejdzie ten dzień bez zmierzchu, którym jest sam Chrystus, Twój Syn, nasz Pan!” (Lumen fidei, 60)

Trwając w modlitewnym oczekiwaniu na radosny dzień Koronacji Matki Bożej Pólkowskiej z serca wszystkim błogosławię: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Biskup Kaliski

Kalisz, 21 lipca 2013 roku

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!