TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 14 Czerwca 2021, 02:41
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Nadzwyczajny Rok św. Józefa kaliskiego - dekret

Nadzwyczajny Rok świętego Józefa Kaliskiego

List pasterski Biskupa Kaliskiego zapowiadający Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!
Drodzy Diecezjanie!
„Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za opiekuna…” Tak śpiewamy w jednej z pieśni, choć nie zawsze w pełni uświadamiamy sobie, jak bardzo nasza diecezja jest wyróżniona, mając za patrona Świętego Józefa. Tymczasem codzienne życie Kościoła pozwala nam doświadczać wielkiej skuteczności Jego wstawiennictwa. Święta Teresa z Àvila wyznała: „innym świętym dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub owej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu [Józefowi], jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkim”.
Błogosławiony papież Pius IX, widząc pilną potrzebę nadprzyrodzonej pomocy wobec ówczesnych zagrożeń, 8 grudnia 1870 roku ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego. Kolejni Papieże czcili św. Józefa i nauczali o jego troskliwej opiece i skutecznym wstawiennictwie u Boga.
Wielkim czcicielem Świętego Józefa był, tak nam bliski, św. Jan Paweł II. W Adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos o Świętym Józefie i Jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła napisał: „Dziś także mamy wiele powodów, aby tak samo się modlić: Oddal od nas, ukochany Ojcze wszelką zarazę błędów i zepsucia..., przybądź nam łaskawie z pomocą niebiańską w walce z mocami ciemności..., a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus od niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i wszelkiej przeciwności. Dziś też mamy nieustanne powody do tego – wskazuje papież – aby Świętemu Józefowi polecać każdego człowieka”.

Siostry i Bracia!
Słowa papieża Polaka uświadamiają nam niezwykły dar, jaki posiada nasza diecezja, a jednocześnie zadanie, jakie zostało nam powierzone: rozsławiać imię Świętego Józefa oraz dostrzegać i doceniać Jego obecność w życiu każdego i każdej z nas.

Drodzy Diecezjanie!
Zdając sobie sprawę z tego, że nasza diecezja ma w osobie Świętego Józefa tak potężnego Patrona i Opiekuna, zwróciłem się za pośrednictwem Penitencjarii Apostolskiej do papieża Franciszka, by zechciał udzielić łaski Nadzwyczajnego Roku w kaliskim sanktuarium Świętego Józefa. Ojciec Święty przychylił się do mojej prośby i od I niedzieli Adwentu Roku Pańskiego 2017, tj. od 3 grudnia aż do 6 stycznia 2019 roku będziemy przeżywać w kaliskim sanktuarium Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa połączony z odpustem zupełnym. Cieszy mnie również fakt, iż Ojciec św. nasze kaliskie sanktuarium Świętego Józefa nazwał sanktuarium narodowym. Dar Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego i nazwanie kaliskiego sanktuarium narodowym jest dla mnie i dla całej diecezji zadaniem, aby miłość i nabożeństwo do Świętego Józefa były obecne i rozwijały się w naszych rodzinach, parafiach, w całej diecezji i w naszej Ojczyźnie.
Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa dla naszej diecezji i dla Kościoła w Polsce otworzy w imieniu papieża Franciszka Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Ten święty czas łaski rozpoczniemy w sobotę, 2 grudnia br. o godzinie 11.00 Eucharystią celebrowaną pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego wraz z biskupami i prezbiterium naszej diecezji. Na zakończenie Mszy św. Nuncjusz Apostolski udzieli szczególnej łaski, jaką jest papieskie błogosławieństwo dla wiernych zgromadzonych w kaliskim sanktuarium Świętego Józefa lub uczestniczących w tej uroczystości duchowo za pośrednictwem mediów diecezjalnych: telewizji internetowej Dom Józefa i Radia Rodzina.
Darem, który jako wyraz wdzięczności za 25 lat istnienia naszej diecezji pragniemy złożyć Świętemu Józefowi, będzie Dom Opieki Caritas w Złoczewie. Poświęcenie tego domu będzie miało miejsce w tym szczególnym dniu dla dziejów Kościoła Kaliskiego.
Łaski, jakie możemy otrzymać w czasie Nadzwyczajnego Roku, są ściśle związane z sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Jest to przede wszystkim łaska odpustu zupełnego, a więc darowanie kar doczesnych za popełnione grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty i pojednania. Odpust zupełny oznacza w praktyce dla tego, kto go uzyska, możliwość bezpośredniego wejścia do chwały nieba bez konieczności odbywania kary czyśćca, a dla zmarłych, za których można go ofiarować, oznacza skrócenie kar czyśćcowych. Aby uzyskać taki odpust należy:
po pierwsze w czasie Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa nawiedzić kaliskie sanktuarium Świętego Józefa,
po drugie spełnić tzw. warunki zwyczajne odpustu, czyli odbyć spowiedź sakramentalną, przyjąć Komunię Świętą oraz pomodlić się w intencjach Ojca Świętego, a także wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego.
Wierni w podeszłym wieku, a także dotknięci ciężką chorobą lub z innych przyczyn nie mogący osobiście przybyć do kaliskiego sanktuarium Świętego Józefa mogą uzyskać odpust zupełny tam gdzie przebywają odmawiając pobożnie modlitwy przed obrazem Patriarchy z Nazaretu i ofiarując Miłosiernemu Bogu swoje cierpienia i trudności życia, jeżeli tylko w duchu będą wolni od jakiegokolwiek grzechu oraz postanowią, że w najbliższym czasie zadośćuczynią trzem zwykłym warunkom odpustu.
Papież Franciszek, czciciel Świętego Józefa, wyznaczył także szczególne intencje, w jakich w czasie Nadzwyczajnego Roku ma być zanoszona modlitwa przed cudownym wizerunkiem Świętego Józefa Kaliskiego. Należą do nich:
modlitwa o wierność Polski powołaniu chrześcijańskiemu,
modlitwa za kapłanów i zakonników,
modlitwa o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego,
modlitwa w obronie instytucji rodziny.

Siostry i Bracia!
Zapraszam do jak najczęstszego nawiedzania naszego narodowego sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. W Nadzwyczajnym Roku każda parafia winna odnowić zawierzenie swej wspólnoty Świętemu Józefowi. Dlatego też w soboty Nadzwyczajnego Roku będą odbywały się pielgrzymki poszczególnych parafii naszej diecezji do sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Terminy tych pielgrzymek wybrali Wasi duszpasterze. To odnowienie czci i miłości, jakiego dokonacie w czasie pielgrzymki do kaliskiego sanktuarium, niech będzie aktem dziękczynienia za nawiedzenie parafii przez Świętego Józefa w kaliskim wizerunku. Zachęcam do jak najliczniejszego udziału w tych pielgrzymkach. Osobno będą zorganizowane spotkania modlitewne dla dzieci i młodzieży oraz dla wspólnot i ruchów działających w naszej diecezji.
Zachęcam do udziału we wszystkich uroczystościach przypadających w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego, w odpustach ku czci naszego Świętego Patrona i w pierwsze czwartki miesiąca, kiedy zanosimy modlitwy w intencji rodzin i obrony życia. Niech każda wspólnota parafialna rozwinie własne inicjatywy zmierzające do pomnożenia kultu św. Józefa.

Drodzy Diecezjanie!
13 października tego roku w czasie uroczystych procesji i w nabożeństwach świętowaliśmy setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie. Siostra Łucja, jedna z wizjonerek, w piśmie do swego biskupa diecezjalnego, tak wspominała ostatnie objawienie: „Kiedy Nasza Pani znikła w nieskończonej odległości firmamentu, zobaczyliśmy po stronie słońca św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Naszą Dobrą Panią ubraną w bieli, w płaszczu niebieskim. Zdawało się, że św. Józef z Dzieciątkiem błogosławi świat ruchami ręki na kształt krzyża”.
Jestem przekonany, że Święty Józef i Jego Dziewicza Małżonka wyproszą obfitość łask Bożych dla Swych czcicieli, do których my wszyscy, Drodzy Diecezjanie, w szczególny sposób się zaliczamy.
Na owocne przeżywanie świętego czasu łaski, jakim jest Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego, udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa

Biskup Kaliski

Edward Janiak

Dekret penitencjarii Apostolskiej
Penitencjaria Apostolska z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka łaskawie zezwala na Nadzwyczajny Rok wraz z dołączonym odpustem zupełnym, który winien być uzyskany pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia Święta i modlitwa w intencji Ojca Świętego) przez wiernych szczerze pokutujących i miłością przynaglonych, który mogą ofiarować także przez wstawienie się za duszami wiernych przebywających w czyśćcu, jeśli nawiedzą w pielgrzymce Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa Kaliskiego i tam podczas sprawowanych uroczystości jubileuszowych, jak i w naznaczonych modlitwach będą pobożnie uczestniczyć, albo przynajmniej przed cudownym obrazem św. Józefa przez odpowiedni czas zanosić będą pokorne prośby o wierność Polski chrześcijańskiemu powołaniu, za kapłanów i zakonników, o nowe powołania oraz w obronie instytucji ludzkiej rodziny, której przykładem jest Święta Rodzina Jezusa, Maryi i Józefa.
Wierni w podeszłym wieku, dotknięci chorobą lub inną poważną przyczyną mogą w równym stopniu uzyskać odpust zupełny, gdy wyrzekną się jakiegokolwiek grzechu i zapewnią, że skoro tylko będzie to możliwe, spełnią trzy zwyczajne warunki odpustu, o których wyżej mowa, jeśli wobec jakiegokolwiek obrazu Patrona niebieskiego pobożnie odmówią wskazane modlitwy ofiarując miłosiernemu Bogu swoje cierpienia i niewygody.
Dlatego więc, aby skuteczniej, przez wzgląd na miłość pasterską, uwidocznił się dostęp do otrzymania łaski Bożej przez posługę Kościoła, Penitencjaria usilnie prosi, aby kanonicy i inni kapłani, którym powierzona została posługa duszpasterska przy Sanktuarium z chętnym i ochoczym sercem oddawali się posłudze w sakramencie pokuty, jak też i rozdzielaniu chorym Komunii Świętej.
Wszystko to będzie obowiązywało przez cały Rok Świętego Józefa Kaliskiego. Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.

Mauro Kard. PIACENZA
Penitencjarz Większy

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!