TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 24 Czerwca 2021, 11:05
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Modlitwy w intencji rodzin i obrony życia

Modlitwy w intencji rodzin i obrony życia

Od trzynastu lat w sanktuarium św. Józefa odbywają się comiesięczne spotkania modlitewne w intencji rodzin i obrony poczętego życia, na które przybywają liczni pielgrzymi z całej Polski. Spotkania te są „duchowym owocem” pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do stolicy diecezji kaliskiej, która miała miejsce 4 czerwca 1997 roku.

Ojciec Święty w wygłoszonej wówczas homilii wzywał wszystkich do obrony życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci: „bądźcie solidarni z życiem” oraz przestrzegał, że: „naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości”. Sporo uwagi poświęcił wtedy także rodzinie, mówiąc m. in.: „Drodzy bracia i siostry, ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina, która dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa, dzięki dobrowolnie złożonej przysiędze, w której małżonkowie oddają się sobie wzajemnie, jest wspólnotą świętą”. Zachęcał również do tego, aby: „tu, w Kaliszu, gdzie św. Józef, wielki obrońca i troskliwy opiekun życia Jezusa, jest czczony w szczególny sposób”, zawierzać Patronowi Kościoła powszechnego wszelkie sprawy dotyczące życia i rodziny oraz prosić Go o opiekę nad każdą rodziną i poczętym życiem.
Dlatego też już w pierwszą rocznicę wizyty Jana Pawła II w Kaliszu Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Kaliskiej, z inicjatywy bpa Stanisława Napierały, zorganizowało konferencję „Dwie wielkie wartości - życie i rodzina”, podczas której pochylano się nad przebogatą treścią papieskiej homilii. Z kolei rok później, na środku placu, na którym w 1997 roku sprawowana była pod przewodnictwem papieża Msza św., odsłonięto pomnik przedstawiający Jana Pawła II pochylającego się nad dziewczynką symbolizującą Polskę i przyszłą matkę dającą życie, którego symbolika ściśle nawiązuje do przesłania Ojca Świętego wypowiedzianego wówczas w Kaliszu.

Natomiast trzy lata później - 2 maja 2002 roku - w sanktuarium św. Józefa odbyło się pierwsze spotkanie modlitewne w intencji rodzin i ludzkiego życia, które rozpoczęła godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez siostry nazaretanki. Dało ono początek późniejszym, comiesięcznym, ogólnopolskim spotkaniom w tych właśnie intencjach. Zamysł podjęcia tej modlitwy zrodził się spontanicznie na przełomie marca i kwietnia 2002 roku, kiedy to do siostry Heleny Janiszewskiej, nazaretanki pracującej w kaliskiej Kurii diecezjalnej, zgłosili się dwaj młodzi ludzie: Sławomir Mucha, ówczesny student filozofii na lubelskim KUL-u i Roman Domański pochodzący z okolic Płocka. Głęboko przejęci stanem życia wielu polskich rodzin, a zwłaszcza młodych małżeństw, wysunęli pomysł organizowania w sanktuarium św. Józefa zbiorowych modlitw w intencji rodzin. Ich propozycja przez siostrę Helenę podjęta została niezwłocznie i spotkała się z pełnym poparciem ze strony księży, sióstr zakonnych i osób świeckich. Wspominając po latach początek tych modlitewnych spotkań w intencji rodzin, s. Helena Janiszewska powiedziała, że: „w modlitwę zaangażowałam się z dwóch powodów. Po pierwsze inspiracja osób świeckich była dla mnie znakiem ze strony Boga, bo - patrząc po ludzku - rzeczą zadziwiającą było to, że nagle przyszły do mnie osoby świeckie i prosiły o zorganizowanie modlitwy w intencji rodzin u stóp św. Józefa Kaliskiego czczonego w obrazie Świętej Rodziny. Ufałam, że w tym wszystkim jest obecny Bóg. Po drugie modlitwa za rodziny wpisuje się w charyzmat naszego Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, bo my przecież codziennie modlimy się za wszystkie rodziny świata”.

Od samego początku inicjatywie tej przychylny był również ks. bp Teofil Wilski, który 3 października 2002 roku uczestniczył w kolejnym spotkaniu-adoracji. Przewodniczył on wówczas Eucharystii w intencji świętości rodzin, zawiązaną wspólnotę określił mianem Apostolstwa Świętej Rodziny i w homilii powiedział, że: „rodziny potrzebują wielorakiej pomocy, a przede wszystkim Ducha Bożego - Ducha Mądrości, Mocy i Miłości. I o tego ducha trzeba się dla rodzin modlić. Modlić wspólnie i wytrwale. Dlatego Apostolstwo Świętej Rodziny jest bardzo potrzebne. Trzeba się w nie włączyć, aby rozszerzało się na całą diecezję i całą Polskę”. Podczas tego październikowego spotkania ustalono, również to, że kolejne odbywać się będą cyklicznie, zawsze w pierwsze czwartki miesiąca i składać z godzinnej Adoracji Najświętszego Sakramentu i wspólnie przeżywanej Eucharystii.
Ks. bp Stanisław Napierała, ordynariusz Kościoła kaliskiego także popierał wspólne modlitwy w intencji świętości rodzin, jednak jego pragnieniem było to, aby objęły one swym zasięgiem całą Ojczyznę, otrzymały odpowiedni wymiar publiczny i medialny, a przede wszystkim zostały ubogacone o intencje dotyczące obrony życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. W tym celu zwrócił się z prośbą do ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja i Telewizji Trwam, aby rozważył możliwości transmisji radiowych i telewizyjnych spotkań modlitewnych odbywających się w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Jego prośba przyjęta została przychylnie i dzięki temu - począwszy od 3 czerwca 2004 roku - pierwszoczwartkowe spotkania uzyskały wymiar ogólnopolski, a za pośrednictwem transmisji umożliwione zostało duchowe uczestnictwo w modlitwie setkom tysięcy ludzi w kraju i za granicą.

Wtedy ukształtował się również ramowy program comiesięcznych spotkań modlitewnych, przygotowany przez specjalną komisje powołaną w tym celu przez bpa Napierałę. W jej skład weszli: bp Wilski, wikariusze biskupi, Siecezjalny Duszpasterz Rodzin, Kustosz sanktuarium i Dyrektor diecezjalnego Radia „Rodzina”, które także transmituje pierwszoczwartkowe spotkania u stóp Świętego Józefa. Zgodnie z podjętymi wówczas decyzjami spotkania te rozpoczynają się o godzinie 17.30 i obejmują: powitanie pielgrzymów przez kustosza sanktuarium; nabożeństwo adoracyjne w kaplicy Cudownego Obrazu Świętej Rodziny Kaliskiej, w czasie którego odczytywane są intencje, prośby i podziękowania złożone przez wiernych; konferencję lub świadectwo poświęcone wybranemu zagadnieniu związanemu z rodziną lub obroną życia; Eucharystię stanowiącą centrum każdego spotkania modlitewnego; zawierzenie rodzin i poczętego życia św. Józefowi Kaliskiemu oraz błogosławieństwo końcowe.

tekst Jerzy Aleksander Splitt

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!