TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 06 Marca 2021, 23:43
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Moda na nową ewangelizację?

Moda na nową ewangelizację?

O nowej ewangelizacji mówi się dzisiaj wiele. Można mieć wręcz wrażenie, że nastała taka moda. A to za sprawą wypowiedzi i decyzji ostatnich papieży. I nie tylko… Przywołajmy więc, choćby hasłowo, niektóre z tych wypowiedzi i ostatnich wydarzeń.

Papież Paweł VI w Adhortacji apostolskiej „O ewangelizacji w świecie współczesnym” przypomniał nam, że głoszenie Ewangelii nie jest najważniejszym powołaniem Kościoła, ale (uwaga!): jedynym. Pojęcie „nowa ewangelizacja” wprowadził po raz pierwszy bł. Jan Paweł II
w Nowej Hucie, w czasie podróży apostolskiej do Polski (1979 r.). Potem na konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej wypowiedział wezwanie: „Patrzcie w przyszłość podejmując nową ewangelizację, nową w swym zapale, metodach, sposobie  wyrazu” (Haiti, 1983 r.). „Nie możemy być spokojni, gdy miliony naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych drogocenną krwią Chrystusa żyją nieświadomi Bożej miłości” – pisał Jan Paweł II w Encyklice Redemptoris missio

Jego następca Benedykt XVI podejmując to wezwanie, ustanowił nową dykasterię Kurii Rzymskiej – Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. W październiku ubiegłego roku decyzją KEP powstał Zespół ds. Nowej Ewangelizacji. W lipcu w Kostrzynie nad Odrą odbędzie się Pierwszy Ogólnopolski Kongres Środowisk Nowej Ewangelizacji. W październiku rozpoczniemy ogłoszony przez papieża Rok Wiary pod hasłem „Żyć prawdą w miłości”, a w Watykanie obradować będzie XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które zajmie się nową ewangelizacją.

Istota rzeczy

Czym więc jest nowa ewangelizacja, co kryje się pod tym pojęciem? I tutaj pierwsza trudność, a może i zagrożenie nadużycia tej rzeczywistości, skoro różnie ją rozumiemy. Powstaje wiele prób definicji. Sięgnijmy więc do nauczania Kościoła, a szczególnie do wypowiedzi Jana Pawła II i Benedykta XVI. Ich wypowiedź, jak pisze bp Grzegorz Ryś, Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji, jest bardzo precyzyjna: „nowa ewangelizacja skierowana jest do tych, którzy zaniechali praktyk chrześcijańskich” oraz „do regionów od dawna wprowadzonych w religię chrześcijańską”, w których chrześcijaństwo uległo redukcji do zaangażowania tylko zewnętrznego – za czym kryje się jednak „głęboki kryzys wiary”. Nowa ewangelizacja nie jest więc „misją ad gentes” (skierowaną do ludzi, którzy jeszcze nie słyszeli o Chrystusie); nie jest też „duszpasterstwem w ogóle” (choć każde duszpasterstwo powinno mieć charakter ewangelizacyjny) – jest skierowana do tych, którzy „gdzieś zagubili, zneutralizowali doświadczenie własnego chrztu”. Do tych wszystkich, którzy nie znają MOCY, jaką daje wiara! Nowa ewangelizacja jest „głoszeniem Osoby osobie”, czyli głoszeniem na nowo kerygmatu Osoby Jezusa Chrystusa. O „nowości” ewangelizacji decyduje to, że objawia ona królestwo Boże nie jako „temat katechetyczny”, lecz jako PEŁNE MOCY WYDARZENIE – stwierdza bp Grzegorz  Ryś. 

Szkoły Nowej Ewangelizacji

Jak te wezwania przekładają się na życie Kościoła partykularnego? Powstaje wiele inicjatyw. Rozwija się wiele ruchów i wspólnot, które dobrze prowadzone, świetnie realizują zadania ewangelizacyjne. Wśród nich na uwagę zasługują Szkoły Nowej Ewangelizacji (SNE). Stanowią  konkretne narzędzie ewangelizacji. W Polsce jest obecnie 25 SNE zrzeszonych w projekcie Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja z Meksyku. Wśród nich nasza SNE Świętej Rodziny z siedzibą w Ostrowie. Realizujemy program opracowany przez zespół Jose Prado Floresa (21 kursów). Uformowani w Szkole ewangelizatorzy podejmują wiele działań: seminaria odnowy wiary, rekolekcje tematyczne, dni skupienia, wieczory chwały, Msze z modlitwą o uzdrowienie, koncerty ewangelizacyjne, warsztaty etc. 

W obecnym roku nasza SNE prowadziła szkolne rekolekcje wielkopostne, dni skupienia dla wspólnot, posługiwaliśmy podczas comiesięcznej Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie w  Ostrowie Wielkopolskim oraz Kursy Nowe Życie – w Ostrowie, Kłodzku i Kudowie. Wspieramy tworzące się w diecezji świdnickiej środowisko nowej ewangelizacji. W kursach brało udział od 30 do 40 uczestników z całej diecezji. Oto relacja jednego z uczestników: „Na Kursie Nowe Życie doświadczyłem Boga jako kochającego Ojca, który posłał swego Syna, abym miał życie i miał je w obfitości. Bóg dotykał mego serca swoim pokojem oraz uzdrawiał mnie z wielu zranień i spraw, które mnie w jakiś sposób ograniczały. Doświadczyłem po raz kolejny miłości Boga, który kocha do szaleństwa: kocha bezinteresownie”.

W najbliższym czasie po raz pierwszy poprowadzimy Kurs Jan. To kurs duchowości chrześcijańskiej, który formuje postawę ucznia i prowadzi do przeżywania bliskiej relacji z Jezusem – Mistrzem w codzienności. Już dzisiaj zapraszamy na te rekolekcje i przekazujemy relacje uczestników kursu w innej diecezji: „Bóg pokazał mi doskonałość i logikę SWOJEGO planu. Każdego dnia odkrywałam, że do szkoły uczniostwa zapisał mnie kilka miesięcy temu! Pan zamknął mi usta, a otworzył uszy na Swoje wołanie, szept - pouczył, jak chce się spotkać ze mną w modlitwie. Ukazał mi swoje oblicze w twarzach moich bliskich, znajomych – „To Ja jestem”, wołały do mnie te twarze. Poczułam uwolnienie od złych słów, które tkwiły w moim sercu - bardzo konkretne, mocno brzmiące i raniące przy każdym wspomnieniu. Doświadczyłam też bycia dzieckiem troskliwego Tatusia. Znalazłam odpowiedź na pytanie o bardzo ważną decyzję w moim życiu - czułam, jak Pan przemienia ten plan w moim sercu”.   „Jeżeli chcesz usłyszeć w twoim sercu głos Mistrza, zatrzymaj się, przyjdź do Niego, siądź u Jego stóp i słuchaj.... A usłyszysz słowa, jakich dotąd jeszcze nigdy nie słyszałeś. Tylko Bóg tak mówić potrafi...   I tylko On tak kochać potrafi”.

s. Wirginia Mielcarek OP

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!