TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 10 Kwietnia 2020, 20:55
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Misyjna droga

Misyjna droga

W ostatnią niedzielę października w Kościele rozpocznie się Tydzień Misyjny. Najczęściej misje kojarzą nam się z pracą księży, sióstr zakonnych i świeckich, którzy wyjeżdżają na różne kontynenty i to do najuboższych krajów. Tam głoszą naukę Jezusa i pomagają godnie żyć. Jednak „misja głoszenia Słowa Bożego jest zadaniem wszystkich uczniów Jezusa Chrystusa wynikającym z ich chrztu” - przypomina Benedykt XVI.

Tydzień Misyjny to okazja, by spojrzeć na polskich misjonarzy i ich misje. Dzięki Papieskim Dziełom Misyjnym wiadomo, że obecnie w 94 krajach misyjnych pracuje 2149 misjonarzy z Polski. Ponad połowa z nich to księża i bracia zakonni, którzy służą głównie w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Drugą grupą są siostry zakonne pracujące przeważnie na Czarnym Lądzie. Tam wyjeżdżają też najczęściej misjonarze świeccy, których na całym świecie jest obecnie 42. Wśród misjonarzy zakonnych i fideidonistów 70% stanowią mężczyźni, a wśród misjonarzy świeckich 77% to kobiety. Najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Brazylii, Kamerunie oraz Argentynie. Biorąc pod uwagę całe kontynenty najwięcej Polaków pełni posługę misyjną w Afryce, następnie w Ameryce Południowej, Azji, Oceanii, a najmniej w Ameryce Północnej. Najliczniej reprezentowane na misjach męskie zgromadzenia zakonne to werbiści, salezjanie, franciszkanie konwentualni, misjonarze oblaci OMI, pallotyni oraz redemptoryści. Siostry zakonne najchętniej podejmujące pracę misyjną to franciszkanki misjonarki Maryi, służebnice Ducha Świętego, służebniczki starowiejskie oraz elżbietanki.

Mimo to na świecie jest jeszcze wiele miejsc, gdzie potrzeba polskich misjonarzy. Lista krajów proszących o nich jest długa, to: Boliwia, Peru, Argentyna, Urugwaj, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Etiopia, Republika Południowej Afryki, Republika Środkowej Afryki, Tanzania, Kongo, Gwinea, Kazachstan, Uzbekistan i Papua Nowa Gwinea.

 

Jedzenie, lekarstwa i modlitwa

Nie wszyscy z nas mają możliwość wyjazdu na misje, jednak wiele dobrego możemy zrobić nie wyjeżdżając z kraju. Można przekazać na potrzeby misji drobną sumę, by dzięki temu zapewnić dzieciom naukę w szkole, głodnym – jedzenie, chorym – lekarstwa. Przez to pomóc misjonarzom budować kościoły, szkoły i szpitale. Jednak nasze zaangażowanie w dzieło misyjne Kościoła to przede wszystkim modlitwa. Jak podpowiada intencja Papieskich Dzieł Misyjnych w październiku módlmy się, aby obchody Światowego Dnia Misyjnego wzmogły w ludzie Bożym zapał ewangelizacyjny i wsparcie działalności misyjnej przez modlitwę i pomoc materialną najuboższym Kościołom. Tyle na pewno możemy zrobić dla misji.

Można również włączyć się w Papieskie Dzieła Misyjne. Należy do nich Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Działając w ponad 150 krajach świata PDRW budzi świadomość misyjną i odpowiedzialność za misyjne dzieło Kościoła wśród jego członków. Chodzi o to, by kształtować odpowiedzialność za misje, duchowo i materialnie pomóc misjom, informować o potrzebach misji oraz kształtować ich animatorów i współpracowników.

Kolejnym dziełem jest Papieskie Dzieło św. Piotra, Apostoła istniejące od 1889 roku. Również dzisiaj pomaga ono rozwiązywać problem kształcenia tubylczych powołań. W krajach misyjnych nie brakuje chętnych, by wstąpić do seminariów, lecz najczęściej brak jest środków na ich utrzymanie. Działalność PDPA jest potrzebna, gdyż wiele krajów misyjnych nie jest w stanie sprostać wymaganiom związanym z wykształceniem przyszłego duchowieństwa. Ofiarami na PDPA dysponuje Sekretariat Generalny Dzieła w Rzymie. Aby wspomagać dzieło wykształcenia księży na misjach w 1997 roku w Polsce został utworzony fundusz mszalny. Każdy może zamawiać Msze św. przesyłając ofiary na konto Papieskich Dzieł Misyjnych.

Natomiast Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci dąży do rozpalenia w sercach dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności duchowej i materialnej wobec rówieśników na całym świecie. Dzieło stara się zwrócić uwagę najmłodszych chrześcijan na potrzeby tych, którzy nie znają jeszcze Chrystusa. Wydaje czasopismo i broszury mające na celu informację i formację misyjną chłopców i dziewcząt. Dzieci niosą duchową pomoc poprzez: modlitwę, wyrzeczenia, świadectwo życia, dobre uczynki i pomoc materialną.

Kolejnym dziełem jest Papieska Unia Misyjna, która ma na celu informację i formację misyjną kapłanów, członków instytutów zakonnych, stowarzyszeń życia wspólnego i instytutów świeckich, kandydatów do kapłaństwa i do życia poświęconego Bogu, jak również innych osób pełniących w Kościele posługę pastoralną. Więcej o dziełach papieskich na www.missio.org.pl/pontyfikat/. 

 

Misje i wiara

Przypominając o dziełach misyjnych nie można nie wspomnieć o orędziach papieskich na Niedzielę Misyjną. W tym roku Benedykt XVI zatytułował je „Zglobalizowany świat pilnie potrzebuje ewangelizacji”. Ojciec Święty przypomina nam w nim, że „październikowe obchody Światowego Dnia Misyjnego stanowią dla wspólnot diecezjalnych i parafialnych, instytutów życia konsekrowanego, ruchów kościelnych i dla całego ludu Bożego okazję do odnowionego zaangażowania w głoszenie Ewangelii i nadania działalności duszpasterskiej głębszego rozmachu misyjnego”. Papież wskazuje na wiarę dojrzałą, „pozwalająca po synowsku zawierzyć całkowicie Bogu, karmiona modlitwą, rozważaniem Słowa Bożego oraz zgłębianiem prawd wiary stanowi warunek krzewienia nowego humanizmu, zakorzenionego w Ewangelii Jezusa”.

Renata Jurowicz

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!