TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 24 Czerwca 2021, 11:11
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Misje Miłosierdzia i peregrynacja Jasnogórskiej Pani

Misje Miłosierdzia i peregrynacja Jasnogórskiej Pani

25-lecie

W ciągu minionych dwudziestu pięciu lat istnienia diecezji kaliskiej, złożonej z części sześciu różnych diecezji, w procesie jej integrowania się i budowania jednolitego Kościoła lokalnego, ważną rolę odegrały, obok peregrynacji św. Józefa w kaliskim wizerunku, także dwa inne wydarzenia, które dla diecezjan miały również wielki wymiar duchowy.

Były nimi Misje Miłosierdzia, którym towarzyszyło nawiedzenie obrazu Serca Jezusa Miłosiernego z kościoła księży jezuitów w Kaliszu i peregrynacja kopii Cudownego Obrazu Królowej Polski - Pani Jasnogórskiej. Wpisały się one w znaczący sposób w dzieło umacniania się wspólnoty diecezjalnej, ale przede wszystkim były wielkim dobrem duchowym dla wiernych. Dzięki nim diecezja kaliska należy do nielicznego grona polskich diecezji, których wszystkie parafie i domy wspólnot zakonnych nawiedziła cała Święta Rodzina - najpierw Święty Józef, Opiekun Zbawiciela i Patron Kościoła powszechnego, później miłosierny Syn Boży, Jezus Chrystus i na koniec Matka Boża.
Nawiedzenie obrazu Serca Jezusa Miłosiernego w naszej diecezji było uzupełnieniem Misji Miłosierdzia, do których pierwszy Biskup kaliski przywiązywał wielką wagę. On też już w pierwszym okresie istnienia diecezji, 23 kwietnia 1995 roku, ustanowił niedzielę po Wielkanocy Świętem Miłosierdzia Bożego i kilkanaście lat później na ten temat powiedział, że: „zaraz można było zauważyć siłę oddziaływania na ludzi Miłosierdzia - tego największego przymiotu Boga. Jestem przekonany, że Miłosierdzie jest drogą, którą należy prowadzić ludzi do Boga”. To przekonanie sprawiło również to, że bp Stanisław Napierała ustanowił trzy diecezjalne ośrodki kultu Miłosierdzia Bożego - Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w kaliskim kościele księży jezuitów (1998) i dwa Sanktuaria Miłosierdzia Bożego: w Kaliszu (przy ul. Asnyka) i w Ostrowie Wielkopolskim (2012).
Misje Miłosierdzia Bożego w naszej diecezji wiążą się z jezuitą o. Zdzisławem Pałubickim, który w 2001 roku zaproponował Biskupowi kaliskiemu ich przeprowadzenie, bo: „czuł jakąś powinność wobec diecezji, na której terenie, w Kaliszu, znajduje się klasztor, w którym on od lat przebywa”. Jego propozycja przyjęta została z wielką radością i już pod koniec lutego 2002 roku bp Napierała zatwierdził plan misji, przygotowany przez o. Aleksandra Jacyniaka i o. Zdzisława Pałubickiego, które prowadzić mieli ojcowie jezuici, i które odwoływać się miały do duchowego przesłania św. Faustyny Kowalskiej oraz do idei święta Miłosierdzia Bożego ustanowionego, w Roku Jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa, w całym Kościele katolickim. Ustalono, że misje będą trwały w każdej parafii przez tydzień, i że będzie im towarzyszył obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa Miłosiernego, który dzięki staraniom Pasterza Kościoła kaliskiego pobłogosławiony został przez Jana Pawła II 17 sierpnia 2002 roku, przed rozpoczęciem Mszy św. w podkrakowskich Łagiewnikach, podczas której Ojciec Święty poświęcił tamtejsze sanktuarium i dokonał zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu.
Misje Miłosierdzia Bożego w diecezji kaliskiej rozpoczęła Mszą św. sprawowana 21 września 2002 roku w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Kaliszu, którą poprzedziło procesyjne wniesienie do świątyni obrazu Serca Jezusa Miłosiernego z kościoła ojców jezuitów. Podczas tej Mszy św. odczytany został także list Jana Pawła II, w którym papież napisał m.in.: „cieszę się, że dane mi było pobłogosławić ten Obraz w Krakowie-Łagiewnikach podczas tegorocznej pielgrzymki do Polski. Niech pozostanie on znakiem mojej duchowej łączności ze wszystkimi, którzy w modlitewnym skupieniu będą czuwać przy Jezusie Miłosiernym w poszczególnych parafiach” i na zakończenie wyraził życzenie: „aby diecezja kaliska doświadczyła miłości Jezusa Miłosiernego. Wpatrujcie się z wiarą i nadzieją w Jego łagodne oblicze. Niech promienie wychodzące z Jego serca oświecą drogę każdego człowieka”.
Misje Miłosierdzia w diecezji kaliskiej trwały prawie dziewięć lat i zakończyły się w 2011 roku. Były wielkim przeżyciem duchowym dla wiernych całego Kościoła kaliskiego.
Natomiast peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji kaliskiej rozpoczęła się 11 września 2010 roku uroczystym powitaniem Jasnogórskiej Pani na placu przy sanktuarium św. Józefa i Mszą św. polową celebrowaną pod przewodnictwem abpa Józefa Kowalczyka - metropolity gnieźnieńskiego i Prymasa Polski.
Wpisywała się ona w drugą ogólnopolską Peregrynację Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która zainaugurowana została decyzją Konferencji Episkopatu Polski w maju 1985 roku w diecezji drohiczyńskiej. Drugą, bowiem pierwsza - zainicjowana przez Stefana kardynała Wyszyńskiego i mająca stanowić Nowennę przed Wielkim Jubileuszem Millenium Chrztu Polski - trwała od czerwca 1957 roku i została przerwana przez władze komunistyczne naszego kraju w kwietniu 1966 roku.
Hasłem przyświecającym peregrynacji Bożej Matki po drogach diecezji kaliskiej były słowa: „Jest Bóg”, a jej główny cel stanowiła odnowa wiary w Boga i duchowe wsparcie diecezjan, aby dzięki Maryi mogli - jak powiedział bp Napierała - „łatwiej znaleźć drogę do Boga, zdobyć się na odwagę, otworzyć Mu drzwi i serce i Go przyjąć. I tak na nowo odnaleźć pokój wnętrza, radość i moc Ducha”.
Zasadnicza peregrynacja Jasnogórskiej Madonny po parafiach i domach zakonnych naszej diecezji, w których kopia Cudownego Obrazu gościła przez 24 godziny, rozpoczęła się następnego dnia - 12 września 2010 roku i trwała do 29 października 2011 roku. Pożegnanie wizerunku Matki Bożej odbyło się na kaliskim Rynku Głównym, gdzie w sąsiedztwie ratusza usytuowano ołtarz polowy. Mszy św. dziękczynnej za nawiedzenie diecezji przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore.
We wszystkich parafiach Jasnogórska Ikona gromadziła całe rzesze rozmodlonych ludzi, którzy zawierzając się Matce Bożej dziękowali jej za otrzymane łaski, prosili o wytrwałość w wierze, o łaskę wiary dla poszukujących i pragnienie Boga dla obojętnych.

Tekst Jerzy Aleksander Splitt
?

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!