TELEFON DO REDAKCJI: +48 62 766 07 17
Augustyna, Ingi, Jaromira 12 Czerwca 2021, 23:30
Dziś 19°C
Jutro 13°C
Szukaj w serwisie

Zaproszenie

Międzynarodowa Konferencja Teologiczna o św. Józefie „Patris corde”

W dniach 4 i 5 czerwca 2021 roku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Teologiczna o św. Józefie „Patris corde”. Organizatorami konferencji są Zakład Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Universidad San Damaso, Facultad de Literatura Cristiana y Clasica San Justino w Madrycie.

Inspiracją do konferencji jest list apostolski papieża Franciszka okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego oraz obchodzony Rok św. Józefa. Celem konferencji jest ukazanie Patrona Kościoła w kontekście dogmatycznym, liturgicznym, pastoralnym, kulturowym i pobożnościowym. Prelegenci pragną ukazać osobę św. Józefa jako Świętego czczonego na całym świecie z wciąż aktualnym przesłaniem dla Kościoła i dla świata. Konferencja odbędzie się online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. By uczestniczyć w konferencji należy wejść na podane niżej linki, używając przeglądarki Chrome lub Edge. Dodatkowo można śledzić przebieg konferencji na stronie: www.patriscorde.kalisz.pl

Linki do udziału w konferencji:

Link na piątek:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEwMGE0NDQtNzZmNy00MmM0LTgxYTAtZmEzMTYxMzMyY2I5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227ca96b77-a8f4-488a-bd61-570e805ce80f%22%7d

Link na sobotę:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njk4NWRmMmItODk4My00NmYwLWFmNTktOWFkNGJlYjZjZmNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227ca96b77-a8f4-488a-bd61-570e805ce80f%22%7d

 

 

 

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Pozostało znaków: 1000

Komentarze

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!